Select the country or region to see content specific to your location.

Tek Yazılımla 360°
İnsan Kaynakları Yönetimi

idenfit, insan kaynakları yönetimine bütüncül bir yaklaşım getiren insan kaynakları yazılımıyla, özlük dosyası tutmaktan işe alıma, performans değerlendirmeden eğitim planlamaya kadar insan kaynaklarının alanına giren tüm iş ve işlemleri tek bir platform altında yönetmenizi sağlar.

idenfit kullanırken ek yazılım ya da programlara fazladan yatırım yapmanıza gerek kalmaz. Tek yazılımla tüm işleri bulut platformdan yönetirken, zamandan ve operasyon maliyetlerinden tasarruf edersiniz.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
işe alım

idenfit işe alım modülüyle İK departmanı olarak, işe alım
sürecini oluşturan açık pozisyonların belirlenmesi ve arayışın
farklı kanallarda paylaşılması, özgeçmiş havuzlarının
oluşturulması, bu özgeçmişlerin hangi kanaldan geldiğinin
belirlenmesi, hangi departmanın bu alıma ihtiyaç
duyduğunun tespiti, olumlu adayların bir sonraki sürece
geçirilmesi ya da olumsuz adayların blackliste alınması gibi
çok kademeli işlerin altından kolaylıkla kalkarsınız.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
onboarding

idenfit onboarding modülüyle, çalışanların işe
başlamasından itibaren aynı ya da farklı departmanların
yapması gereken; kişisel sistem girişlerinin tanımlanması,
access yetkilendirmelerinin yapılması, e-mail hesaplarının
açılması, yemek kartı & telefon hattı gibi hakların
tanımlanması gibi işlemler sisteme adım adım tanımlanabilir.
Yapılacak işleri, her çalışan için ayrı ayrı manuel girmek
yerine departman bazlı tanımlayıp takip edilebilirsiniz.
Böylece, yöneticiler sistemin tümünü görerek yapılan
işlemleri çekip onaylayabilirler.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
özlük dosyası

idenfit özlük dosyası modülüyle, çalışana ait; iş sözleşmesi,
işe alım ve izin evrakları, finansal belgeler, çalışma süresince
aldığı evraklar, görevlendirme ve mesai formları gibi tüm
resmi belge ve kayıtlar online sistemde biyometrik imza ile
doğrulanmış olarak saklanabilir. KVKK (Kişisel Verileri
Koruma Kanunu) kuralları gereğince çalışanların kişisel
bilgileri sistemde, çalışan çıkarları doğrultusunda
anonimleştirilmiş olarak tutulur. Özlük dosyalarının dijital
ortamda KVKK’ya uygun olarak oluşturulması hem işveren
hem de insan kaynakları departmanı çalışanları için
güvenlik, zaman & maliyet tasarrufu sağlar.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
evraklar

idenfit evrak modülüyle çalışanlarınızın resmi belge ve
evraklarını sistemde hızlıca oluşturup güvenle
saklayabilirsiniz. Kişilere özel, yeni evrak tipi
oluşturabilirsiniz. Evrakları oluşturduktan sonra evrak tipine,
personele göre ya da şubeye göre filtreleyebilir ve
dilediğiniz evrakları kolayca bulabilirsiniz.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
dokümanlar

idenfit, dokümanlar modülü işletme içinde tüm çalışanların
erişimine açık yazılı belge ve dokümanları sisteme
yüklemenize olanak sağlar. idenfit dokümanlar modülüyle,
işletme içinde anonim olarak tutulmak istenen (şirket iç
tüzüğü, sözleşme örnekleri, eğitim dokümanları...) doküman
ve belgeler sisteme yüklenebilir, görüntülenebilir ve
indirilebilir.. Dokümanlar, doküman listesi ve doküman tipleri
altında gruplandırılabilir.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
eğitimler

idenfit eğitim yönetimi modülüyle,işletme içi ve dışı eğitimler
planlanabilir. Eğitimler kategorilere ayrılabilir ve
raporlanabilir. Sisteme eğitimci, katılımcı ve eğitim içeriği
tanımlanabilir.eğitimler yüklenebilir. Eğitim bildirimleri mobil üzerinden çalışanlara gönderilebilir. idenfit eğitim yönetimi modülüyle işletme içi ve dışı eğitimler planlanabilir. Eğitimler kategorilere ayrılabilir ve raporlanabilir.Sisteme eğitimci, katılımcı ve eğitim içeriği tanımlanabilir. Eğitim bildirimleri mobil üzerinden çalışanlara gönderilebilir.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
zimmet yönetimi

idenfit zimmetler modülüyle, demirbaşların veriliş tarihleri ve geri alınması gereken tarihler sisteme girilebilir.
Demirbaşların geri teslim edildiği tarihler de ayrıca sisteme
ve takipleri sağlanabilir. Zimmet atanan kişi ve tarihler
üzerinden raporlama alınabilir.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
performans

idenfit performans yönetimi modülünde, performans şablon
seçimiyle, panele hedef (kpi) ve yetkinlikler (competence)
tanımlayabilirsiniz. Yetkinlikler kısmına kurumsal, mesleki,
sosyal, liderlik, organizasyon becerisi gibi dilediğiniz kadar
farklı grupta yetkinlik, aynı şekilde hedefleriniz kısmına
departmanınızın belirlediği ( satış hedefleri, müşteri
memnuniyeti...) hedefleri farklı başlıklar altında
tanımlayabilirsiniz. Performans değerlemesi birebir
yapılabileceği gibi; çalışanın astı, kendisi, eşiti ve üstü
tarafından değerlendirilme imkanı sunarak performans
değerlemesini 360 derece yapabilirsiniz

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
harcamalar

idenfit harcamalar modülüyle, harcamaları; harcama tipleri,
avanslar ve harcırah başlıkları altında kategorize ederek
yönetebilirsiniz. İşletme içinde veya dışında yapılan tüm
harcamalar, giderler gerçek zamanlı olarak sisteme
kaydedilir ve düzenli olarak takip edilebilir. Çalışan ya da
departman bazlı harcamalar, makbuz, fatura yada fiş
fotoğraflarının çekilip sisteme yüklenmesiyle mobilden
yönetilebilir. Yapılan harcamalarla ilgili belgeler yetkililere
ulaştırılıp onayları alınabilir.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
sağlık

idenfit sağlık modülüyle, çalışanlardan alınacak olan yazılı
izin ya da kendi istekleri dahilinde o kişilere ilişkin sağlık
durumları ve geçmişleri, geçirilen ameliyatlar, düzenli
kullanılan ilaçlar gibi veriler sisteme işlenebilir. Gerekli
durumlarda bu kişilere yapılacak müdahalelerin uygunluğu
açısından, bu veriler kayıt altında tutulabilir. Çalışanların
sağlık durumları, kullandıkları ilaçlar, sağlıkla ilgili özel
durumları, kısacası tüm sağlık geçmiş bilgileri sistemde
tutulabilir ve acil müdahalede bu verilerden yararlanılabilir.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
mesajlar

idenfit mesajlar modülüyle, görüşme notları ve önemli
gelişmeler anında ekiple paylaşılabilir. Sms, e-mail,
uygulama bildirimi formatındaki mesajlar departman bazlı
tüm çalışanlara toplu olarak ya da filtreleme özelliği ile
sadece seçilen çalışanlara gönderilebilir. İşletmeyle ilgili
veya genel olarak tüm bildirimler, eş zamanlı olarak sistem
üzerinden toplu duyuru niteliğinde gönderilebilir. Ofis içinde
ya da dışında bulunan çalışanlarla etkili biçimde ve zaman
kaybı olmaksızın iletişim kurulması hedeflenir.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
notlar

idenfit notlar modülüyle, sistemde, işletmeyle ya da kişiyle
ilgili notlar oluşturulabilir. İlgili kişi ve tarih bazlı notlar
girilebilir. İçerik ve önem derecesi gibi bilgiler yanında
gerekirse doküman eklenebilir. Notlar anonim olarak değil
oluşturan kişiye özeldir ve sadece o kişi tarafından görüntülenebilir.

Manage and make it easier every experience along the human resources management with holistic approach, all in one place.
geri bildirim

idenfit geri bildirim modülüyle, daha mutlu bir işletme için
çalışan memnuniyeti gerçek verilerle ölçülür. Çalışanların
sisteme girdiği cevaplar analiz ve rapor halinde detaylı
olarak görüntülenebilir. Zaman bazlı olarak karşılaştırma
(geçen ay ya da geçen hafta...) yapılabilir. İşletmede hangi
alanlar ya da konular çalışanları memnun ediyor ya da
hangilerinde iyileştirme yapılmalı gibi konular, veriler
ışığında değerlendirilebilir.

anket
anket

idenfit anket modülüyle yöneticiler, soruları ve cevap
seçeneklerini istedikleri gibi oluşturabilirler. Anketi topluca
yapabilecekleri gibi sadece belli departmanlara da
uygulayabilirler. Böylece işletme içinde departman bazlı ya
da toplu kararları yansıtan sonuçlar alınabilir. Anket sonucu
çıkan veriler geniş kapsamlı raporlanabilir.

offboarding
offboarding

idenfit offboarding modülüyle işe alım sürecinde olduğu gibi
bir çalışanın işten çıkması durumunda da oluşan tüm süreç,
herhangi bir aksaklık yaşanmadan sistem üzerinden
yönetilebilir. Tüm departmanlar eş zamanlı olarak, süreci
devam eden ve tamamlanan işlerden tek panel sayesinde
hızla haberdar olur. Raporlama özelliği sayesinde işten çıkış
oranları hesaplanabilir ve iyileştirme konusunda gerekli
düzenlemeler yapılabilir.

bordro
Bordrolar modülü, bir takım ERP programlarıyla çift taraflı entegre çalışabilir

idenfit bordrolar modülüyle, çalışanların bordroları insan
kaynakları menüsünden, evraklar altında görüntülenebilir.
Ay bazında tüm bordrolar sisteme yüklenebilir. Bordrolor
modülü, tüm ERP programlarıyla çift taraflı entegre olarak
çalışır.

servisler
servisler

idenfit servisler modülüyle, mavi yaka, beyaz yaka, farklı
vardiya servisleri gibi çok sayıda servis kategorisi barından
işletme çalışanları, hangi servisi hangi şoförün kullandığını,
şoförün telefon numarasını, aracın modeli ve plakasını,
servis güzergahını - aracın harita üzerinden hangi
duraklardan, ne zaman geçtiği - gibi bilgileri detaylı olarak
olarak sistem üzerinden görebilirler.

cookies-tr
ÇEREZ AYARLARI