Ana SayfaDijital İKGeri Bildirim ve İnsan Kaynaklarında Geri Bildirimin Önemi

Geri Bildirim ve İnsan Kaynaklarında Geri Bildirimin Önemi

Yazar

Tarih

Kategori

Geri bildirim, hayatın her alanında karşılaştığımız, talep ettiğimiz ve iletişim çağının en önemli konularından biri. Modern yönetimde ve dolayısıyla işletme yönetiminde de geri bildirimin önemi büyük. İnsan kaynakları departmanları üstlendikleri roller itibariyle işe alım, terfi, adaptasyon gibi alışılagelen görevlerinin yanı sıra çalışanların performansı ve verimlilik gibi hususlardan da sorumludur. Pek çok teknik ve yöntemden faydalanarak hem oluşumlar hem çalışanlar için optimum verim ve ilişkinin ortaya çıkmasını hedefleyen insan kaynakları departmanlarının envanterlerinde bulunması gereken en önemli şeylerden biri ise çalışan geri bildirimleridir.

Geri Bildirim Nedir?

Geri bildirim, çözüm ve fayda odaklı bir mantaliteyle belirli olguları, durumları kapsayan olumlu veya olumsuz yorumların, görüşlerin tamamıdır. Bunlar performans analizi, iş geliştirme, iletişim, şirket kültürü, şirket içi dinamikler gibi sayısız konuyla ilintili olabilir. Çalışan geri bildirimleri, organizasyonlarda ve oluşumlarda verimliliği, aidiyet duygusunu, pozitif atmosferi, profesyonelliği maksimum düzeyde etkileyen en kritik olgulardan biridir. 

Etkili bir geri bildirim süreci ve ardından yapılacak doğru analizler, oluşumların dinamikleri ile ilgili pek çok veriyi ortaya koyabilir. Bu sayede atılması gereken adımlara ışık tutabilir. Bu doğrultuda, insan kaynakları departmanına oluşumla ilgili farklı bakış açıları kazanma avantajı sunan çalışan geri bildirimleri, uzun vadede sağlıklı takım çalışması ve örgüt kültürü oluşumuna büyük katkı sağlar. 

Geri Bildirim ve İnsan Kaynakları

Bir organizasyonda bütüncül bir yaklaşım ve güçlü bir iletişimle herkesin fikrinin değerli olduğu, önemsendiği hissi yaratıldığında doğal olarak verimlilik ve işi sahiplenme gibi olmazsa olmaz noktalarda önemli derecede aşama kaydedilmiş olur. Belirli periyotlarla geri bildirim anketleri, geri bildirim formları gibi araçlar sayesinde oluşturulacak bir geri bildirim kültürü, insan kaynakları departmanlarının en büyük yardımcısı niteliğindedir.

Elde edilen verilerin doğru ve fonksiyonel analizleri ile birlikte insan kaynakları departmanları, iyileştirilmesi gereken noktaları ve halihazırda olumlu sonuçlar veren her şeyi net bir şekilde saptayabilir. Bunun sonucunda da uygulanacak yaptırımları belirleme ve yürürlüğe sokma konusunda potansiyel hatalar ve riskler minimum düzeye indirilebilir. Bu süreci verimli ve sağlıklı yürütebilmek için ise:

  • Profesyonel ve etkili iletişim,
  • Çözüm ve fayda odaklı yaklaşım,
  • Uygulamaların belirli periyotlar dahilinde yapılması,
  • Doğru ve kullanışlı araçların belirlenmesi,
  • Sonuç odaklı analiz,
  • Süreklilik gibi hususlar dikkate alınmalıdır. 

İş dünyasının hemen her dalında olduğu gibi pozitif bir çalışma alanı yaratma ve bunun verimlilik, performans iyileşmeleri, şirket kültürü, aidiyet duygusu gibi olası getirileri de ancak bahsedilen tüm bileşenlerin doğru zamanda, doğru metotlarla, ve doğru şekilde bir araya gelmesi sonucunda mümkün olur. 

Mutlu çalışanlar ve işletme içi motivasyon için ik yazılımlarından faydalanabilirsiniz. Idenfit insan kaynakları yazılımı geri bildirim modülü aracılığıyla çalışanlar ve yöneticiler arasında iletişimi sağlar. Böylelikle olabilecek problemlerin önceden önüne geçmenize yardımcı olur.

Çalışan Geri Bildirimleri ve Sonuçları

Oluşumlarda yaratılan geri bildirim kültürü, çalışanlara yaptıkları iş ve bulundukları ortam ile ilgili pek çok noktada söz hakkı verir. Paylaşım olgusunun oluşmasını kolaylaştırarak başarının en temel ögelerinden birini ortaya çıkarır. Kolektif bir çalışma sonucunda elde edilen verilere göre de insan kaynakları departmanları, ‘iyileştirilmeli’ olarak sınıflandırılabilecek konular üzerine yoğunlaşmalı ve çözüm için gerekli uygulamaları başlatmalıdır.

Çözüm için gerekli uygulamalar, çeşitli yaptırımları ve sonuç almayı hızlandıran çalışmaları içerir. Çalışan geri bildirimleri doğrultusunda ortaya çıkan veriler bu sürecin önemli bir kısmını oluşturur. İnsan kaynakları departmanlarının atacağı adımlar da en az geri bildirimler kadar kritiktir. Duruma göre değişiklik gösterebilen yaptırımlar üst düzey yöneticilerden çalışanlara bir oluşumun tüm yapı taşlarını ortak bir paydada buluşturmalıdır.

Örneğin, elde edilen geri bildirimler sonucunda fiziksel çalışma ortamından memnun olmayan bir çalışan grubu, iyileştirilmesi gereken noktalarda ortak görüş beyan edebilir. Bu durumda insan kaynakları departmanının verimli bir iletişim modeliyle üst düzey yöneticilerle temas kurması ve gerekli adımları atması beklenir. Böylece problemin çözülmesi için atılacak her adım örgüt kültürünü daha kalıcı ve sağlam temeller üzerine konumlandırır.

Benzer şekilde, çalışanlar arası geri bildirimler de örgüt kültürü oluşumunun en somut elementlerindendir. Örgüt kültürü; aidiyet duygusu, profesyonellik, verimlilik, mutluluk gibi bileşenleri bir araya getiren en önemli olgulardan biridir. Bu da oluşumları yüksek oranlarda çalışan sirkülasyonundan ve dolayısıyla güç kaybından kurtararak oluşumların ve başarının uzun ömürlü olmasını mümkün kılar. 

Son içerikler

spot_img