Kurumsal Eğitimler İşinize Nasıl Fayda Sağlar?

Çalışma ortamlarının verimliğini arttıran, kaliteli hizmet ve ürünlerin ortaya çıkmasını etkileyen en önemli unsur çalışanların niteliği ve bilgi düzeyidir. Bu nedenle doğru insan kaynakları yönetimi anlayışı ile çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimi için eğitimler düzenlenir. Kurumsal eğitimler hem işe başlamadan hem de çalışma sırasında gerçekleştirilebilir. 

Şirket içi eğitimin önemi sadece üretim ya da hizmet bazında değil bireysel olarak kişilerin firmaya olan bağlılıkları ve kişisel gelişimleri bakımından da ele alınmalıdır. Eğitime önem veren şirketlerdeki çalışan memnuniyeti bir hayli yüksekken eğitimi öncelikleri arasında barındırmayan şirketlerde durum tam tersidir. Oysaki şirketler çalışan memnuniyetine ve kurumsal eğitime önem verdikleri zaman birçok yarar sağlarlar.

Kurumsal Eğitim Nedir?

Belirli bir kurumun kendi çalışanları için hazırladığı eğitim süreçleri kurumsal eğitim olarak adlandırılabilir. “Kurumsal eğitim nedir?” sorusunun kabaca yanıtı bu olsa da eğitim süreci birçok farklı bileşenden oluşur. Kişisel ve mesleki gelişimi hedefleyen eğitimler, hem personelin hem de kurumun verimliliği arttırmayı amaçlar. Kurumlar kendi uzmanları aracılığıyla eğitimler gerçekleştirebileceği gibi eğitim merkezlerinden destek alarak eğitim düzenleyebilir.

Mesleki ve kişisel gelişimi sağlamak amacıyla öncelik verilen şirket içi eğitim konuları, dönemsel olarak farklılık gösterebilir. Çalışanlarının meslekleriyle ilgili güncel bilgileri edinmesi, sektörün nabzını tutmasını isteyen firmalar kurumsal belirli aralıklarla eğitimler düzenlemeye özen gösterir. Mutlu çalışanların mutlu iş yerleri oluşturacağı inancıyla personellerinin gelişimlerini destekleyen kurumlar kişisel gelişim eğitimlerini de sıklıkla programlarına alır.

Kurumsal Eğitim Programları ve Yararları 

Kurumsal eğitim programları çalışanlara şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili birçok fayda sağlar. Benzin istasyonlarında verilen iş güvenliği eğitimleri hem çalışanların hem de müşterilerin korunması için hayati önem taşır. Bazı eğitimler ise çalışanların motivasyonlarını arttırmayı ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. Kişisel gelişime yönelik eğitimler çalışanın mutluluğuna katkı sağlarken verimliliğini de arttırır. 

Şirketlerde eğitim, yetkinlik oluşturmanın yanında çalışanların firmaya karşı olumlu tutum geliştirilmesine de yardımcı olur. Eğitimlerin yoğun bir şekilde programlandığı şirketlerde çalışanlar işi sahiplenme eğilimi içindedir. Kendine yapılan yatırımın farkında olan çalışanlar, şirkete karşı aidiyet hissederek daha yüksek performans göstermeye başlar. Böylelikle firma elemanlarını eğitmekle kalmaz onların olabilecek en yüksek performanslarını göstermesini de sağlar. 

Idenfit Eğitim Yönetimi Modülü ve Kurumsal Eğitim Planlama

KURUMSAL EĞİTİMLERİ IDENFIT İLE PLANLAYIN

Çalışanlarına pozitif değer katmak ve performanslarını yükseltmek isteyen firmalar bu süreçleri etkili şekilde yönetebilmek ve değerlendirmek adına çeşitli İK yazılımlarından faydalanabiliyorlar. Idenfit bu noktada eğitim yönetimi modülüyle öne çıkıyor. Bu modül ile firmalar  tüm eğitimleri kategorilere ayırıp planlayabiliyor ve rapor alabiliyorlar. Farklı formatlarda eğitimler sisteme yüklenip çalışanlara gönderilebiliyor. Eğitimin tüm aşamaları ve sonuçları da yine bu modül ile rahatlıkla takip edilebiliyor.

Çalışan gelişim eğitimleri ve mesleki eğitimlerin rahatlıkla planlanmasını ve raporlanmasını amaçlayan bu modül ile çalışanlar da hem eğitime hem de eğitmene puan verebiliyor. Sistem üzerinden eğitimin süresi ya da yöntemi ile ilgili sorular sorularak iletişim eksikliğinin önüne geçilebiliyor. Bu sistem ile eğitim takibi ve denetlemesi de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Çalışanlarına eğitim veren firmalar,

  • Sektörlerindeki gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olup çalışanlarını olabilecek en yeni teknik ve yöntemlerle tanıştırarak avantaj sağlıyor.
  • Elemanlarının eğitimli olması nedeniyle ortaya çıkabilecek hataların ve iş kayıplarının önüne geçiyor.
  • Çalışanlarında aidiyet yaratarak daha yüksek performans ve verimlilik elde ediyor.
  • Şirket içi iletişim ve bağlılık artışı sağlıyor ve daha uyumlu bir çalışma ortamından yararlanıyor.
  • Çalışanlarına gösterdikleri önem ve hassasiyet ile rakip firmalara karşı farkını ortaya koyuyor.

Kurumsal Eğitim Konuları Nelerdir?

Şirket içi eğitim konuları firmanın faaliyet gösterdiği alana göre değişiklik gösterir. Güvenlik şirketleri personellerine yeni güvenlik sistemleri ile ilgili eğitim verirken bankalar elemanlarına değişen tüzükler ya da yönetmeliklerle ilgili eğitimler verebilir. Kurumlar için hayati olan mesleki eğitimlerin dışında hemen her kurumda kişisel gelişim eğitimleri verilir.

Kişisel gelişim başlıkları arasında ilişki ve iletişim yönetimi, etkili konuşma, beden dili, zaman yönetimi, stres ile baş etme yöntemleri ve etkili sunum teknikleri öne çıkar. Tüm kurumların çalışanlarında olmasını beklediği bu özellikler için yatırım yapan yöneticiler sadece çalışanlarının değil müşterilerinin de memnuniyetini arttırır. Özellikle hizmet sektöründe yer alan firmalar, belli bir kalite standardı yakalayabilmek için bu tarz eğitimleri tercih eder.

Kurumsal Eğitimler ve Çalışan Gelişimleri

Kurumsal eğitimler ile personellerin güncel mesleki bilgilere ulaşması sağlanırken kişisel gelişim eğitimleriyle farklı yeterlilikler kazandırılabilir. Etkili konuşma, doğru iletişim teknikleri, diksiyon, zaman yönetimi gibi konularda yapılan eğitimler ise çalışanların kişisel gelişimleri kadar kurumsal duruşlarına da katkı sağlar. Böylelikle çalışanlar hem bireysel hem de kurumsal olarak gelişme gösterir.

Kurumların kendi çalışanlarını geliştirmek için yürüttüğü eğitimler doğru planlama ve hedef belirleme ile daha etkili hale gelebilir. Çalışanların gelişim alanlarına göre düzenlenecek eğitimlerden daha başarılı sonuçlar alınır.  Peki çalışanın gelişim alanları nelerdir? Çalışanların hem kişisel hem de mesleki olarak eksikliklerini hissettiği ya da gelişime açık gördüğü tüm alanlar gelişim alanı olarak kabul edilebilir. 

Mesleki Kurumsal Eğitimler 

Farklı sektörlerde hizmet veren firmaların çalışanlarına verecekleri eğitimler de farklı nitelikler taşır. Hem ihtiyaç duyduğu hem de çalışanlarına katmak istediği özellikleri göz önünde bulunduran firmalar buna göre eğitimler düzenler. Aktif araç kullanan personeller için ileri sürüş teknikleri eğitimi söz konusuyken bilgisayar başında çalışan personellere için program eğitimleri verilebilir. 

Mesleki kurumsal eğitimler arasında farklı alanlara yönelik özel eğitimler de bulunur. İş güvenliği, etkili satış teknikleri, raporlama teknikleri gibi birbirinden oldukça ayrı alanlara hitap eden eğitimler farklı sektörden çalışanların yeterliliği arttırmak için tercih edilir. Eğitimler planlanırken personellerin yetenekleri ve kurumun ihtiyaç duyduğu bilgi düzeyi göz önüne alınır. 

Etkili bir şekilde programlanan eğitim süreçleri, personellerin hem kişisel hem de mesleki olarak gelişmesini sağlayarak kuruma artı değer kazandırır. Üstelik eğitimleri için kaynak ayrılan personeller daha değerli hissederek üretime daha etkin bir katılım sağlar. İş arayışı içinde olanlar için de kurumların sunduğu eğitim olanakları önemli bir kriterdir. 

Şirket İçi Eğitim Örnekleri ve Yüksek Performans

Firmaların çalışanlarına sunduğu eğitimler, hem çalışanlarca hem de bu firmayı tercih edecek kişilerce dikkate alınır. Şirket içi eğitim örnekleri arasında hizmet ve ürün kalitesini arttıran başlıklara yer veren kurumlar rakiplerinin önüne geçebilir. Bir yemek firması çalışanlarına hijyen, servis ve genel besin değerleri konusunda eğitim vererek sadece personelleri geliştirmez aynı zamanda müşterilerinin de ilgisini çekebilir.

Kurumsal eğitim konuları kadar kişisel gelişim konuları da şirketlerin tercih edilebilirliğini ve performansını etkiler. Çalışanlarına değer verdiğini eğitimleri ile kanıtlayan firmalar diğer firmalara göre daha çok rağbet görür. Hem yüksek profil sahibi personel adayları hem de müşteriler çalışanlarına karşı olumlu bir algı yaratmış bir firma ile çalışmayı tercih etme eğilimindedir.

Çalışanlarına düzenli olarak eğitim veren firmaların kazançları arasında artan performansın yanı sıra çalışanlarında oluşturduğu olumlu algı da bulunur. Bu olumlu algı nedeniyle çalışanların işlerine duyduğu bağlılıkta artış gözlenir. Personellerine düzenli olarak eğitim veren ve gelişimlerine destekleyen firmaların çalışan sirkülasyonu bir hayli düşüktür.

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eight + two =