Ana SayfaDijital İKDijital Dönüşüm İnsan Kaynaklarında İhtiyaç mı İstek mi?

Dijital Dönüşüm İnsan Kaynaklarında İhtiyaç mı İstek mi?

Yazar

Tarih

Kategori

Dijitalleşme, günlük operasyonlarda dijital araçlardan yararlanan bir organizasyon olmayı içerir. Bir işi yürütmek için teknolojiyi kullanma kültürünü oluşturmak demektir. Dijital dönüşüm bir süreç ve sonuçtur.

İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm, kurum kültüründe ve organizasyon yapısında da bir değişimi gerektirir. 2020 yılında her şirket ve çalışan dijital dönüşümün içinde yer alıyor. Yaşanacak köklü değişim; zamanın ruhunu yakalayamayan kişileri, stratejileri ve en önemlisi şirketleri geçmişte bırakmaya hazırlanıyor.

Dijital Dönüşüm İstek Mi?

İnsan kaynaklarında dijital dönüşümün hedefi iş hedefine bağlı olmalıdır. Çünkü günümüzde dijital dönüşüm işletmeye kattığı iş değeri ile ölçülür. Örneğin amaç yapay zeka liderliğindeki bir yapıda tarama sürecini kullanarak doğru adayı işe alıp geliri artırmak olabilir.

İşletmeler; departmanlar arasındaki personel, iletişim ve işbirliğini geliştirmek için rekabet avantajlarının farkındadır. Bazı çalışanlar kültürel ve yönetimsel değişikliklere direnebilirler. Dijital dönüşümün bir anda ve kolay olmasını beklemek pek gerçekçi değil ancak günümüz şartlarında dijital dönüşüm süreci varılması gereken bir hedef haline gelmiştir. İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm devam ederken çoğunluğun uyum sağlaması gerekir.

Bunun sonucunda, 2020 yılında insan kaynaklarında dijital dönüşüm yoluna gidilmesi bir istekten ziyade ihtiyaç olarak adlandırılır.

Dijital İK ve Dijital Dönüşüm

Bir şirketin dijital dönüşümü sahiplenebilmesi ve sindirmesi için insan kaynaklarının dijital bir kültüre sahip olması gerekir. İnsan kaynakları bir şirketin temel direkleri arasında yer alırken, dijital itibarın gelecek nesillere aktarılması ve sağlam temeller üzerine kurulması için yeni nesil bir yaklaşım sergilenmesi elzemdir. Bu nedenle dijital dönüşüm insan kaynakları departmanında sürecin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.

İnsan kaynaklarının amacı; doğru yeteneği bulmak, işe alma sürecini basitleştirmek, verileri toplamak, dijital çağın ve dijital araçların insanları ve çalışanları bu süreçte nasıl etkilediğini öğrenmektir. Bu nedenle, insan kaynaklarında dijital dönüşümü en iyi şekilde benimsemek kurumu en iyi yerlere ve geleceğe taşıyacak olan anahtar bir kavramdır.

İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşümün Amacı

İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüme Idenfit ile Geçin!

İnsan kaynaklarında dijital dönüşümün amacı çok yönlü olabilir:

  • Süreçleri otomatikleştirmek ve tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltmak 
  • Çalışan bağlılığı, deneyimi ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak 
  • Çalışanlarda enerji tasarrufu sağlamak 
  • İnsan kaynakları süreç verimliliğini ve yeni görsel araçlar ile bilgi kullanımını artırmak ve görselleri daha etkili hale getirmek 
  • Değer yaratmak 
  • Serbest kalan zamanı strateji oluşturmak ve bunun sonucunda işin kâr hanesine fayda sağlamak için kullanmak
  • İş gücü süreçlerini iyileştirmek ve üretkenliği artırmak 
  • İletişimi geliştirmek ve akıcı bir hale getirebilmek, iş dünyası ile müşteriler arasındaki boşlukları kısaltmak (sosyal ağlar, anlık mesajlaşma uygulamaları, forumlar ve e-postalar)

İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm, insan kaynaklarının tüm alanlarına rehberlik etmek için verileri kullanan bir departmana dönüşmesidir. Bordro, performans yönetimi, eğitim, ödül ve ücret yönetimi, işe alım… gibi alanlar insan kaynakları alanında dijital dönüşümün etkilerini göreceğimiz iş kalemleridir.

Çoğu insan kaynakları yöneticisi; departmanın dijital dönüşümünü deneyimleyecek, daha önce ölçmesi zor olan personel faaliyetlerini ölçen ve tahmin eden dijital araçları kullanacaklardır. Bireylerin performansı ve şirket üzerindeki etkileri hakkında analiz ve raporlamanın ne kadar önemli olduğu su götürmez bir gerçektir.

Sonuç olarak, insan kaynakları ve yönetimi ile etkileşim ve ilişkiler gelişir. Hiç şüphe yok ki dijital araçların iş ve iletişimin optimizasyonu üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Sonuçlar, daha hızlı elde edilen operasyonel hedefleri içerir. Bütçeler daha dardır ve net sonuçlar artar. Bununla birlikte insan kaynaklarındaki dijital dönüşümü, sadece zaman ve enerji tasarrufu sağlayan araçlar olarak görmektense stratejik kararlar alırken başvurulacak bir destek noktası olarak kabul etmek, kurumların fark yaratmasını sağlayacaktır.

Son içerikler

spot_img