Select the country or region to see content specific to your location.

Verimli İşgücü
Planlama & Yönetimi

idenfit, zaman ve vardiya yönetimini, izin ve puantaj hesaplamalarını en kolay ve etkili şekilde yapmanızı
sağlayan yazılımıyla iş gücü yönetiminizi daha verimli şekilde planlamanızı sağlar. idenfit personel devam
kontrol sistemiyle çalışanların işe giriş-çıkış bilgilerini, izin, vardiya, mola kayıtlarını ve fazla mesailerini
kayıt altında tutabilir, kayıtları rapor çıktıları olarak alabilir, onay süreçlerini ve puantaj takibini kolaylıkla
yönetebilirsiniz.
puantaj takibi

idenfit zaman yönetimi, manuel işlemleri azaltarak puantaj
takibinin baştan sona sorunsuz bir akış içinde yapılmasını
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. idenfit yalnızca puantaj
takibi yapmakla kalmayıp puantaj için gerekli ham bilgiyi
mobil, tablet uygulamaları veya biyometrik ve RFID
okuyucular aracılığıyla alır, verileri sisteme online olarak
otomatik aktarır ve bu verileri bulut sunucularda yedekler.
idenfit personel devam kontrol sistemiyle (PDKS)
çalışanların işe giriş-çıkış bilgilerini, izin, vardiya, mola
kayıtlarını ve fazla mesailerini kayıt altında tutabilir, rapor
çıktıları alabilir, onay süreçlerini ve puantaj takibini kolaylıkla
yönetirsiniz.

izin yönetimi

idenfit izin yönetiminde dilediğiniz kısıt ve koşullarda izin
tipleri tanımlayabilirsiniz. Resmi tatilleri ve özel izinleri aynı
anda yönetebilirsiniz. idenfit çalışanların ihtiyacı olan
hastalık izni, annelik izni veya evlilik izni gibi farklı tiplerde,
sınırsız izin tahakkuku ve izin devretme işlemini destekler ve
size özel izin kırılımlarıyla izin tipini detaylandırmanızı
sağlayacak platform sunar. idenfit çalışanlarınızın talep
ettiği tüm izin tiplerini tek bir takvimde birleştirerek, yıllık,
aylık ve haftalık görebilmenizi sağlar. Onay verilmesi
gereken izinlerde, kademeli onay süreçlerini idenfit ile
oluşturabilirsiniz.

vardiyalar

idenfit akıllı vardiya yönetimiyle çalışan programları, vardiyaları, kayıp saatleri ve molaları tek bir panel
üzerinden görüntülenebilir ve efektif olarak yönetilebilir. Akıllı
vardiya yönetiminde, vardiyalar sabit ve esnek vardiya
olarak kategorize edilebilir. Bir çalışana aynı gün içerisinde
birden fazla dönüşümlü vardiya ataması yapılabilir. Böylece
çalışan durumuna ya da saatine göre kendisine atanan
vardiyalardan birini seçerek iş gününü sorunsuz
tamamlayabilir. Kayıtlar personel vardiya giriş ve çıkışını
yaptığında otomatik olarak alınır.

şirket takvimi

Panel yetkilileri bütün önemli randevu, toplantı ve
katılanılacak etkinlikleri idenfit şirket takvimine kaydederek
hem toplu halde günlük, haftalık ve aylık planlamayı tek
ekranda görerek rahatlıkla yapabilirler. Ayrıca hatırlatıcı ve
bildirim özelliklerini tanımlayarak zaman yönetimini daha
verimli yapabilirler. İşletme içi planlamalar, toplantılar,
hatırlatmalar ya da kısa notlar idenfit şirket takvimi
üzerinde oluşturularak ekiple de paylaşılabilir.

güvenlik

idenfit güvenlik tur kontrol sistemi Guard ile yöneticiler
hangi personelin, hangi turda olduğunu, eksik atılan turları,
yarım kalan turları gerçek zamanlı olarak görebilir.
Böylelikle sahadaki tüm olaylardan haberdar olabilir, olayları anlık olarak takip eder ve yönetirler. Yöneticiler
sistemde sınırsız ve ayrıntılı tur oluşturabilir ve istedikleri
kadar çalışan ekleyebilir ve genel çalışan takibini yapabilir.
Tüm akışların anlık olarak takip edilebildiği monitör
ekranından çalışan giriş-çıkış kayıtları ve mesai çizelgesi
görülebilir.

görev

idenfit görev yazılımı Task ile görev planlama, planlanan
görevlerin takibi ve değerlendirme aşamalarını hem web
hem de mobil üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Oluşturulan
görevlerin kim tarafından, ne zaman ve ne kadar sürede
yapılacağını belirleyebilir ve bu görevlerin beklenen
sürelerde yapılıp yapılmadığını takip edebilirsiniz. Yöneticiler
mesaj alanı üzerinden çalışanları ile iletişim kurabilir,
çalışanlar da bas-konuş sistemi ile kendi aralarında
kolaylıkla iletişim kurabilirler.

denetim

idenfit denetim yazılımı Audit ile denetimin tüm aşamalarını
hızla ve kolaylıkla tamamlayabilir ve raporlayabilirsiniz.
Audit ile denetimi 5 temel aşamada bitirebilirsiniz. Denetim
notları oluşturabilir ve sisteme kaydedebilirsiniz.
Değerlendirme kategorileri ve her kategori için soru veya
soru grupları oluşturabilirsiniz. Yerine getirilen göreve ve
çalışana puan verebilirsiniz. Ayrıca denetim raporları
oluşturabilirsiniz.

cookies-tr
ÇEREZ AYARLARI