Pandemide Çalışan Bağlılığını Artırmanın Yolları

çalışan bağlılığını artırmanın yolları

Çalışan bağlılığını artırmanın yolları, tüm işveren ve insan kaynakları departmanları tarafından sıklıkla aranılan konuların başında gelir. Çünkü, çalışan bağlılığı çalışanın kişisel amaç ve çıkarlarının çalıştığı şirketin amaçları ve değerleriyle ne ölçüde uyumlu olduğu sonucundan doğar. En iyi potansiyele sahip yeteneklerini şirket elinde tutmak ister ve bu da çalışanın şirkete ne kadar bağlı olduğu ile yakından ilişkilidir. 

2020’de hem ekonomi hem de sağlık anlamında oldukça zor bir yıl geride kaldı. Ayrıca çalışanlar ve işverenler arasındaki iletişim ve etkileşim kanallarında da oldukça değişikliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Dijital dönüşüm rüzgarının yanına bir de pandemi etkisi eklenince uzaktan çalışma koşullarında çalışan bağlılığını artırmak daha da önemli hale geldi. Peki çalışan bağlılığını artırmanın yolları nelerdir?

Önce İnsan ve Çalışma Kültürü

Çalışanlar, bir şirketin en önemli varlığıdır. Bu sebeple mevcut pandemi koşullarında özellikle çalışanların bireysel beklentilerine ve onların şirket içinde çalışma motivasyonlarına, istekliliğine ekstra önem gösterilmelidir. Çalışan odaklı ve uyumlu bir çalışma kültürünün geliştirilmesi her şirket için bu dönemde kritik bir ihtiyaçtır. Organizasyon içerisinde her seviyedeki çalışana her şeyden önce insan olduğu için ilgi ve saygı duyulmalıdır.

Güven Ortamının Sağlanması

Uzaktan çalışma sürecinde çalışan bağlılığını etkileyen faktörler arasında güven başta gelir. Saygı gören ve güvenilir görünen çalışanlar daha mutlu, üretken ve verimli çalışırlar. Özellikle de pandemi sürecinde çalışanlarla daha sık ve sağlıklı iletişimler kurarak şirket içerisinde onlara olan güven hissettirilmelidir. Çalışanlar, kendilerini güvenilir bir ortamda hissederse soru veya endişelerini rahatlıkla yöneticileriyle veya İK ile paylaşabilirler.

Kariyer Gelişimi ve Yeni Beceriler

Çalışan bağlılığı sağlamak için yalnızca terfiler yetmez, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini de desteklemek gerekir. İşverenler ve insan kaynakları ekipleri şirket büyüme hedeflerine ulaşabilmek için çalışanlara, pandemi döneminde de sürekli bir öğrenme ve kendilerini geliştirme ortamı sağlamalıdır. Ayrıca organizasyon verimi ve daha başarılı performanslar için çalışanlara yeni beceriler edinmesi noktasında destek sağlamak çalışan bağlılığını artıracak ve onlara aidiyet duygusu hissettirecektir. 

Dijital Dönüşümün Yükselişi

İnsan kaynakları yönetimi, şirketin tüm işlevlerinde gelişen teknolojiyi entegre şekilde kullanmak ister. Aslında bu durum şirketlere dijital dönüşümün bir yansıması olmuştur. Özellikle pandemi sürecinde en son teknolojiyi kullanıyor olmak şirket verimini ve çalışan bağlılığını artırır. Birçok şirket bu süreçte daha verimli çalışma ortamı ve performans yönetimi için kaynaklarını bulut tabanlı sistemlere ve AI platformlara yatırdı.

Günümüzde ve gelecekte dijital dönüşümün getirisi olarak teknoloji kullanımı daha da artacak ve çalışan bağlılığını artırmanın yolları arasında önemli yer edinecek. İK teknolojileri (HR Tech), önümüzdeki yıllarda daha da yükselişe geçerken çalışan bağlılığı artırma eğilimleri veya çalışan deneyimi mutlaka en önemli trendler arasında kendini bulacak. Burada önemli olan çalışan bağlılığının dijital dönüşümde iş süreçlerine en doğru şekilde entegre edilmesi olacaktır.

Ödüller ve Takdir

Çalışan bağlılığını artırmanın yolları içerisinde en etkili yöntemlerde biri hiç  şüphesiz çalışanların teşvik edilmesi geliyor. Akla ilk fırsatta maaş artışı gibi maddi faktörler gelse bile pandemi sürecinde bu durum motivasyon, ödül ve takdir şeklinde değişim yaşamıştır. Bu süreçte çalışan bağlılığı için özellikle performans yönetimine entegre takdir ve ödül sistemi tasarlamak şirketler için temel bir bileşen haline gelmiştir.

360 Derece Performans Yönetimi

Performans yönetimi veya performans değerlendirme, çalışanın şirket performansına katkısını ölçmeye yarar. Ayrıca çalışan maaş artışını, ikramiyeleri, terfileri vb. belirleme noktasında kilit önemdedir. Bu nedenle işverenler açısından performans yönetim süreçleri kritik önem arz eder. Bazı şirketler, dönemsel şekilde üç aylık veya altı aylık periyotlarla bu değerlendirmeleri yapar. Önemli olan ise geri bildirim sistemi ile 360 derece performans değerlendirme yönetimi gerçekleştirilmesidir.

Covid-19 sürecinde gerçek zamanlı şekilde çok boyutlu performans yönetimi uygulamak, çalışanın performansını artıracağı gibi bağlılığını ve motivasyonunu da yüksek tutacaktır. Gelişmiş performans değerlendirme sistemlerinin uygulanabilir olması, pandemi sonrası süreçte de evden çalışmaya devam edecek şirketler için önemlidir. Her İK uzmanı, çalışan performansına her zaman, her yerden erişebilmek ve çalışan bağlılığını gelişmiş performans yönetim araçlarıyla artırmak ister.

1 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 1 =