Ana SayfaİK Akademi2024 Asgari Ücret Rehberi

2024 Asgari Ücret Rehberi

Yazar

Tarih

Kategori

Malumunuz olduğu üzere iş dünyasının gözü kulağı bir süredir yeni yılda uygulanacak asgari ücret oranında. Nihayet belli olan 2024 asgari ücret oranı 17.002 Tl olarak belirlendir.

Bu durum İky açısından pek çok rakamın ve hesap kaleminin yeniden değerlenmesi anlamına gelmektedir. Bu yazıda değişen asgari ücret ve çeşitli kalemlerin güncel halini sizler için inceleyeceğiz.

2024 Yılında Uygulanacak Olan Ücretlendirme Dilimleri

30.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 27.12.2023 tarih ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Bu bağlamda bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 666,75 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu çerçevede, 2024 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıda  yer aldığı şekilde olacaktır.

Brüt Ücret:20.002,50 TL

SSK Primi İşçi Hissesi:2.800,35 TL

İSP İşçi Hissesi:200,03TL

Yeni asgari ücrete göre, 2024 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti 23.502,94 TL olmuştur.

Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 27.12.2022 tarihli kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 2024 yılı için geçerli olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırları aylık olarak 20.002,50 TL ile 150.018,90 TL arasındadır. Sigorta primine esas kazanç alt sınırı günlük asgarî ücret, üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 7,5 katıdır.

2024 Yemek Ücreti Prime Esas Kazanç Sınırı Ne Kadar?

2024 yemek bedeli istisnasının 187 TL’dir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre bu tutara kadar işverenler işverenler, gelir ve damga vergilerinden muaftır.

SGK ödemelerinde ise Prime Esas Kazanç (PEK) yemek ücreti sınırı esas alınır. Sınır ise günlük asgari ücretinin %23,5 kadarıdır.

2024 yılı için asgari brüt ücret 20.002,50 TL oldu. Günlük asgari ücret ise 666,75 TL. Yemek ücreti için prime esas kazanç sınırı ise şöyle hesaplanır:

Günlük asgari ücret x %23,5 = PEK istisna tutulacak tutar Günlük yemek ücreti – PEK istisna tutarı = PEK’e dahil edilmesi gereken günlük tutar Çalışma günü * PEK’e dahil edilmesi gereken günlük tutar = PEK’e dahil edilmesi gereken aylık tutar.

2024 yılı için hesaplama ise şöyledir:

666,75 TL (Günlük asgari ücret) x %23,5 = 157,69 TL

2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir vergisi tarifesindeki gelir dilimleri, yeniden değerleme oranında artırıldığında (yüzde 5’e kadar olan kesirler de silinince) 2024 yılı için geçerli olacak gelir vergisi tarifeleri aşağıdaki şekilde oluşuyor:

110.000 TL’ye kadar %15, 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası %20, 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL. Ayrıca fazlası %27, 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası % 35, 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası % 40 oranında vergilendirilecektir.

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2023 yılında) 56 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisnadır.

Bu noktada istisna avantajı için ödemeler toplu taşıma kartı ile yapılıyor. Bu tutar 2024 yılında 88 lira olarak uygulanıyor.

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı da yeniden değerleme oranına göre artırılıyor.

Bu noktada 2023 gelirleri için 150 bin lira olan bu tutar, 2024 için 230 bin liraya çıkıyor.

Gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında ise beyan sınırı 2024’te 13 bin lira olarak uygulanıyor.

2024’te 13 bin lira olarak uygulanıyor.

Usulsüzlük cezaları, istisna tutarları, defter tutma hadleri, damga vergisi gibi birçok tutarın bedeli değişti. Ve 2024 yılında yüzde 58,46 oranında uygulanıyor. Ayrıca emlak vergileri ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar (yüzde 29,23) artırılarak uygulanır.

Son içerikler

spot_img