Ana SayfaİK AkademiYıllık İzin Kullanımının İspatı

Yıllık İzin Kullanımının İspatı

Yazar

Tarih

Kategori

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, iş dünyasında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Özellikle de yıllık izin kullanımının ispatı noktasında Yargıtay’ın teknolojik gelişmeleri göz önüne alma kararı, yıllık izin düzenlemelerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Yıllık izin kullanımı, sadece kağıt üzerindeki imzalarla değil, parmak izi okuma sistemleri ve diğer elektronik kayıtlarla da kanıtlanabiliyor. Bu gelişmeler, işçilerin haklarını korurken, işverenlerin de iş süreçlerini daha şeffaf bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

Yıllık izin hesaplamalarından yıllık izin kullanımının ispatına uzanan kapsamlı bir rehber sayfanın devamında sizi bekliyor. Hazırsanız, dijitalleşmenin izinde yıllık izin kullanımının ispatı hakkında detaylı keşfimiz başlıyor.

Özet

Yıllık izin takibi, İKY departmanlarının önemli görevlerinden biridir. İş sürekliliğini koruyarak personelin izin haklarını sağlamak zaman ve emek gerektirir. Yıllık izin kullanımının ispatı hukuki açıdan önemlidir, çünkü işçinin iznini kullanıp kullanmadığını ispat yükü işverendedir. 2024’te yıllık izin ispatı hakkında tüm detaylar bu dosyada sizi bekliyor!

Yıllık İzin Nedir?

Yıllık izin, İş Kanunu ve Yıllık İzin Yönetmeliği kapsamında tüm çalışanlara yasal bir hak olarak sunuluyor. Çalışma şartları, çalışma süresi ve toplu iş sözleşmesi maddeleri ile yıllık izin kullanımı şartları değişkenlik gösterebiliyor. Yıllık ücretli izin, çalışanların izinli olduğu dönemde normal ücretlerini almalarına olanak sağlıyor. Bu izin türü, çalışanların iş yaşam dengesini koruması ve kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için olanak yaratıyor. Peki, yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?

Yıllık İzin Süreleri Nasıl Hesaplanır?

Senelik izin süresinin hesaplanması noktasında genellikle işçinin hizmet süresi dikkate alınıyor. İşçinin yararına farklı bir sözleşme düzenlenmediği sürece yıllık izin sürelerinin minimum kullanım süresi bu şekilde düzenleniyor:

 • Bir yıldan beş yıla kadar olan hizmet süresi için 14 gün,
 • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olan hizmet süresi için 20 gün,
 • On beş yıl ve daha fazla hizmet süresi için ise 26 gün uygulanır.
 • 18 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük işçilere verilen izin, asgari olarak 20 gün olmalıdır.
 • Toplu iş sözleşmelesi ile işçi lehine yapılan artışlarla yıllık izin süreleri, kanunun öngördüğü standartlardan farklılık gösterir.

Yıllık İzin Ücreti 2024 Yılında Nasıl Hesaplanır?

İşveren, işçi yıllık izin dönemine başlamadan önce izin ücretini peşin olarak ödemek ya da avans vermek zorundadır. Bu ücret, işçinin günlük temel ücreti üzerinden hesaplanır. Örneğin, günlük ücreti 1000 TL olan bir işçi, 14 günlük izin için 14.000 TL alır. Ancak bu tutar üzerinden gelir ve damga vergisi kesintileri yapılır.

İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda ise işçi, kullanmadığı yıllık izne ait ücreti almaya hak kazanır. Ayrıca senelik izin ücretini sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden alır. İşçi, yıllık izin hakkını kullanmamışsa bu durumda yıllık izin ücreti bir işçilik alacağına dönüşür.

Senelik İzin Kullanımının İspatı Neden Önemlidir?

 • Yasal hakların korunması: Yıllık izin kullanımının belgelenmesi, çalışanların yasal haklarını korur. Ayrıca işverenlerin izin taleplerini doğru bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur.
 • Çalışma verimliliğinin artırılması: Düzenli olarak izin kullanmak, çalışanların dinlenmesini sağlar. Böylece taze bir zihinle işlerine dönmelerini sağlayarak çalışma verimliliğini artırır.
 • Sağlık ve refahın desteklenmesi: İzin kullanımı, fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması için önemlidir. Dinlenme ve stresten uzaklaşma fırsatı sunar. Bu sayede çalışan bağlılığı artar.
 • İş ilişkilerinin güçlenmesi: İzin kullanımının doğru bir şekilde belgelenmesi, iş yerinde güven ilişkisini güçlendirir. Ayrıca iş yerinde daha olumlu bir ortam oluşturmalarına katkı sağlar.
 • Hukuki sorunların önlenmesi: Yıllık izin kullanımının ispatı olası anlaşmazlıklar halinde hukuki sorunları önler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD)‘nde yayınlanan “Yargı Kararları Işığında Yıllık Ücretli İzin Hakkı” isimli makaleye göre, işverenin izin kullanımını ispatlaması gerekiyor. İşçinin yıllık iznini kullanıp kullanmadığı konusunda çıkan uyuşmazlıkta, ispat yükü işverende oluyor. Dolayısıyla işverenin işçiye yıllık ücretli izin verildiğini, izin defteri veya eşdeğer belgelerle ispatlaması gerekiyor.

Yıllık İzinin İspatında Hangi Yöntemler Kullanılır?

 • Yıllık izin defteri
 • Senelik izin formları
 • Puantaj kayıtları
 • Nöbet çizelgesinde yer alan kayıtlar
 • Bordro kayıtları
 • Elektronik kayıt sistemleri

Yıllık İzin Kullanımının İspatında Teknolojik Gelişmeler

Bilindiği üzere işveren, yıllık iznin kullanıldığını kanıtlamakla yükümlü oluyor. Ayrıca işçinin imzaladığı izin belgesi veya izin defteri gibi yazılı belgeler bulundurması gerekiyor. Yıllık izin kullanımının kanıtlanmasında teknolojik gelişmelerin de dikkate alınması gerekiyor.

Yargıtay, işçi giriş ve çıkışlarının elektronik ortamda takip edildiği sistemlerdeki kayıtların da izin kullanımını kanıtlamak için geçerli olduğunu kabul etmiştir. (Yargıtay 9.HD. 09.11.2017 gün, 2017/5884 E, 2017/17830 K.). Parmak okuma gibi biyometrik kayıtların, ücret hesap pusulasındaki izin ibaresiyle uyumlu olduğu durumlarda, Yargıtay sadece bu belgelere dayanarak da yıllık izin kullanımını kanıtlanabilir bulmuştur. (Yargıtay 9. HD. 26.10.2017 gün, 2017/26056 E, 2017/16771 K.).

Sonuç

Yıllık izin kullanımının ispatı konusu da dijitalleşmeyle yeni bir döneme giriyor. Yargıtay’ın teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak verdiği kararlar, artık yıllık izin kullanımının sadece kağıt üzerinde değil, elektronik kayıtlarla da kanıtlanabileceğini kabul ediyor. İnsan kaynakları yazılımı teknolojisi, izin yönetimi süreçlerini dijitalleştirerek işletmelere kolaylık sağlıyor.

İdenfit’in izin yönetimi modülü, kullanıcı dostu arayüzü, özel izin kırılımlarıyla detaylandırma imkanı, pratik raporlama özelliği ve belge ibrazı taleplerini sistem üzerinden kolaylıkla karşılama gibi avantajlar sunuyor. Böylece işletmelerin izin süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlıyor. İşverenler izin takvimini izleyebilirken, çalışanlar da izin taleplerini hızlı ve şeffaf bir şekilde iletebiliyor. İdenfit, işletmelere zaman tasarrufu ve verimlilik sağlıyor. Ayrıca modern iş dünyasının gereksinimlerine uygun bir izin yönetimi çözümü sağlıyor.

Sık Sorulan Sorular

1. Yıllık izin kullanımını kanıtlamak için hangi teknolojik araçlar kullanılabilir?

Yıllık izin kullanımını kanıtlamak için günümüzde birçok teknolojik araç mevcuttur. Bunlar arasında elektronik izin yönetim sistemleri, parmak izi okuma sistemleri, yüz tanıma teknolojisi ve çevrimiçi izin talep platformları bulunmaktadır. Bu araçlar, işverenlere izin kullanımını doğru ve güvenilir bir şekilde belgeleme imkanı sağlar.

2. İşverenlerin, yıllık izin kullanımını belgelemek için hangi yasal zorunlulukları vardır?

İşverenler, yıllık izin kullanımını belgelemekle yükümlüdür. Bu belgeler genellikle izin defterleri, izin talep formları, puantaj kayıtları veya elektronik izin yönetim sistemlerinden oluşur. Yasal olarak, işverenlerin izin kullanımını doğru bir şekilde kaydetmeleri ve gerektiğinde bu kayıtları sunabilecek durumda olmaları beklenir.

3. Yıllık izin kullanımının ispatında dijitalleşmenin işletmelere sağladığı avantajlar nelerdir?

Dijitalleşme, işletmelere yıllık izin kullanımını daha etkin bir şekilde yönetme imkanı sağlar. Elektronik izin yönetim sistemleri, izin süreçlerini otomatikleştirir. Böylece izin kullanımını doğru bir şekilde belgelemeyi kolaylaştırır. Bu da işverenlere zaman tasarrufu, verimlilik artışı ve hata oranlarının azalması gibi avantajlar sunar.

4. İşverenlerin, çalışanların yıllık izin taleplerini nasıl daha etkin bir şekilde yönetir?

İşverenler, yıllık izin taleplerini daha etkin bir şekilde yönetmek için elektronik izin talep platformları veya izin yönetim sistemleri gibi dijital araçlardan faydalanabilir. Bu araçlar, izin taleplerinin hızlı bir şekilde işlenmesini sağlar. Ayrıca işverenlerin izin takvimini daha kolay bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Son içerikler