Select the country or region to see content specific to your location.

Dijitalde Evraklarınızı Güvenle İmzalayın

Dijitalde Evraklarınızı Güvenle İmzalayın!

İdenfit mobil imza özelliği imzalanmış verinin kim tarafından imzalandığını, bütünlüğünü ve güvenilirliğini dijital ortamda teyit etmenizi sağlar. idenfit üzerinde sisteme yüklenen bordro, izin çizelgesi, iş sözleşmesi gibi evraklarda mobil imza ile imzalama seçeneğini seçerek çift faktörlü doğrulama metodu güvencesiyle evraklarınıza hukuki geçerlilik kazandırabilirsiniz


Mobil imza üçüncü tarafların erişimine kapalıdır, bu nedenle güvenlik riskini en aza indirir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde ıslak imza ile eşdeğer tutulur.

Neden idenfit Mobil İmza Özelliği?

  • Mobil imza posta yoluyla gerçekleşen ıslak imza sürecine göre çok daha hızlı ve daha düşük maliyetlidir.
  • Mobil imza genellikle ıslak imzadan daha güvenilir bulunur. Çünkü dokümanların değişmez bütünlüğü korunur, kullanıcı kimlik bilgilerinin doğruluğu garanti edilir, hata payı daha azdır.
  • Mobil imza; bordro, ücret hesap pusulası, izin talep formu, ihtarname, iş sözleşmesi, zimmet tutanakları, KVKK formu ve ibraname gibi dokümanların hızlıca imzalanması ve saklanmasını sağlar.
Neden İdenfit Mobil İmza Özelliği
cookies-tr
ÇEREZ AYARLARI