Ana SayfaDijital İKİnsan Kaynakları Trendleri 2020 ve İK'nın Geleceği

İnsan Kaynakları Trendleri 2020 ve İK’nın Geleceği

Yazar

Tarih

Kategori

Her sene olduğu gibi bu sene de insan kaynakları trendleri belirlendi. İnsan kaynaklarının geleceği konusuna adeta yön verecek olan bu trendler, hem profesyoneller hem de iş hayatına yeni atılacak olanlar için önemli ipuçları taşıyor. Dünya hızla dijitalleşirken şirketler de kendi içlerinde teknolojik verimliliği sağlayacak bazı değişiklikler yapmaya ve çağa ayak uydurmaya çalışmaya devam ediyor.

Teknolojik değişimlere en çok ve en hızlı adapte olması beklenen departmanlar arasında insan kaynakları da yer alıyor. Dolayısıyla İK trendleri 2020 yılı için teknolojinin odağa alındığı gelişmeleri işaret ediyor. İnsan kaynakları profesyonelleri 2020 yılında dijitalleşmeyi benimsemek durumunda kalacak olmakla beraber gelecek yıllarda işe alım uygulamalarında kullanılacak olan teknolojilerin seçiminden de sorumlu olacak gibi görünüyorlar.

Bulut Tabanlı İk Yazılımları

İnsan kaynakları trendleri 2020 çalışan odaklı bir yaklaşımla insan kaynakları yönetiminin bütüncül olmasını desteklerken bir anlamda da çalışan ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Çalışan deneyimini geliştirmek, onlara maddi ve manevi motivasyon kaynakları sunmak, teknik altyapı desteği sağlamak, işletmeler için karlılık kadar önem arz ediyor. Bu nedenle çoğu yönetici işletmelerini; manuel iş yükünü azaltmak ve iş verimini düşürmeden zamandan tasarruf etmek amacıyla bulut tabanlı yazılımlarla destekleme kararı alıyorlar.

Idenfit bulut tabanlı, yeni nesil insan kaynakları yönetimi yazılımı, insan kaynakları yönetiminde kullanımı kolay, birbirini destekleyen ve tamamlayan modüllerle tek platform üzerinden iş akışını sorunsuz hale getiriyor. Idenfit’in kullanıcılarına sunduğu yazılımda işe alım, performans değerleme, puantaj takibi, izin yönetimi, özlük dosyası, evrak saklama ve iletme, anlık mesajlaşma gibi hem departman yöneticileri hem de departman çalışanlar için süreçleri kolaylaştıran ik modüllerini bulabilirsiniz.

Çalışan izinlerini Idenfit’le esnek ve kademeli olarak yönetirsiniz.

İK Yeniden Şirketlerin Ana Odağında!

Dijital dönüşümün yaşandığı bu çağda, şirketlerin hayatta kalmak için tüm enstrümanlarıyla sürece adapte olması gerekiyor. Adaptasyon ise yalnızca üretim ve pazarlama faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Doğru çalışan seçiminden çalışan deneyimine kadar pek çok noktada teknoloji, belirleyici rol oynamaya başlıyor. Bu nedenle insan kaynakları trendleri 2020 kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzmanlaşmış çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. 

Yeni Bir İşe Alım Maliyeti: Yetenekleri Yakalayacak Pazarlama Stratejileri

Dünya ve şirketler değişirken çalışanların beklenti ve ihtiyaçları da değişime uğruyor. Şirketler; yeni yetenekleri kendi bünyesine katabilmek için çalışma hayatında tele-çalışma ya da akıllı çalışma gibi güncel uygulamaları hayata geçirmeye başlıyor. İnsan kaynakları trendleri 2020 uygulamaları arasında önemli bir yere sahip olan bu çalışmaların faydalı olabilmesi için pazarlama ve İK departmanlarının güçlerini birleştirmesi gerekiyor.

İş dünyası ve şirketler daima mükemmel yeteneklerle karşılaşamıyor. Özellikle şirketlerin durgunluk endişesi yaşadığı dönemlerde işletmenin geleceği için yeni yetenekler araması kaçınılmaz oluyor. Ancak mevcut çalışanlara da yatırım yapmaya devam etmek gerekiyor. Bununla alakalı olarak beceri geliştirme ve yeni beceriler edinme gibi yöntemler oldukça popüler. Hatta şirket çalışanlarını eğitmek adına çevrim içi öğrenme platformları kullanılabiliyor.

İK departmanları için son yıllarda işe alım piyasası oldukça rekabetçi. Yetenekli çalışanların az olmasının ve hatalı işe alımların yapılmasının ne kadar ciddi sorunlar yarattığı biliniyor. Çalışanın giderek daha fazla değer kazandığı 2020 yılında şirketler, bir iş ilanı verip başvuru yağmasını beklemekten vazgeçmeye başlıyor. İşe alımcıların şirket kültürünü yeni çalışanlara pazarlayabilme konusunda gelişmesi gerekebiliyor. 

İnsan Kaynakları Trendleri Konusunda Önemli Eşik: Çalışan Deneyiminin Güçlenmesi

Bundan birkaç sene önce, mesleki tatmin konusunda konuşulurken genellikle motivasyonu ortaya koymak için çalışan bağlılığı teriminden bahsediliyordu. Yapılan anketler neticesinde anlaşıldı ki çalışan bağlılığı kavramı, pek çok konuyu açıklama ve stratejiye ışık tutma bağlamında zayıf kalıyordu. İş memnuniyeti ölçümünde dar bir çerçeve sunan çalışan bağlılığı kavramının, motivasyon artırma stratejileri için yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Güncel bir İK trendi olarak çok sayıda şirket tarafından benimsenen çalışan deneyimi kavramı; çalışanların çalışma alanlarından kullandıkları teknolojiye kadar çok sayıda konuda şirket hakkında ne düşündüklerini ve nasıl hissettiklerini ele alıyor. Çalışan deneyimini en ideal şekilde anlayabilmek adına kapsamlı çalışmalar yürütülüyor ve bunların sonucunda çok daha etkili stratejik planlamalar yapılabiliyor.

Çalışan deneyimini Idenfit geri bildirim modülüyle geliştirin.

Bütüncül bir yaklaşımla hareket edildiğinde başarılı sonuçların alınabildiği çalışan deneyimi geliştirme uygulamaları, çalışanlar için ideal ortamın oluşturulmasının yanı sıra çalışanların özel hissettirilmesi gibi tutumları da kapsıyor. Dolayısıyla bu yeni dönemde, çalışanları şirketin vizyon ve misyonuna dahil eden, onların çok daha iyi şartlarda ve ortamda çalışabilmesi için sürekli olarak stratejiler geliştiren şirketler kazanıyor.

Bir işe alım eğilimi olarak da 2020 İK trendleri arasında kendine yer bulan çalışan deneyimi, iş arayanlar için çok sayıda avantaj içeriyor. Mevcut çalışanların olumsuz deneyimlerini paylaşabildiği platformlar sayesinde yeni çalışanlar çok daha doğru tercihler yapabiliyor. Şirket açısından ise kötü işveren imajı yaratma riski yükseldiği için bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapılması zorunlu hale geliyor.

İK İşe Alım Kriterleri ve Süreçlerinde Otomasyonun Önemi

Üretim dışındaki alanlarda da etkinliğini göstermeye başlayan otomasyonun, boş pozisyonların doldurulmasını hızlandırabilecek sistemler ile işe alım süreçlerini daha pratik şekilde gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Çalışanların kalan izin günü ve ödeme zamanı sorularına da cevapların otomasyonlarla verilmesinin yaygınlaşacağı düşünülüyor. Bu tip görevler otomatikleştikçe İK uzmanlarının çalışanların motivasyonu ve yeteneklerin değerlendirilmesi konusunda daha iyi eğileceğine inanılıyor.

Idenfit işe alım modülüyle İK departmanı olarak, işe alım sürecinde açık pozisyonların belirlenmesi ve iş ilanlarının farklı sitelerde paylaşılması, cv havuzlarının oluşturulması, bu cvlerin hangi kanaldan geldiğinin belirlenmesi, hangi departmanın bu alıma ihtiyaç duyduğunun tespiti, olumlu adayların bir sonraki sürece geçirilmesi ya da olumsuz adayların blackliste alınması gibi çok kademeli işlerin altından kolaylıkla kalkarsınız.

İşe alım modülüyle Idenfit karmaşık süreçleri kolaylaştırıyor!

Geleceğin İK Trendleri Arasında Yer Alan Oyunlaştırma

2020 insan kaynakları eğitim planları arasında yer alan ve motivasyon arttıran, odaklanmayı kolaylaştıran oyunlaştırma tekniği giderek yaygınlaşıyor. İş dünyası trendleri arasında da kendine önemli bir yer edinmiş olan gamification, kurum içi iletişim planlarının güçlendirilmesi amacını taşıyor. Böylece motivasyonu arttırılan çalışanlar bir görevi yerine getirirken mümkün olduğunca basit ve başarılı biçimde yapmaya odaklanabiliyor.

İşveren Markası Kavramının Yükselişi

Son yıllarda popülerleşen kavramlardan biri de “işveren markası”. 2020 yılında çok sayıda şirketin bu kavramı karşılayabilmek adına bazı çalışmalar yapması bekleniyor. Şirketler için zaman; değer katmaya odaklanarak mutlu çalışanlar yaratmaya çalışma zamanı. İşveren tarafından sunulan psikolojik, fonksiyonel ve ekonomik faydaların tamamını ifade eden “işveren markası”; nitelikli insan kaynağının kıt olduğu bu çağda önem kazanıyor.

Kendini insan kaynakları konusunda markalayabilmiş olan şirketler; hem potansiyeli yüksek yeni çalışanları rakiplerine kaptırmadan yakalayabiliyor hem de yetenekli olan mevcut çalışanlarını elinde tutmayı başarıyor. İşletmeler kendilerini farklılaştırmadıkları müddetçe nitelikli insanları da işletmeye çekemiyorlar. Doğru orantılı olarak nitelikli çalışanlarını kaybeden işletmelerin de niteliği azalıyor. Çünkü insan kaynağı niteliği, marka üzerinde direkt olarak etkili.

Büyük Verinin Etkinliği

Dijitalleşen çağda hemen hemen her alanda kullanılmaya başlanan büyük veri (big data) insan kaynakları yönetim sürecinde de adından sıkça söz ettiriyor. Çalışanların gösterdikleri performans, verimlilikleri, sahip oldukları motivasyon ve bunların nelerden etkilendiğini anlayabilmek için bir analiz sistemine ihtiyaç duyuluyor. İşte bu analizler de en pratik ve en doğru şekilde büyük veriden yararlanılarak gerçekleştirilebiliyor.

Şirketlere Yeni Bir Yön Kazandıracak Çalışan Çeşitliliği 

Birkaç yıl öncesi itibariyle önemi giderek artan çalışan çeşitliliği ya da bir başka deyişle iş gücü çeşitliliği; 2020 yılında da önemini koruyor. Çünkü farklı fikirlerin bir araya gelebildiği ve sorunlara farklı bakış açılarıyla çözümler üretilebilen şirketler, daima fark yaratmayı başarıyor. Bu nedenle artık çoğu şirket; çalışan çeşitliliğine değer vermeye ve bu doğrultuda karar almaya başlıyor.

Çok aşamalı iş gücü, çeşitlilik ve çalışan aktivizmi gibi kavramlar, son yılların İK uzmanları tarafından popüler gerçekler olarak kabul ediliyor. Bu gerçeklere kulak tıkamak yerine şirketlerin bu gerçekleri avantaja çevirebilecek şekilde düzenlemeler yapması gerekiyor. Proaktif stratejilerin uygulanamadığı ya da uygulanmadığı durumlarda şirketler, çalışan kaynaklı olarak pek çok alanda geride kalabiliyor veya değersizleşebiliyor.

Şirket içerisinde çalışan çeşitliliğini sağlarken karmaşıklığa neden olabilecek jenerasyon farklılıklarına özel olarak eğilmek gerekiyor. X kuşağı, X kuşağı öncesi, milenyum ve Z kuşağı bir arada çalışırken insan kaynakları stratejilerini ve teknolojik uyarlamaları her bir jenerasyonun dünyayı algılayış biçimini göz önünde tutarak geliştirmek gerekiyor. Modern sorunlara akılcı ve adaletli çözümler üretebilen şirketler, başarının keyfini sürebiliyor.

2020’de İK Yöneticilerinin Hazırlıklı Olması Gereken Konular

  • 2020 yılında verilerden çok, onlardan nasıl anlamlı sonuçlar çıkartılabildiği önemli olacağı için İK uzmanlarının bu noktaya yoğunlaşması gerekiyor.
  • Bulut tabanlı insan kaynakları yönetimi yazılımları ve iş gücü planlama sistemlerine uyum sağlayıp, işletmelerin dijitalleşmesi önem kazanıyor.
  • Otomasyon, yapay zeka ve sanal gerçeklik konularında detaylı bilgi edinip bunları sağlıklı şekilde İK sistemlerine entegre edebilmek önem taşıyor.
  • Farklı kuşakların bir arada verimli şekilde çalışabilmesi için yeni çalışma düzenleri geliştirme ihtiyacı doğuyor.
  • İnsan kaynağının önemi bağlamında çalışanlara çok daha fazla odaklanılacak yöntemler geliştirmek gerekiyor.
  • Çalışanlara kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak verilen değeri hissettirmek adına yaratıcı fikirler geliştirme trendi yükselişe geçiyor. 
  • Uzaktan çalışma ya da evden çalışma mantığına daima hazırlıklı olmak ve bunun için farklı teknolojileri kullanılabilir hale getirmek önem arz ediyor.

Son içerikler