İnsan Kaynakları Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

insan kaynakları görevleri

İnsan kaynakları görevleri nelerdir deyince akla hemen üretim ve hizmetin yer aldığı her kurumun sahip olduğu en değerli kaynak olan insanın doğru konumlandırılmasını sağlamak gelir. Bir kurum çalışanlarının verimliliği kadar başarılı, onların performansı kadar gelişmiş ve hedeflerine ulaşmış olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle bu kaynağa gereken önemin verilmesi için ayrı bir bakış açısı ile işleyen bir birime ihtiyaç duyulur.

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları departmanı, hem gerekli yeteneklerin uygun pozisyonlara yerleştirilmesi hem de kurum içinde yer alan kişilerin yeteneklerini olabilecek en üst seviyede gerçekleştirmesi için çalışır. Bu birimin temel amacı kurumun sahip olduğu insan gücünü en yüksek verimlilikle yönetmek, kuruma yeni değerler kazandırmaktır. Kurumun hedeflerine ulaşması için personelleri en doğru şekilde seçmek ve yerleştirmek bu birimin sorumluluğundadır.

İnsan Kaynakları Görevleri Hangi Konuları İçerir?

Genel algı insan kaynakları biriminin sadece işe alım sürecinde aktif rol oynadığı olsa da bu departmanın birçok farklı görevi bulunur. Çalışanların olabilecek en yüksek verimle çalışması ise en önemli görevi olarak öne çıkar. İnsan kaynakları uzmanları aynı zamanda sorumlu oldukları kurumun varlıklarının personellere dağıtılması konusunda da aktif rol oynar. 

Çalışanların maaşlarının hesaplanması, fazla mesai durumları, izinleri, evlilik, hastalık, doğum gibi özel koşulları, eğitim uygulamaları, psikolojik tutumları kısacası personele dair her türlü değişken ve bunların kontrolü insan kaynakları uzmanlarının görev alanına dahildir. Uzman kişi sorumlu olduğu personellerin istenilen performansı göstermesi için tüm koşulları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.

İnsan kaynakları departmanları tüm bu işleri yaparken insan kaynaklarına özel tasarlanmış insan kaynakları yazılımından yararlanabilirler. Idenfit insan kaynakları ve iş gücü yazılımı, insan kaynakları yönetimine bütüncül bir yaklaşım getirerek, özlük dosyası tutmaktan işe alıma, performans değerlendirmeden eğitim planlamaya kadar insan kaynaklarının alanına giren tüm iş ve işlemleri tek bir platform altında yönetmenizi sağlar.

İnsan Kaynakları Görevleri Neleri Kapsar?

Kurumun hedeflerine yönelik olarak çalışanları seçen, yerleştiren ve denetleyen bir birim olarak insan kaynakları görevleri geniş bir alana yayılır. Genel olarak uzmanların görevleri günlük, aylık ve yıllık olarak değişkenlik gösterir. Bu bağlamda kurumlar kendilerine belli bir İK programı yaparak ona uygun olarak görevleri ve hedefleri gerçekleştirir.

Şirketin ulaşmayı hedeflediği amaca uygun bir insan kaynağı yönetimi programlaması yapmak bu departmanın en önemli görevi olarak öne çıkar. Program kapsamında işe alımlar, eğitimler, motivasyon çalışmaları, bu bağlamda kurumun fiziksel olarak düzenlenmesi, çalışanların mutluluğu, zimmetleme işlemleri ve zimmetlenen eşyaların takibi İK uzmanlarının ilgi alanına girer. Verimliliği sağlamak için tüm bu değişkenler üzerinde iş görülür. 

İnsan Kaynakları Görevleri Nelerdir?

İnsan kaynakları görevleri arasında işe alma, bordro takibi, çalışan memnuniyeti, oryantasyon, iş güvenliği planlamaları, performans değerlendirmeleri, işten çıkarma işlemleri, vardiya takibi gibi çeşitli işlemler yer alır. Ancak her bir görevin kendi içinde farklı alt basamakları ve başka departmanlarla olan ilişkileri de kritik önem taşır. Bunları daha iyi anlayabilmek için bu görevler alt başlıklar halinde açıklanabilir.

• Personel Planlaması: Kurumun ihtiyaç duyduğu personel sayısı ve niteliğini planlama.

• Personel Bulma ve Yerleştirme: Uygun yeteneğe sahip adayları eleme süreçlerinden geçirerek ihtiyaç duyulan birimlere yerleştirme.

• Oryantasyon ve Eğitim Planlamaları: İşe yeni alınan ya da yeri değiştirilen bir elemanın görevine olabilecek en iyi şekilde uyum sağlaması için iş ortamının düzenlenmesi, eğitimlerle desteklenmesi.

 Disiplin Uygulamaları: Kurumun genel yapısını korumaya yönelik koyulan disiplin kurallarının belirlenmesi, uygulanması ve yaptırımlarının düzenlenmesi.

• Sosyal Hak Planlamaları: Çalışanların mutluluğu için sağlanabilecek ek hakların temini ve kurumun sahip olduklarının çalışanların verimliliği için kullanılması.

• Eğitim Programları: Personellerin güncel mesleki bilgilerden haberdar olması ve veya kişisel gelişimleri için eğitimlerin planlaması, uygulanması ve denetlenmesi.

• Performans Değerlendirmesi: Çalışanın kendisinden beklenen kabiliyeti iş ortamında sergilemesinin izlenmesi ya da bu izlemi yapan kişilere yol gösterilmesi.

• İşten Ayrılma: Kurumun ya da çalışanın birbirleri ile yollarını ayırmaya karar vermesi sonrası çalışana verilen zimmet eşyalarının alınması, gerekli sosyal hakların teslimi ve yasal bildirimlerin yapılması.

Tüm bu işlemler ve daha fazlası için IDENFIT insan kaynakları ve iş gücü yazılımını deneyin!

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − 10 =