İnsan Kaynaklarında Ölçülmesi Gereken Metrikler Nelerdir?

insan kaynaklarında ölçülmesi gereken metrikler

Günümüzde insan kaynakları departmanının bir şirketin bel kemiği olduğu artık yadsınamaz bir gerçek. İnsan kaynakları hem bir şirket ya da kuruluş için çalışan kişileri hem de çalışanlarla ilgili kaynakları yönetmekten sorumlu olan departmanı tanımlamak için kullanılır. Bir şirketin ya da kuruluşun insan kaynakları departmanı genellikle şirketin çalışanları ile ilişkisini düzenleyen politikalar oluşturmak, uygulamak ve denetlemekle sorumludur. 

Hızlı büyümek ve verimli çıktılar elde etmek isteyen her departman gibi insan kaynakları departmanları da performanslarını ölçmek amacıyla bazı metriklerden yararlanır. Peki insan kaynaklarında başarılı bir departman için ölçülmesi gereken metrikler nelerdir?

İnsan Kaynaklarında Metrik Nedir?

İNSAN KAYNAKLARINI IDENFİT İLE YÖNETİN!

İnsan kaynaklarının iş dünyasını ele geçirdiğinin en görünür kanıtı, birçok kuruluşun İK metriklerini genel iş stratejilerinin önemli bir parçası olarak kullanmaya başlamasıdır. Araştırmalara göre yöneticiler, İK ekibinden daha çok rapor görmek istediklerini belirtip, insan kaynakları metriklerinin şirketin başarısı için çok önemli olduğunu söylüyor. Bu yüzden, insan kaynakları departmanından veri analizinin daha çok üstüne düşmesi bekleniyor.

İnsan kaynaklarında ölçülmesi gereken metrikler, kuruluşların insan sermayelerini takip etmelerine ve insan kaynakları girişimlerinin ne kadar etkili olduğunu ölçmelerine yardımcı olan önemli rakamlardır. Neyin iyi çalıştığını, neyin iyileştirilmesi gerektiğini ve gelecekte nelerin beklendiğini ölçmek, kuruluşların insan stratejilerini anlamalarına yardımcı olur.

İnsan Kaynaklarında Ölçülmesi Gereken Metrikler Nelerdir?


İnsan kaynaklarının bir şirketin başarısındaki önemli rolünü anladıktan sonra sıra hangi verilerin kuruluşunuza büyümek ve başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri vereceğini anlamaya geliyor. İK metrikleri insan kaynakları departmanının işlevini, etkinliğini ve çalışanların etkinliğini ölçer. 

  • Genel İş Gücü Verimliliği

Bu metriğin amacı, şirketinizde çalışanların maliyetlerinin size ne kadar gelir kazandırdığını tespit etmektir. Bu, elde edilen her kâr için insanların maliyetlerine harcanan parayı izleyerek hesaplanabilir. Çalışanların maliyetlerinden kastedilen motivasyon ve eğitim için yapılan harcamalar ve bu harcamaların şirkete geri dönüşüdür. Bununla birlikte insan kaynakları departmanı hata oranını da hesaba katar ve sonuç olarak şirket stratejilerinin çalışanlar adına etkinliği ölçülür.  

  • Çalışan Yükümlülükleri

Yükümlülükleri ölçmek önemlidir çünkü şirketin verimliliğini dengeler. Yalnızca üretkenliğe odaklanmak çalışanların fazla çalışmasına ve sonunda motivasyonlarını kaybedip başarısız olmalarına neden olabilir. Bunu hesaplamak için işe gelmeyi dört gözle beklediklerini bildiren çalışanların yüzdesi, işini iyi yapacak araçlar veya kaynaklar verildiğini düşünen kişilerin yüzdesi ve yöneticilerinin iyi yönetim eğilimleri olduğunu düşünen çalışanların yüzdesi hesaplanabilir. 

  • İşe Alım Metrikleri

İnsan kaynaklarının işe alım konusunda sorumlulukları çok büyük ve önemlidir çünkü bu kararlar doğrudan şirketin geleceğini etkiler. Şirkete yeni bir çalışan alırken o pozisyonun ne kadar süredir boş olduğu, geçen yılın memnuniyet puanlarına kıyasla yeni işe alımlardan yöneticinin duyduğu memnuniyet, önemli bir pozisyon için kötü bir işe alımın toplam parasal etkisi gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. 

  • Yönetici Memnuniyeti

Bir yöneticiden memnuniyet geri bildirimi yapması istendiği zaman, cevapları çalışanlarla olan kişisel ilişkilerine bağlı olabilir. Çalışan hakkında daha objektif geri bildirimler için veri toplarken dikkat edilmelidir. İnsan kaynakları, yöneticilere verimlilik ve performansı analiz eden bir anket vererek yönetici memnuniyetini tespit edebilir. 

  • Çalışanı Elde Tutma 

Şirkete yeni bir çalışan almak ve mevcut çalışanınızı kaybetmek tahmin edilenden çok daha masraflı bir süreçtir. Bu sebeple insan kaynakları ve yöneticilerin çalışanları elde tutmak için doğru stratejiler belirlemeleri gerekir. 

Bu bilgiler ışığında, insan kaynakları metrikleri şirketinizde neler olup bittiğini gösteren veri noktalarıdır. Daha fazla analiz, olumsuzlukların neden kaynaklandığını ortaya çıkarabilir. Bu şekilde de eskiden kötü polis olarak bilinen insan kaynakları departmanı artık sahneyi verilere devredebilir. Unutmayın başarılı bir şirketin anahtarı mutlu çalışanlar ve bunun için de insan kaynakları olmazsa olmaz bir ihtiyaç!

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine + 4 =