Ana SayfaİK Akademiİşe Alım Süreçlerinde İyileştirme ve Geliştirme

İşe Alım Süreçlerinde İyileştirme ve Geliştirme

Yazar

Tarih

Kategori

Bir kurumu başarıya veya başarısızlığa iten, ona yön veren en önemli unsur insandır. Kurumlarda yer alacak kişilerin ihtiyacı karşılayacak şekilde seçilmesi, doğru adayların doğru birimlerde konumlandırılması büyük önem taşır. İşe alım sürecinin şirketin ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun olarak gerçekleştirilmesi ortaya çıkabilecek kayıpların önüne geçilmesini sağlar. 

İşe alım süreçlerinde yaşanabilecek problemler, gerekli niteliklere sahip olmayan adayların işe alınmasına ve şirkete hem maddi hem de manevi olarak kayıplara uğratmasına neden olabilir. Nitelik bakımından eksik personel şirketteki dinamikleri bozarken aynı zamanda ek bir eğitim külfeti de getirir. Bunun yanı sıra kişi uygun olmadığı işte mutlu olamayacağı için işten kısa süre içinde ayrılma eğilimdedir. 

Uzun süreli iş birliktelikleri ve uygun nitelikte personel tercihi için kurumun ihtiyaçlarının analizi de büyük önem taşır. Bu analizlerin doğru bir şekilde yapılması için ise birçok firma teknolojiden yararlanır. İşe alım süreci boyunca her bir adımda yazılımlardan yararlanılarak hata payı oldukça düşürülür. Üstelik bu yazılımlar iş yükünü azaltarak sürecin daha hızlı işlemesine de yardımcı olur.

İşe Alımda Profesyonel Bakış Açısı

Küçük, orta ya da büyük ölçekli tüm işletmelerde insan kaynağının doğru seçilmesi ve yönetilmesi başarıyı etkiler. İhtiyaç duyduğu personele ulaşamayan işletmeler, farklı açılardan zarara uğrar. Yanlış yapılan yerleştirmeler hem personele hem de kuruma olumsuz etki eder. Bu nedenle işe alım süreçleri profesyonel bir bakış açısıyla ve modern yöntemler kullanılarak yapılması büyük önem taşır.

Modern insan kaynakları bakış açısına göre işe alım süreci iyileştirme çalışması yapılması kaçınılmazdır. Sadece aranılan özelliklerle adayın yeteneklerinin uyuşması işe alım için yeterli sebep olarak görülmemelidir. Adayın yetenekleri kadar kişilik özellikleri ve kurumun diğer organlarına karşı tutumu da göz önüne alınmalıdır.

Uyumlu bir ekip, huzurlu bir çalışma ortamı tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviye göstermelerini sağlayarak verimliliği arttırır.  İK uzmanı verimli çalışma ortamları için aday havuzu oluştururken sadece yetenekleri dikkate almaz. Modern bakış açısıyla bireyi bir bütün olarak kabul ederek personeli olabilecek tüm potansiyeli ile kuruma dahil etmeye çaba gösterir.

İşe Alım Sürecini Geliştirme ve Etkili Yönetim

Personel seçimlerini doğru bir şekilde yapan kurumlar ortaya çıkabilecek eğitim külfeti, ekip içi anlaşmazlık, performans düşüklüğü ve personel kayıpları gibi olumsuz durumlardan korunur. Doğru adayla doğru pozisyonu buluşturmak ise ayrı bir uzmanlık gerektirir. İşe alımlarında sıkıntı yaşayan kurumlar başka firmalardan destek alabilir. 

İşe alımları yöneten danışmanlık firmaları doğru personel seçimi konusunda yaşanan karışıklıklara karşı etkin çözümler sunmayı amaçlar. Sadece işe alım ve yerleştirme alanıyla ilgilenen uzmanlar farklı sektörlerden firmalara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek adayların ulaşmalarını sağlar. Sürecin hatasız işlemesi için çeşitli yazılımlardan da yararlanılır.

Kendi işe alım birimlerine sahip kurumlar ise işe alım sürecini etkili şekilde yönetmek için personelleri hem alım sırasında hem de sonrasında değerlendirmelere tabi tutar. Her işe alım, kurumun sürekliliği ve verimliği için kritik bir öneme sahiptir. Kurum bütünsel olarak ele alınarak her birimin tüm personellerinin uyum içinde çalışması amaçlanır. 

İşe Alım Süreçlerinde İyileştirme

işe alım
İŞE ALIM SÜREÇLERİNİ IDENFİT İLE İYİLEŞTİRİN!

Personel seçim ve yerleştirme işlemlerini doğru yönetmek için geleneksel işe alım süreçlerinde bazı iyileştirilmeler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Çünkü modern bakışa göre yetenek ve nitelik olarak işe uyum sağlayan her aday kurum için doğru aday olmadığı gibi bireyler tek bir özellik bakımından ayrıca değerlendirilemez. Kurumun genel yapısı ile adayın uyumluluğu en az yetenekler kadar önemlidir.

İK uzmanı aday havuzu oluşturmak için ilan hazırlarken işin tanımı ve yeterlilikleri kadar şirketin sahip olduğu vizyon ve misyonla ilgili net açıklamalar yapar. Adaylar ilana başvurmadan önce çalışacakları kurumla ilgili bilgi sahibi olarak sürecin ilk basamağına dahil olurlar. Başvurdukları pozisyon ve firma ile ilgili ayrıntılara hâkim olan adayların beklentileri gerçekçi ve hedefe yönelik olur.

Adaylarla yapılan görüşmeler sırasında geleneksel yöntemlerin yanında modern testlerin de uygulanması başarıyı arttır. Böylelikle hem adayların özgeçmişleri ile test sonuçları arasındaki tutarlılık gözlemlenir hem de daha objektif sonuçlar ile tercihler yönlendirilebilir. Bu testler sonucunda insan kaynakları uzmanları çalışacakları bireyler hakkında geniş bilgilere sahip olarak gelecekte karşılaşılabilecek problemlere karşı da hazırlık yapma şansı yakalar. 

Tüm bu süreçleri yaparken ve işe alımları iyileştirmede manuel işlemler yerine akıllı bir insan kaynakları yazılımı kullanmak işleri oldukça kolaylaştıracaktır. Idenfit işe alım modülüyle İK departmanı olarak, işe alım sürecini oluşturan açık pozisyonların belirlenmesi ve arayışın farklı kanallarda paylaşılması, özgeçmiş havuzlarının oluşturulması, bu özgeçmişlerin hangi kanaldan geldiğinin belirlenmesi, hangi departmanın bu alıma ihtiyaç duyduğunun tespiti, olumlu adayların bir sonraki sürece geçirilmesi ya da olumsuz adayların blackliste alınması
gibi çok kademeli işlerin altından kolaylıkla kalkarsınız.

İşe Alım Testleri ve Teknolojik Destek

Personel seçimi sırasında firmaların sadece özgeçmişteki bilgilere bağlı kalmayıp bekledikleri yetkinliklere göre testler uygulaması da gerekebilir. Bu testlerin güncel olması ve bu testleri uygulama yeterliliğine sahip uzmanlarca yapılması büyük önem taşır. İşe alım testleri arasında yetenek testleri, dil ve durumsal yargı testlerinin yanı sıra kişilik envanterleri de yer alır.

İşe alım sürecinde uygulanan testler özellikle aday hakkında bilgi edinmek için geleneksel yöntemler yetersiz kaldığında öne çıkar. Özgeçmiş incelemek ya da sözlü mülakat yapmak adayların yeterliliklerini göstermeleri için uygun alan sağlamadığı gibi yanıltıcı olduğu için hataya müsaittir. Ancak yetenek testleri geçerlilik ve güvenirlik açısından sınanmış özel testlerdir ve hata payları çok düşüktür.

Bu testlerin uygulanması ve puanların hesaplanması büyük bir iş yükü gerektireceğinden bu süreçte insan kaynakları yazılımlarından destek alınır. İşe alım aşamaları sırasında aslında tüm basamaklarda uzmanların işini kolaylaştıran yazılımlar özellikle objektif ve hızlı puanlama yapılması için önemli bir araç olarak öne çıkar. Böylelikle uzmanlar personel seçimi yaparken daha doğru verilerle ilerler.

Personel Yerleştirme ve İşe Alım Soruları

Kurumların personel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerçekleştirdiği görüşmelerde kullandığı işe alımla ilgili sorular kritik bir önem taşır. Klasikleşen sorular yerine iyileştirilmiş ve hedefe yönelik sorular tercih edilerek görüşmeyi hem aday hem de işveren açısından daha nitelikli hale getirmek mümkündür. Adayın nitelikleri kadar istek ve arzularını da yansıtabileceği geniş ölçekli soruların tercih edilmesi kurumla uyumluluk açısından olumlu sonuçlar doğurur. 

İşe alım mülakat soruları adayın sahip olduğu potansiyeli yansıtacağı çerçeveyi ona sunarken aynı zamanda firmanın ihtiyaçlarını da içermelidir. Sorular adayın özel hayatına yönelik ya da yönlendirici nitelik taşımamalıdır. Yenilikçi bakış açısıyla adaylara bir örnek olay üzerinde farklı sorular sorularak hem eğlenceli hem de kişi hakkında geniş bilgi alınabilen farklı mülakatlar uygulanabilir. 

İşe Alımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşe alımda kurumun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve adayların değerlendirilmesi sırasında daha doğru sonuçlara ulaşmak için farklı kaynaklardan yararlanılabilir. Bu kaynaklar arasında modern insan kaynakları görüşleri, yenilikçi yetenek testleri ve çeşitli yazılımlar bulunur. İşe alım çözümleri hem uzmanların hem de kurumların süreç boyunca yaşayabilecekleri çeşitli problemleri önlemeyi amaçlar.

Unutulmamalıdır ki bir adayın aranan yeteneklere sahip olması şirket için en doğru aday olduğu anlamına gelmeyebilir. Şirketin sahip olduğu bakış açısıyla uyum sağlayabilecek, ekibe katkı sağlayacak ve uzun süreli adayın geliştirilmeye açık yetenekleri daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayabilir.

İşe alımda dikkat edilmesi gerekenler arasında:

  • Geçerliği ve tutarlılığı yüksek testler kullanmak,
  • Adayları değerlendirirken objektif davranmak,
  • Kurumun ihtiyaçlarını doğru değerlendirmek,
  • Hatasız değerlendirme ve arşivleme için yazılımlardan yararlanmak,
  • Adayları sadece yetenekleri ile değil kuruma etki edebilecekleri tüm özellikleri ile değerlendirmek,
  • Süreç boyunca hem kurumun yetkililerini hem de adayları doğru şekilde bilgilendirmek yer alır.

Son içerikler

spot_img