Takım Çalışması Verimliliğini Artırmanın 9 Yolu

takım çalışması verimliliği

Takım çalışması verimliliği ve üretkenliği işletmeler için kritik önem arz eder. Çünkü işveren çalışmalar sonucunda takımlardan beklentilerinin karşılanmasını ister. İşletme hedef büyümesi için takım çalışmalarının verimliliğinin kontrolü sağlanmalı hatta verimliliği artırmak için çaba harcanmalıdır. İş süreçlerinde her bir takım oyuncusunun ilgisini projeye çekmek zordur ama bunu başarmak işletmenin veya liderin en önemli görevlerindendir.

Takım çalışmasında odaklanılacak verimlilik denilen kavram aslında yalnızca bir metriğin ele alınmasından ibaret değildir. Birden çok kurumsal disiplini içeren karmaşık bir sürecin bütünü verimliliği ve üretkenliği oluşturur. Bu nedenle takım çalışmasında verimliliği artırmak birçok değişkene bağlıdır. Sizler için derlediğimiz takımın üretkenliğini artıracak öneriler aşağıdaki şekilde sıralabilir:

Etkili iletişim kurarak üretkenliği artırmalı

Takım çalışması verimliliğini artırmanın en önemli adımlarından biri de etkili iletişim kurabiliyor olmaktır. Çünkü güçlü bir iletişim sistemine sahip olmak, daha verimli ve üretken çalışmanın anahtarlarından biridir. Özellikle de pandemi sürecinde takım çalışması verimliliği için bireylerden her birinin çevrimiçi şekilde kesintisiz ve sağlıklı iletişim kurabiliyor olması gerekir.

Takım çalışması projelerini tek çatı altında toplamalı

Takım çalışması, bir merkeze sahip olmadan yönetimi zor ve karışık bir süreç haline gelebilir. Bu nedenle tüm takım çalışanlarının erişebileceği, tüm proje verilerinin yer aldığı, görevlerin atandığı, sürecin gelişimini gösteren bir alan yaratılması verimlilik açısından faydalı olacaktır. Takımı görebilmek ve yönlendirebilmek için böyle bir proje yönetimi kritiktir. Çünkü tüm faaliyetlerin koordine şekilde yürümesine yardımcı olur. 

Ulaşılabilir hedefler konmalı

Takım çalışması verimliliğini sağlamak için öncelikli olarak takımın tam olarak hangi düzende ve ne üzerine çalışması gerektiği belirlenmelidir. Takım çalışmasında hedefler mutlaka ulaşılabilir seçilmelidir. Çünkü ekip üyelerinin kapasiteleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Makul olan son teslim tarihinden önce belirli aralıklarla süreç takibi yapılmalı ve doğru ilerleme olduğuna dair ekip motive edilmelidir.   

Geri bildirim vermeli

Takım çalışması verimliliği için en kritik konulardan biri de ekibe düzenli olarak anlamlı ve yapıcı geri bildirimler sağlayarak ekip içinde güven kültürünü artırmaktır. Çalışan her bir bireyin karşı karşıya kaldığı zorluklar ve bu durumlar karşısında nasıl çözümlere veya kaynaklara ihtiyaç duydukları ekibe sorulmalıdır. Bu noktada takım çalışması verimliliği için İdenfit İK yönetimi yazılımı içinde yer alan geri bildirim modülü en önemli yardımcılardan biridir.

Toplantılar hedef odaklı olmalı

Toplantı organize etme yöntemlerini  değiştirmeli ve toplantıların verimli geçmesi adına bilgi paylaşımları ölçülü yapılmalıdır. Toplantının gerekli olduğu konusunda takım çalışması içindeki her birey bilgilendirilmeli ve mutlaka hedef odaklı gündem belirlenmelidir. Ayrıca gün içinde çok toplantı yapmak değil, verimli ve yeterli toplantı yapmak önemlidir. Ekibin verimliliği ve yararı için niceliğe değil, niteliğe odaklanılmalıdır.

Takım çalışması verimliliği için metrikler ölçülmeli

Her şeyde olduğu gibi takım çalışmasında da sonuçlar ölçülmezse geliştirme sağlanamaz. Bu nedenle takım çalışmasını oluşturan her bir metriği ele almak önemlidir. Üretkenlikten satışa, satıştan gelirdeki değişimlere kadar her metrik tek tek analiz edilmelidir. Takım çalışması bir bütünse bu bütünün her bir parçası ölçüme tabi tutulmalı ve gelişim değerlendirilmelidir. 

Takım çalışması için uygun ortam yaratmalı

Çalışanlar mevcut düzenden sıkılmış, işletmeden yeni ve daha ferah bir çalışma ortamı bekliyor olabilir. Özellikle takım çalışması verimi için bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebileceği ve daha üretken olabileceği alanlar yaratmak oldukça önemlidir. Takımların birlikte etkin çalışabileceği stand özellikli birbirinden farklı iş istasyonları yaratılabilir. Böylelikle bilinçli ve ilgili çalışanlara daha üretken ve verimli çalışabilecekleri ortam sağlanmış olur.

Dengeli ve istikrarlı çalışmalı

İşletmenin takım çalışmasında çalışanlara belirlediği çok fazla kaynak veya taktik olabilir. Aslında abartmadan, daha minimal ve temiz çalışarak daha verimli ve üretken olunabilir. Aradaki bu denge mutlaka iyi ayarlanmalıdır. Ayrıca verimliliği artırmanın en önemli basamaklarından biri hiç şüphesiz istikrardır. Takım içinde hedefe ulaşmaya çalışırken asla pes edilmemeli ve hedefe odaklı şekilde iş akışı takip edilmelidir.

Roller ve görevler belirlenmeli

Takım çalışmasında en önemli adımlardan biri, takımın her üyesiyle rollerine ve takım içindeki görevlerine ilişkin beklentiler yönünde görüşmeler gerçekleştirmektir. Bu görüşmelerde öncelikli görevler atanmalı ve çalışanların bu görevlere ayıracakları vakitler netleştirilmelidir. Ayrıca beklenilen işin kalitesinin ve sonucunun, takımdaki her bir birey tarafından anlaşıldığına emin olunmalıdır. Bunun yanında roller ve görevler belirlendikten sonra takıma çalışma özgürlüğü tanınması kritik önem arz eder.

1 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen + one =