Select the country or region to see content specific to your location.

Dijitalde Evraklarınızı Güvenle İmzalayın

Dijitalde Evraklarınızı Güvenle İmzalayın!

İdenfit dijital imza özelliği imzalanmış verinin kim tarafından imzalandığını, bütünlüğünü ve güvenilirliğini dijital ortamda teyit etmenizi sağlar. idenfit üzerinde sisteme yüklenen bordro, izin çizelgesi, iş sözleşmesi gibi evraklarda dijital imza ile imzalama seçeneğini seçerek çift faktörlü doğrulama metodu güvencesiyle evraklarınıza hukuki geçerlilik kazandırabilirsiniz


Dijital imza üçüncü tarafların erişimine kapalıdır, bu nedenle güvenlik riskini en aza indirir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde ıslak imza ile eşdeğer tutulur.

Neden idenfit Dijital İmza Özelliği?

  • Dijital imza posta yoluyla gerçekleşen ıslak imza sürecine göre çok daha hızlı ve daha düşük maliyetlidir.
  • Dijital imza genellikle ıslak imzadan daha güvenilir bulunur. Çünkü dokümanların değişmez bütünlüğü korunur, kullanıcı kimlik bilgilerinin doğruluğu garanti edilir, hata payı daha azdır.
  • Dijital imza; bordro, ücret hesap pusulası, izin talep formu, ihtarname, iş sözleşmesi, zimmet tutanakları, KVKK formu ve ibraname gibi dokümanların hızlıca imzalanması ve saklanmasını sağlar.
Neden İdenfit Dijital İmza Özelliği
cookies-tr
ÇEREZ AYARLARI