Select the country or region to see content specific to your location.

Acil müdahalede sistemdeki verilerden yararlanın ikon

Acil müdahalede sistemdeki verilerden yararlanın!

Çoğu işletme, işe alım yaparken çalışanlarından sağlık raporu, özel durum raporu gibi kurum onaylı evraklar talep edebilir. Bazen de çalışılan pozisyonun gerektirdiği durumlarda çalışanların geçirdiği ameliyatlar, düzenli kullandığı ilaçlar, varsa alerji verilerinin de işletmeye bildirilmesi talep edilebilir.

Sağlık verileri, çalışanların izinleri doğrultusunda sisteme girilip, olabilecek herhangi bir sağlık probleminde, acil durumlarda kişiye uygun müdahale amaçlı kullanılmaktadır.

Çalışanlarınızın sağlık verilerini, kolayca takip edin!

idenfit sağlık modülüyle,

  • Çalışanlardan alınacak olan yazılı izin ya da kendi istekleri dahilinde o kişilere ilişkin sağlık durumları ve geçmişleri, geçirilen ameliyatlar, düzenli kullanılan ilaçlar gibi veriler sisteme işlenebilir.
  • Gerekli durumlarda bu kişilere yapılacak müdahalelerin uygunluğu açısından, bu veriler kayıt altında tutulabilir.
  • Çalışanların sağlık durumları, kullandıkları ilaçlar, sağlıkla ilgili özel durumları, kısacası tüm sağlık geçmiş bilgileri sistemde tutulabilir ve acil müdahalede bu verilerden yararlanılabilir.
Çalışanlarınızın sağlık verilerini, kolayca takip edin
cookies-tr
ÇEREZ AYARLARI