Ana SayfaİK Akademiİyi Bir Yönetici Olmanız İçin İletişim Özellikleri

İyi Bir Yönetici Olmanız İçin İletişim Özellikleri

Yazar

Tarih

Kategori

İyi bir yönetici hedefiniz bulunuyorsa her koşulda bir liderde olması gereken özellikler sizde de bulunmalı. İyi yönetici olmak ve bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu özelliklerin her birini tam manasıyla içselleştirmeli ve benliğinizin bir parçası haline getirmelisiniz. İş yaşamındaki sorumluluklarınız ve emrinizdeki çalışanlar; sizden daima doğru iletişim ve sağlam karakter özellikleri bekler. 

Bu nedenle hem şirketinizin başarısı hem de çalışanlarınızın motivasyonu için bir liderde bulunması gereken özellikler tamamen sizde de bulunmalı ve bunları her fırsatta dışarı vurarak göstermelisiniz. Sahip olduğunuz özelliği dışa vuramıyor olmanız da sizin için olumsuz bir durum yaratabilir. Kişisel, iş ve iletişim olarak ayrılan iyi bir yöneticinin özellikleri kariyeriniz açısından yol gösterici olabilir.

İyi Bir Yöneticide Bulunması Gereken Kişisel Özellikler

yonetici kisisel ozellikleri

Kişisel özellikleriniz hem kendinizi geliştirmeniz konusunda etkin rol oynar hem de insanlar ile olan ilişkilerinizi iyileştirmeniz konusunda katkı sağlar. Bu nedenle başkaları tarafından daima saygı duyulacak ve herkesin sizin yanınızda kendini rahat hissetmesini sağlayacak kişisel özelliklere sahip olmak oldukça önemlidir. Özellikle bunların liderlerde bulunması; başarılı bir yönetimi ortaya koyacak en önemli adımlardan bir tanesidir.

 • Öz Motivasyon
oz motivasyon

Çoğu çalışan gün içerisinde sık sık başkaları tarafından motive edilmeye ihtiyaç duyar. Bu, ortalama düzeydeki çalışanlar için makul karşılansa da liderlerin böyle bir lüksü bulunmaz. Her liderin kendi öz motivasyonunu kendisi sağlaması gerekir. Böylece kendinden başlayarak diğer çalışanlara da ihtiyaç duydukları motivasyonu verebilir. Bu yüzden her koşulda işinize sıkıca sarılmaya dair içinizde bir inanç olmalı.

 • Dürüstlük ve Güvenilirlik
durustluk ve guvenilirlik

Sosyal yaşamda olduğu kadar profesyonel yaşamda da dürüstlüğün kişiye kazandırdıkları büyük olur. Hem astlarınız hem de üstleriniz dürüstlüğünüzü fark ettiği zaman size karşı duydukları güven güçlenir. Bu da iş ortamında yönetim ve ikna konularında başarıya ulaşmanızı kolaylaştırır. Ayrıca çalışanlar için her durumda onlar için mücadele edebilecek ve gerçeklerden kaçmayacak bir yapıda olduğunuzu bilmek önemlidir.

 • Öz Güven
oz guven

Sosyal yaşamdalarında aşırı öz güven sergileyen bireyler pek sevilmezken iş yaşamında öz güven takdir edilen ve değerli bulunan özelliklerin arasındadır. Elbette öz güveni, gerçekliği olmayan durumlarda sahte şekilde göstermemek gerekir. Liderde olması gereken özellikler arasında bulunan öz güven; yöneticide görüldükçe zaman içerisinde ekibin tamamına sirayet eder ve hem ekibin hem de kurumun başarısını tetikler.

İyi Bir Yöneticide Bulunması Gereken İş Özellikleri

yoneticide bulunmasi gereken is ozellikleri
 • Sektörel Bilgiye Sahip Olma

İyi bir çalışan ve iyi bir yönetici olmak için yalnızca alanınızda bilgili ve deneyimli olmanız yeterli değildir. Çalıştığınız sektöre ve sektörün dinamiklerine de hakim olmanız gerekir. Sektörel bilgiler iş yaşamında size özel olarak fayda sağlamıyor olsa da liderde bulunması gereken özellikler arasında mutlaka vardır. Bu yüzden sürekli okumalı, araştırmalı ve günceli takip etmelisiniz.

 • Görev Dağıtımı Bilincine Sahip Olma
gorev dagilimi bilinci

Elbette her ekipte bazı görevleri diğerlerinden çok daha iyi şekilde yapabilecek çalışanlar bulunur. Ancak, diğerlerinden daha hızlı, daha donanımlı ve daha yetkin olan çalışanların üzerine fazla yük bindirmek kısa vadede işleri çözse de uzun vadede çok daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden iyi bir yöneticinin görev dağıtımını en doğru şekilde yapabiliyor olması gerekir.

 • Hayat ve Çalışma Ortamında Düzenli Olma
duzenli calisma ortami

Kariyer basamaklarını adım adım çıkarken son hedefinizde iyi ve başarılı bir yönetici olmak duruyorsa kesinlikle işe şimdiden yaşamınızdan tutun da çalışma masanıza kadar her alanı düzenli hale getirerek başlamalısınız. Gelecekte büyük bir şirketi ya da kalabalık ekipleri yöneten bir yönetici olduğunuzda projelerin ve görevlerin takibini yapabilmek adına bu özelliğe çok fazla ihtiyaç duyabilirsiniz.

İyi Bir Yönetici Adayında Bulunması Gereken İletişim Özellikleri

İyi bir yönetici, mutlaka iletişim konusunda kendini geliştirmiş ve bu konuda farklı teknikleri kullanabiliyor olmalıdır. Her kişilikteki insanla rahatça iletişim kurarken aynı zamanda iletişimi destekleyici şekilde ikna ve empati gibi yardımcı ögeleri de iletişimine katmalıdır. Ekibiniz ve doğru yönetim biçimi için yaptığınız her çalışmanın sonuca ulaşabilmesinde etkili iletişim kurma yeteneğinin önemi büyük olur.   

 • Etkili ve Doğru Şekilde Yazılı İletişim Kurma
yoneticide bulunmasi gereken iletisim ozellikleri

Elbette iletişim yalnızca sözlü olarak gerçekleşmez. Özellikle onay, karar ya da iş dağıtımı gibi konularda e-posta yoluyla iletişim kurmanın önemi büyük olduğu için yöneticilerin yazılı iletişimde kendilerini doğru şekilde ifade edebilmeleri çok kıymetlidir. Bu durum hem çeşitli yanlış anlaşılmaların önüne geçer hem yönetimi kusursuz şekilde sağlamaya yardımcı olur hem de liderin yetkinliğini tüm birimlere ispatlar.

 • Yapıcı Geri Bildirimler Sunma
geri bildirim

Liderlerin geri bildirim konusuna özellikle eğilmesi gerekir. Çünkü geri bildirim vermek yalnızca reddetmek ya da onay vermek anlamına gelmez. Hatta salt eleştiri niteliği de taşımaz. Yapıcı geri bildirimlerle çalışanları yönlendirmek, düşünmeye sevk etmek, geliştirmek ve doğruya ulaşma konusunda onlara destek olmak gerekir. Aynı zamanda yöneticilerin çalışanlara geri bildirimlerde bulunması büyük hatalardan yol yakınken dönülmesini sağlar.

 • Çalışanları Dinleme ve Duyduklarını Önemseme
iyi bir dinleyici olma

İletişimin önemli bir parçası da konuşmaktan çok dinlemektir. Bu yüzden yöneticiler çalışanlarını mutlaka dinlemeli ve her sözlerine titizlikle kulak vermelidir. Sürekli olarak çalışanlarıyla iletişimde olan ve onların hem problemlerini hem de önerilerini dinleyen yöneticiler; sorunları çok önceden fark edebilir ve başarıya giden yolu çok daha kısaltabilir. Aktif dinleme, çalışanların gelişimine de olumlu yönde etki eder.

 • Çalışan Motivasyonunu Sağlama
calisan motivasyonu

Motivasyon yaratmak çok zor bir iş olsa da iyi yöneticilerin motive etme yeteneklerinin olması gerekir. Genellikle yöneticilere has bir meziyet olan motive etme yeteneğiyle liderler; çalışanlara cesaret verir, yol gösterir ve çalışanların gelişimlerini hızlandırır. Ayrıca motivasyonu sağlamak kadar motivasyonu ortadan kaldıran unsurları da doğru tespit etmek gerekir. Böylece ekip içerisinde sürekli kırılmalar yaşanmasının önüne geçilebilir.

 • Örnek ve Tutarlı Davranışlar Sergileme
ornek ve tutarli davranis sergileme

Başarılı yöneticilerin tutarlı ve çevresine örnek olacak davranışları da iletişim yöntemlerinin bir parçasıdır. Özellikle ekip içerisinde tüm çalışanların örnek aldığı davranışlar sergileyen liderler, aslında alt metinde çalışanlardan beklentisini ortaya koyarlar. Bu yüzden hem çalışanların davranışlarını kontrol altında tutması hem de liderin otoritesini çok daha etkili bir şekilde ortaya koyabilmesi için tutarlı davranışlarıyla örnek oluşturması gerekir.

 • Adalet Duygusu ve Takdir Edebilme Becerisine Sahip Olma
takdir edebilme becerisi

Bir yöneticinin başarısını ortaya koyan temel özelliklerin başında adalet duygusunu sağlayıp sağlayamadığı gelir. Bu nedenle yöneticilerin çalışanlarına eşit mesafede olması ve objektif yaklaşması gerekir. Her durumda haklı ile haksızı tespit etmek kolay olmasa da bunu ortaya çıkarabilmek için çaba sarf etmelidir. Ayrıca başarılar ve özel çabalar konusunda da çalışanları takdir edebilme inceliğine sahip olmak önemlidir.

 • Empati Yetisine Sahip Olma ve Anlayışlılık
empati yetisi

Sosyal yaşama katılan her bireyin empati yeteneğine sahip olması gerekir. Her insan bu yeteneğe sahip olmasa da ya da bunun için çaba göstermese de yöneticilerin empati konusuna özellikle eğilmesi gerekir. Sürekli empati yapabilen yöneticiler çalışanlarını tam olarak anlayabilir ve olaylara farklı açılardan bakabilir. Bu durum ekibe ve şirkete ekstra başarı kazandıran bir etmen haline dönüşür.

Idenfit’in 360 Derece Performans Yönetimi İle Yöneticilere De Geri Bildirim Verilir

Idenfit İnsan Kaynakları Yönetimi ile performans değerlendirme sadece yöneticiler tarafından tek taraflı yapılmaz. Personeller kendileri, astları, üstleri ve eşdeğerleri bazında yapılmakta olup çalışanların da yöneticilerini değerlendirebildiği, geri bildirimde bulanabildiği bir yapıdır.

İyi Bir Yönetici Adayında Bulunması Beklenen Özellikler İse Şu Şekilde;

Son içerikler

spot_img