Select the country or region to see content specific to your location.

LİMON MARKET
İdari İşler Müdürü
SAMET CAN

Limon Süpermarket ailesi olarak vardiya sistemiyle çalıştığımızdan dolayı vardiya planlaması ve iş gücü planlaması yapabileceğimiz bir yazılım arayışı içerisindeydik. Idenfit bu doğrultuda tüm beklenti ve isteklerimize hızlı bir şekilde karşıladı.Idenfit ile insan kaynakları alanında zamandan ve maliyetten tasarruf ediyoruz.

Dokümanları kolayca yükleyin

Dokümanları kolayca yükleyin!

Idenfit dokümanlar modülüyle,

  • İşletme içinde anonim olarak tutulmak istenen (şirket iç tüzüğü, sözleşme örnekleri, eğitim dokümanları…) doküman ve belgeler sisteme yüklenebilir.
  • Dokümanlar, doküman listesi ve doküman tipleri altında gruplandırılabilir.

İşletmenin anonim olarak tuttuğu, herkesin erişimine açık dokümanlarınızı sisteme kolaylıkla yükleyin ve paylaşıma sunun!

Anonim belgeler için dokümanlar modülü!

İşletmelerde yaşanan en büyük sorunlardan biri kağıt işleri ve bu konuda yaşanan karışıklıklardır. Hangi yazılı belge, işletmenin tümüne açık olmalı ya da özel olanlar nerede saklanmalı, kimlere erişim verilmeli gibi konular zaman zaman sorun oluşturur. Idenfit, dokümanlar modülü işletme içinde tüm çalışanların erişimine açık yazılı belge ve dokümanları sisteme yüklemenize olanak sağlar.

Çalışanlarınız hem webten hem de mobil uygulamadan dokümanlara ulaşabilir ve ihtiyaç duyduklarını sistemden indirebilirler.

Anonim belgeler için dokümanlar modülü
cookies-tr
ÇEREZ AYARLARI