Yıpranma payı, çalışma şartları yasal çerçeveyle ağır olarak tanımlanmış mesleklerde çalışan kişilere erken emeklilik ve bazı sosyal haklar tanıyan kavramdır. Fiziksel ve psikolojik olarak ağır şartlarda çalışan kişilerin lehine olan yıpranma önemli bir haktır. Yıpranma payının yasal sınırlarını ve hangi meslek gruplarını ilgilendirdiğini sizler için derledik. Yıpranma Payı Nasıl Hesaplanır? Ağır işlerde çalışan kişiler için çalışma süresi diğer meslek gruplarında çalışanlara göre çalışma süresi farklı hesaplanır. Ağır şartlarda çalışan kişiler için...
Şirketlerde yeniden yapılanma konusunda bilginiz var mı? Bize sorarsanız bu konuya zaman ayırmanız faydalı olacaktır. Zira değişen endüstriyel koşullar şirketler açısından yenilenme ve vizyon güncelleme operasyonlarını zorunlu hale getirmektedir. Aksi durumda operasyonel rekabetçilik kabiliyetini kaybetme tehlikesi yaşanabilir. Öyleyse yeniden yapılanma süreci nasıl ele alınmalıdır?  Akademik basamakları olan şirket yeniden yapılanmaları incelikli şekilde ele alınmalıdır. Detaylı bir planlama gerektiren bu süreç yapısal ve yönetimsel olarak iki ana başlıkta toplanabilir. Şirket yeniden...
Çevik öğrenme en geniş çerçevede bir organizasyonun değişen durum ve şartlara hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebilmesini ifade ediyor. Dijital devrimin hayatımıza getirdiği dönüşüm etkisi hızlı uyum sağlamayı gerektiriyor. İşte bu ihtiyaç terminolojiye çevik öğrenme yani Agile Learning kavramını soktu. Yenilikçi ve dinamik bir yaklaşım olan çevik öğrenmenin sırlarına hakim olmak ister misiniz? Şimdi tüm merak ettiklerinizi adım adım inceleyelim! İşletmeler İçin Çevik Öğrenme Kazanımları Endüstriyel normların giderek daha rekabetçi ve...
İş yerinde çatışma yönetimi konusunun önemsenmesi gerekiyor. Çünkü tıpkı fikir ve eylem olan her yerde olduğu gibi iş yerlerinde de mutlaka fikir ayrılıkları yaşanıyor....
Derhal fesih hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İş Kanunun'da öngörülen "Haklı fesih sebepleri nelerdir?", "Bildirimsiz fesih durumunda karşı tarafın hakları nelerdir?" gibi pek çok sorunuz...
Etkili iş ilanı hazırlama konusunda yeterince bilgi sahibi misiniz? Cevabınız çok güçlü bir "Evet." değilse önerilerimizi incelemeye başlayabilirsiniz. Çünkü yetenek krizinin her geçen gün...
Çalışan yıpranması, derin motivasyon düşüşü, tükenmişlik hissi, işe karşı ilgisizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Pek çok farklı sebeple ortaya çıkabilen çalışan yıpranması, uzun...

Popüler içerikler