İK Analitiği (HR Analytics) Bir Şirkette Nasıl Başarıyla Uygulanır?

İK analitiği, şirket içinde insan kaynakları yönetimi alanındaki ilgili tüm verileri toplayarak İK yönetimindeki her bir süreç hakkında daha iyi bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Analitik, işletmenin daha stratejik bir konuma gelmesine yardımcı olurken mevcut sorunların çözülmesine ve gelecekteki etkinlikler için daha iyi planlar yapılmasına da katkı sağlar. 

İnsan kaynakları analitiği, şirket içinde insan kaynakları süreçlerinde elde edilen verileri kullanır. Bu verileri çeşitli yöntemlerle analiz eder sonrasında ise İK’da veriye dayalı karar verme kültürünün oluşturulmasını sağlar. İstatistiki analiz, veri madenciliği ve veri görselleştirmesi gibi yöntemler sayesinde İK uzmanları çalışan kişilik analizlerinde veriye dayalı kararlar alabilir. 

İnsan kaynakları politikalarının farklılaşmasını ve bu politikaların etkinliğinin ölçülmesi gibi konularda da İK analitiği uzmanlara ve yöneticilere katkı sağlar. Aslında bir organizasyonu, bir şirketi yönetmek her geçen gün daha da çok teknolojiye ve verilere bağımlı hale geliyor. Bu durum İK metriklerinin ve İK analitiğinin şirket içinde iyi analiz edilip başarılı bir şekilde uygulanması zorunlu kılıyor. 

Peki İK Analitiği Şirket İçinde Başarılı Şekilde Nasıl Uygulanır?

 • Şirket içinde İK analitiğini başlatacak, izlenecek ve uygulanması düşünülen ölçümleri ve KPI’ları, her metrikte dikkate alınacak faktörleri tanımlamalı,
 • İK analitiğindeki göstergeleri tanımladıktan sonra burada kullanılacak verilerin alınmış oldukları kaynaklar belgelenmeli,
 • Analitik için kullanıma hazır bir araç alınıp alınmayacağı veya şirkete ait bir  sistem oluşturulup oluşturulmayacağı değerlendirilmeli,
 • Başarılı bir İK analitiği için sağlam bir ekip kurmak önemlidir. Hedefe ulaşmak için işin gerekliliklerine uygun İK ve teknoloji uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturulmalı,
 • Farklı sistemlerden veri ayıklamak ve raporlamak amacıyla tek bir depo sistemine iletmek için gerekli veri altyapısı sağlanmalı,
 • Sistem içinde belirli bir soru için en doğru tahminleri sağlayan model geliştirilmeli yani tahmine dayalı bir model oluşturulmalı,
 • Verilerin işlenmesi ve bu verilerle özel raporlar oluşturulmasına imkan sağlayan bir çözümün arayüzü geliştirilmeli,
 • Şirket çalışanları İK analitiği ile kolay uyum sağlanabilmesi adına sistemi nasıl kullanacakları konusunda eğitilmeli.

Yöneticilerin Bilmesi Gereken Başlıca İK Analitikleri

Çalışanların her şirket için ne kadar çok önem arz ettiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bir şirketin doğru yetkinlikleri kendine çekebilmesi ve o yetenekleri etkin şekilde yönetebilmesi de oldukça değerlidir. Tam da bu noktada yöneticiler için zaman içinde değişen insan kaynakları yönetiminin ve İK analitiğinin etkisi ortaya çıkıyor.
Öyleyse yöneticilerin bilmesi gereken başlıca İK analitikleri nelerdir?

Çalışanlarla Direkt İlgili İK Analitikleri

 • İşe Alım Kanalı Analitiği: Şirket verimliliği için çalışan sermayesi katma değeri ve çalışan başına getiri gibi veriler oldukça önemlidir. İşe alım kanalı analitiği ise çalışanların aslında hangi işe alım yoluyla en etkili şekilde şirkete kazandırıldığının analiz edilmesidir. 
 • Yetenek Analitiği: Şirketlerin hedeflediği başarıların ardında aslında iş gücünün uzmanlığı ve çalışanların yeteneğinin ne kadar iyi olduğu yatmaktadır. Şirket içinde ihtiyaç duyulan yeteneklerin belirlendiği süreç yetenek analizi sürecidir. Bu analiz yapıldıktan sonra şirketin mevcut durumuyla istenilen durum karşılaştırılabilir, sonuçlara göre gerekli aksiyonlar alınabilir.
 • Çalışan Performans Analizi: Şirket içinde verimliliği artırmanın yolu çalışan verimliliğini artırmaktan geçer. Çalışan verimliliğini artırmak için ise çalışanların yüksek performansla çalışmasını sağlamak gerekir.  Sonucunda da çalışan performansları değerlendirilerek hangi çalışanın ödüllendirilmeye, hangi çalışanın eğitim desteği almaya ihtiyacı olduğu belirlenir. Çalışanlarınızın performansını Idenfit performans modülü ile ölçebilir, şirket verimliliğinizi arttırabilirsiniz.
 • Yetkinlik Edinme Analitiği: Yeteneğin ve yetenek analizinin ardından yetenek kazanımının da insan kaynakları süreci için önemi büyüktür. Yetkinlik edinme analitiği, şirketin istemiş olduğu temel yetkinliklerin nasıl edinildiği ve bu sürecin değerlendirilmesinden oluşur. Bu analitik işe alımlarda verimin artmasını sağlayacaktır.
 • Çalışan Kayıp Analitiği: Bir şirket için çalışanların işe alımı, eğitimi, işe adaptasyon süreci her biri ayrı bir maliyet kalemidir. Bu süreci enine boyuna değerlendirerek çalışan kaybını azaltmak için şirketler personel devir oranlarını düşürmek isterler. Çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığı gibi KPI’lar ile sürecin tümüyle değerlendirilmesi çalışan kayıp analitiği sistemidir. 

İşletmeyle İlgili İK Analitikleri

 • Kurumsal Kültür Analitiği: Kurumsal kültür analitiği, şirket içerisinde harmanlanmış farklı kültürleri değerlendirme ve anlama süreci olarak karşımıza çıkar. Aslında bu analitik çalışanların şirket kurumsal kültürüyle uyumlu olmasını, kurumsal kimlikle veya kültürle çatışanların ise belirlenmesini sağlamaya çalışır. Kurum kültürü hakkında detaylı yazımız için tıklayın.
 • Kapasite Analitiği: Yöneticilerin veya işverenlerin İK analitiği listesinde gelirin artması için büyük önem arz eden maddelerden biri kapasite analitiğidir. Çünkü kapasite analitiği, şirket içindeki operasyonel verimliliğinin ölçülmesini sağlar. Çalışan kapasitelerini izler ve daha verimli operasyonlar için etkili bir sistem kurar. 
 • Liderlik Analitiği: İK analitiğinde şirketin kendini potansiyelinin üzerine çıkarabilmesi için liderliğin şirket içerisinde güçlü şekilde yer alması gerekir. Liderlik analitiğinde liderlik performansı anketler veya görüşmeler gibi çeşitli yöntemler yardımıyla ölçülür. Liderlikte en çok yapılan hatalar yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Kaynak

AltexSoft Inc, “How to Successfully Implement HR Analytics and People Analytics in a Company”, Aralık 2019.

Bernard Marr, “The 8 HR Analytics Every Manager Should Know About”, Forbes, Mart 2016.

1 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixteen + twenty =