Ana SayfaDijital İKİKY ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları

İKY ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Yazar

Tarih

Kategori

İnsan kaynaklarında sanal gerçeklik gerçeklik uygulamaları hakkında yeterince bilgi sahibi misiniz? Şu bir gerçek ki; söz konusu teknoloji olduğunda tüm gelişmeleri anında yakalamak mümkün olmuyor. Yerel ve global düzlemde dijital dönüşüm olanca hızıyla devam ediyor. Bunun doğal bir yansıması olarak yapay zeka ve bilişim teknolojileri iş dünyasında ağırlık kazanıyor. Bir işletmenin en değerli kaynağı olan insan kaynağından sorumlu olan İKY’de bu gelişmelerden doğrudan etkileniyor.

Sanal gerçeklik uygulamaları, İKY’de ağırlığını her geçen gün arttırıyor. Sanal gerçeklik uygulamalarının insan kaynakları yönetimi disipliniyle entegre olma süreci ivmeli bir hızla ilerliyor. İKY yazılımları ile yeni bir soluk kazanan iş dünyasında yapay zeka ve sanal gerçeklik uygulamalarının da pek çok kalıbı değiştireceği düşünülüyor. Yani anlayacağınız, bu teknoloji ile bir an önce tanışmanızda fayda bulunuyor!

İşe Alım Süreçlerinde Sanal Gerçekliğin Rolü

İnsan kaynakları yönetimi süreçlerinde klasik mülakat, yüz yüze görüşme gibi yöntemler enformasyon çağında ve özellikle endüstri 4.0 disiplini içinde gerekli ihtiyacı karşılamıyor. Bu bağlamda işe alım süreçlerinin mülakat teknolojilerinde sanal gerçeklik uygulamaları her geçen gün daha sık tercih ediliyor. Özellikle kişilerin mülakat esnasında ki tepkilerini kolaylıkla gözlemleme imkanı veren çeşitli simülasyon ve artırılmış gerçeklik aplikasyonları heyecan verici sonuçlar ortaya koyuyor.

İşe alım süreçlerinin ön yargıdan arındırılması noktasında da yapay zeka ve sanal gerçeklik uygulamaları etkin rol oynuyor. Gerçekten çeşitlilik ve eşitlik prensibine sahip bir kurum kültürü yaratılması da bir diğer önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Dijitalleşmenin sağladığı olanaklar ile İKY profesyonelleri spesifik pozisyonlar için yüksek nitelikli adayları değerlendirme şansı yakalıyor.

Onboarding Süreçlerinde Sanal Gerçeklik

Özellikle hibrit çalışma modelinin her geçen gün yaygınlaşması ile onboarding süreçlerinde sanal gerçeklik kullanımı ağırlık kazanıyor. Oryantasyon eğitiminin artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları ile yapılmaya başlaması farklı bir kurumsal deneyim imkanı sunuyor. Yapay zeka destekli onboarding eğitimleri pek çok avantaj sağlıyor. Etkileşimli video ve simülasyonlar ile desteklenen onboarding süreçleri sayesinde zaman, emek ve maliyet açısından pek çok avantaj yakalanıyor.

Ekibin yeni üyelerine şık ve verimli bir deneyim yaşatılması da kurum aidiyeti yaratılması noktasında avantaj sağlıyor. Dolayısıyla turnover rate oranlarının düşürülmesi noktasında da avantajlar yakalanıyor.

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının İş Kazası Eğitimleri Alanında Uygulanması

İş kazaları özellikle çalışanların işe yeni başladıkları dönemde yaşanıyor. Bu bağlamda özellikle İKY birimleri tarafından sanal gerçeklik uygulamaları destekli eğitimlerden destek alınabiliyor. Olası iş kazalarının gerçek mekan kurgusunda gösterilmesi pratikte yapay zeka uygulamaları ve simülasyon aplikasyonları sayesinde 3 boyutlu olarak gösterilebiliyor. Özellikle ilk yardım konusunda kullanıcı etkileşimli pek çok artırılmış gerçeklik uygulaması eğitim verme amacıyla kullanılabiliyor.

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları Bireyselliğin Rolünü Arttırır Mı?

Çalışan odaklı bir endüstri anlayışını kurum kimliği haline getirmek isteyen işletmeler için sanal gerçeklik uygulamaları her bir çalışana özel olarak fonksiyonlar içerebiliyor. Bu durumda çalışanlar nezdinde önemsenme, aidiyet ve fark edilme gibi olguları harekete geçiriyor. Böylece, çalışanın kuruma bağlılığı gelişeceği gibi sürecin bir parçası olma arzusu ve verimliliği de artış gösteriyor. Birebir çalışan etkileşimli İKY yazılımları sayesinde soru ya da sorunlarına anlık cevap alan, ast – üst hiyerarşisindeki muhataplarına kolaylıkla ulaşabilen çalışanlar için klasik endüstriyel anlayıştan gelen bürokratik çizgi kaybolarak daha esnek ve bütünsel bir atmosfer oluşuyor.

Sanal Gerçeklik Uygulamaları İle Her An Çalışanlarınızın Bilişsel Düzeylerini Arttırabilirsiniz!

Bilginin yarılanma hızının çok kısa sürelere düştüğü günümüzde çalışanların bilgi ve becerilerini güncel tutmak endüstriyel zincirden kopmamak adına büyük önem taşıyor. Özellikle fazla çalışan sayısı olan ve uzaktan çalışma modelini benimseyen işletmeler için eğitimleri yüz yüze ve fiziksel mekanda planlamak oldukça zor ve maliyetli oluyor. Bu durumun önüne geçmek adına çalışanları için çeşitli konularda geniş spektrumlu eğitimler tasarlanabilen yapay zeka uygulamaları önemli avantajlar sağlıyor. Eğitim alacak kişinin çevrimiçi programlar yoluyla eğitimi istediği zaman ve istediği bilişim aracından alması mümkün oluyor.

Gelecek Planları Yaparken Kullanılan Sanal Gerçeklik Projeksiyonu

Şirketinizin gelecek on yılını şekillendirirken sanal gerçeklik uygulamalarından faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Girilen parametrelere ve algoritmalara göre gerçek sonuçlara çok yakın tahminler yapan ve bu doğrultuda analizler ortaya koyan sanal gerçeklik uygulamaları daha şimdiden iş dünyasında kendine yer bulmaya başladı. Sahadan toplanan istatistiki verileri parametre olarak kullanabileceğiniz bu özel simülasyon yazılımları iş sahanızla ilgili geleceğe yönelik olarak pek çok tahminde bulunuyor. Gelen bu verilere göre çalışan demografisi ve niteliklerini önceden planlamaya başlamanız endüstriyel tutarlılık açısından fayda sağlıyor.

Kuşak Çatışmasını Önlemede Yapay Zekanın Rolü

Farklı yaş ve kuşaklardan kişilerin aynı iş atmosferini paylaştığı iş yerlerinde anlayış ve jenerasyon farklılığından kaynaklanabilecek çatışmaların önüne geçmek adına pek çok ofis uygulaması ve simülasyonu tasarlanıyor. Çalışma ortamını daha renkli ve eğlenceli hale getiren yapay zeka tabanlı uygulamalar sayesinde iş ortamı daha barışçıl bir havaya kavuşuyor.

Yine bu uygulamalar sayesinde birlikte eğitimlere katılan paydaşların bağları kuvvetlenerek kurumsal iklime de olumlu bir katkı sağlanıyor.  Bu veriler ışığında sanal gerçeklik uygulamalarını insan kaynaklarının bir parçası olarak görmek ve sürece dahil etmek güncel trendi yakalamak adına atılması gereken bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Son içerikler

spot_img