HR Yazılımı İşletmenizin Büyümesine Nasıl Yardımcı Olur?

Hr Yazılımı

Bir işletmenin kısa, orta ve uzun vadeli planlarını gerçekleştirmesi için insan kaynakları yönetiminin tutarlı ve doğru şekilde sürdürülmesi gerekir. Sahip olunan insan gücünün olabilecek en verimli şekilde organize edilmesi işletmelerde büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Büyümenin etkili ve sürekli olabilmesi de aynı şekilde insan kaynakları ile yakın ilişkidedir.

Kurumsal başarının sağlanması ve devamlılığı için işe alım, yetenek yönetimi ve büyümenin bir arada değerlendirmesi gerekir. Plansız bir şekilde gerçekleştirilen işe alımlar, personellerle yapılan yatırımın yetersiz olması, dokümantasyon süreçlerinde yaşanan hatalar şirketlerin büyümesinin önünde engel oluşturur. İnsan kaynakları yazılımı, bu süreçlerin daha hatasız, hızlı ve programlı yürütülmesine yardımcı olur.

HR Yazılımı ve İşletmelerdeki Önemi

İnsan kaynakları yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yapılan uygulamaların takibi büyük önem taşır. Yapılan uygulamalar, eğitimler, performanslar ve planlanan insan kaynakları stratejisinin devamlılığını bir arada değerlendirebilmek için HR yazılımı alternatifleri öne çıkar. Yazılımlar iş yükünü azalttığı gibi işlemlerin kolayca gerçekleştirilmesine olanak verir. Tüm süreç kayıt altında tutulabilir ve istenilen zamanda kolaylıkla raporlama yapılabilir.

Kurumsal başarının devamlılığı için insan kaynakları bel kemiği niteliği taşır. İnsan kaynakları süreçleri planlanmadan, düzenli şekilde kontrol edilmeden, doğru ve sürekli bir büyümeden söz edilemez. Çalışanların yüksek motivasyonu, personel seçilimi sırasında atılacak doğru adımlar, kurum içindeki birimler arası iletişim ve en önemlisi personellerin şirkete bağlılığı insan kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilmesi ile mümkündür.

HR yazılımlarının sürece dahil olduğu kurumlar, büyüme atılımı için yapılması gerekenleri daha iyi analiz eder. Bu yazılımlar ile kurumun potansiyeli, sahip oldukları ve eksiklikleri doğrultusunda bir harita oluşturularak planlı şekilde hareket edilebilir. Yapılan yatırımların hem personel hem de kurum açısından yarattığı etkiler daha hızlı şekilde ölçülebilir. Böylelikle kurumlar attıkları adımların etkilerini daha net olarak izleyebilir. 

İnsan Kaynakları ve İşe Alım Süreci

İŞE ALIM SÜRECİNİ IDENFIT İLE PLANLAYIN

İnsan kaynakları, şirketlerin verimliğine etki edecek birçok kritik noktada söz sahibidir. Bu noktalar arasında işe alım süreçleri en önemliler arasında yer alır. İşin sahip olduğu özellikler ile adayın sahip olduğu özellikleri çeşitli bakış açılarıyla değerlendirilen uzmanlar, potansiyelleri yüksek olan adayları şirkete kazandırmayı amaçlar. Personellerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri, verimli çalışmaları da amaçlar arasındadır.

HR yazılımları, işe alınacak personellerden beklenen özelliklerin alım işlemi sırasında değişime uğramaması, doğru adayların doğru pozisyonlar için havuza alınması konusunda insan kaynakları uzmanlarına kolaylık sağlar. Mülakat süreçlerinin devam edebilmesi, adayların doğru değerlendirilmesi için de yazılımlar etkin rol oynar. Aday havuzunun oluşturulması ve kriterlere uygun adayların uygun birimlerle yönlendirilmesi yazılımlar aracılığıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. 

Yazılımlar ile işe alınan personellerin performans değerlendirme işlemleri oldukça basitçe gerçekleştirilir. Böylelikle personel seçilim sürecindeki beklentilerin gerçekleşme oranları hızlı bir şekilde saptanır. İşe alım sırasında belirlenen kriterlerin geçerlilikleri ve tutarlılıkları tespit edilebilir. Yazılım desteği alan kurumlar büyüme için gerekli olan personel yeterliliğini kolaylıkla takip ederken süreçte yaşanan herhangi bir soruna da hızla müdahale edebilir.

Yüksek Performans ve HR Yazılımı

Büyüme hedeflerinin doğru ve gerçekçi bir şekilde planlanması için işletmenin içinde bulunduğu durumun eksiksiz şekilde analiz edilmesi gerekir. Kurumun tüm yapıları ve kaynakları tespit edilmeli, yer aldığı sektörün trendleri ve bu trendleri yakalamak için ihtiyaç duyulan unsurlar doğru olarak belirlenmelidir. 

Klasik yöntemlerle yapılan durum tespitleri hem ağır bir iş yükü oluşturur hem de hata payı yüksektir. İşletmenin doğru hamleleri doğru zamanda yapabilmesi için hazırlanması beklenen bu analizi geleneksel yöntemlerle hazırlamak oldukça uzun sürebilir. Üstelik bu süreç insan kaynakları çalışanlarını yıpratarak iş veriminin düşmesine de neden olabilir.

İnsan kaynakları yazılımları ise kurumun ve hedeflerin tespitini kısa sürede kolayca yapılabilir. İş süreci, personel yeterlilikleri, kaynaklar, verilen eğitimler ve gereken büyüme için gerekli olabilecek eğitimler yazılım aracılığı ile kontrol edilerek planlama süreci başlatılabilir. Böylelikle büyüme süreci daha organize ve hedefe yönelik olarak işleyebilir. 

İş Akışı ve HR Yazılımı

İş akışı ve iş akışının yönlendirilmesi büyümek isteyen işletmelerin etkili analiz ve planlama yapması gereken alanlar arasındadır. Kurumların iş yapış şekillerini tanımlaması ve doğru aksiyonların doğru zamanda alınması için akışı etkili bir şekilde planlaması kritik önem taşır. Doğru planlama ve etkili yönetim çözümü için ise yazılımlar kolaylaştırıcı bir rol oynar. 

HR yazılımları ile iş akışının modellenmesi hızlı bir şekilde yapılırken sürecin yönetimi, gözetim ve kontrolü daha verimli şekilde gerçekleştirilir. Akışın olabilecek en az hatayla modellenmesini sağlayan yazılımlar ile doğru bilgi doğru kişiye doğru zamanda iletilerek hataların önüne geçilir. Akışın etkili şekilde yönetilmesi şirketin büyümesini kolaylaştırır.

Yüksek verimlilik için iş akışının doğru şekilde planlanmasını ve sürekliliğini sağlamayı amaçlayan yazılımlar, büyüme için atılması gereken adımları da kolaylaştırır. İş akışında meydana gelebilecek problemlere yazılımlar aracılığıyla en hızlı şekilde müdahale edilebilir ve verimlilik için gerekli önlemler zamanında alınabilir.

Uçtan Uca İnsan Kaynakları Yönetim Modülü 

IDENFIT İLE UÇTAN UCA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İş gücü tespiti, iş gücünün doğru şekilde kanalize edilmesi ve gereksiz iş yükünün ortadan kaldırılması insan kaynakları yazılımlarının en önemli avantajlarındandır. Yazılımlarda yer alan yönetim modülü ile tekrar eden ve zaman gerektiren edimler otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Böylelikle insan kaynakları uzmanları potansiyellerini kurumun ihtiyaç duyduğu diğer alanlara yoğunlaştırabilir.

Yazılımlar aracılığı ile insan kaynakları yönetimi kolaylaşır ve diğer birimlerle birbirine rahatlıkla bağlanır. Bordro yönetimi, muhasebe, kaynak yönetimi, veri takibi gibi birçok işlem kolaylıkla tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilebilir. İşletmenin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için birimler arasında bilgi akışı sağlayan bu modül aynı zamanda büyüme adımları için doğru bir kaynak sunar. 

Web Tabanlı İnsan Kaynakları Yazılımları 

Web tabanlı insan kaynakları yazılımları, internet aracılığıyla zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalışmayı olanaklı hale getirir. Bu yazılımlar ile herhangi bir mobil cihazdan sisteme ulaşılabilir ve hızlı bir şekilde işlem yapılabilir. Böylelikle insan kaynakları süreci olabildiğince hızlı ve esnek bir hal alır.

Web tabanlı sistemler ile personel talepleri, bordroloma, kariyer yönetimi gibi insan kaynaklarına dair çeşitli işlemler günün herhangi bir saatinde herhangi bir cihaz aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İhtiyaç duyulan anda sistemde kayıtlı olan veri tabanındaki bir bilgiye kolayca ulaşmak mümkündür. Elektronik ileti desteği ile personeller ve yöneticiler arası bilgi aktarımı kolayca sağlanır.

Büyüme adımları atmak isteyen işletmeler, bulut destekli yazılımlar ile mevcut durumlarını her an her saniye gözetim altında tutabilir. Şirket içi gerekli aksiyonlar zaman kaybetmeksizin alınabilir. Personellerin onboarding ve offboarding işlemleri rahatça takip edilebilir. Personellere şirket uzantılı e-posta hesapları verilebilir. Farklı birimlerin sahip oldukları kaynaklar ve kaynak talepleri olabilecek en hızlı şekilde yönetilir.

İnsan kaynakları yazılımları ile;

  • İşletmenin iş planı daha az hatayla daha etkili şekilde çizilir.
  • İşe alma ve yetenek yönetimi gibi karmaşık süreçler kolayca takip edilir.
  • Personellerin niteliğinin arttırılması için eğitimler planlanır.
  • Kaynakların verimli ve etkili şekilde kullanılması sağlanır. 
  • Büyüme hedefleri doğrultusunda performans takibi yapılır.
  • Her kademeden personelin hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi kolaylaşır.
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × four =