Ana SayfaDijital İKKurum İçi İletişim Araçları

Kurum İçi İletişim Araçları

Yazar

Tarih

Kategori

Kurum içi iletişim araçları, bir işletmenin başarıya giden yolda elinde bulundurması gereken altın madenlerinden biridir. Çünkü çalışan ve yönetici arasındaki iletişim ağı ve bağlılık kurum içi iletişim sayesinde mümkündür. Bu iletişimin güçlü, yaratıcılığın yüksek ve verimliliğin her geçen gün artıyor olmasının yanında şirket kültürünün de yer almasıyla işletmenin başarılı olması kaçınılmazdır.

Kurum içinde iletişim nedir ve iletişimin önemi, işlevleri, amaçları ve araçları nelerdir, kurum içerisinde iletişimi artırmak için öneriler nelerdir gibi soruların cevabını sizler için derledik.

Kurum İçi İletişim Nedir?

Kurum içi iletişim, organizasyon içerisinde yer alan tüm bireylerin ortak bir amaç etrafında toplanıp güç birliği yaparak birlikte çalışabildiği ve işbirliği yaparak her türlü etkinliği paylaşabildiği süreçlerdir. Kurum içi iletişimde organizasyondaki tüm bireyler arasında bilgi iletimi ve alımı mevcuttur. Diğer bir tanımı; organizasyon verimliliğinin artması ve hedef kitle tarafından tercih edilmesi için kurum içinde kurulan ilişki düzenidir.

Kurum İçi İletişimin Önemi

Bir işletmede başarılı bir yönetim ve örgütlenme ancak ve ancak güçlü ve etkin bir iletişim sayesinde mümkündür. İşletme içinde iletişim ağı altyapısının iyi olması, işletme örgütsel yapısının güçlü olduğu anlamına gelir. Burada iletişim ağı, işletme örgütünün sinir sistemini oluşturur. Bu nedenle de küçük veya orta büyüklükte her işletme için kritik öneme sahiptir.

Kurum içi iletişim, örgüt içinde çalışan ile yönetici arasındaki bağın gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlar, yanlış anlamaları ortadan kaldırır. İşletme hedeflerinin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağladığı için çalışanlar başarı sağladıklarında onların motive olmalarını sağlar. Kurum içinde iletişim, iş gücünü aktif tuttuğu için çalışanlar kendini değerli hisseder ve bu durum işletme işleyişine, verimliliğine pozitif olarak etki eder.

Kurum İçi İletişimin İşlevleri

Kurum içi iletişim, kurum yönetiminin en önemli yönetim araçlarından biridir. Kurumda iletişim, yönetimin eşgüdüm, planlama, karar verme, güdüleme ve denetim görevlerini sürdürmesinde etkin rol alır. Kurumlar için iletişimin pek çok işlevi söz konusu olsa da en önemli işlevi hiç şüphesiz “eşgüdüm” işlevidir. Peki kurum içinde iletişim işlevleri nelerdir?

 • Etkileme ve ikna etme: Çalışanların kurum hedeflerini benimsemesi, kurum hedefleri için etkin ve verimli çalışması için etkileme ve ikna etmeye yönelik iletişim süreçleri işletilmesi gerekir.
 • Birleştirme ve eşgüdüm sağlama: İletişim, çalışanların kurum amaçları etrafında birleşmesi dışında bireyin psikolojik bütünlüğü ve dengesi işlevini de görür. Kurum içi iletişimle inanç ve tutum farklılıklarından doğan çatışmalarda orta yol bulunur.
 • Bilgi sağlama: İletişim, kurumda belirsizliğin azalmasını, kurum içinde bilginin dolaşımını ve paylaşımını sağlar.
 • Emredici ve öğretici iletişim kurma: Çalışanlar görev ve sorumluluklarını bu iletişim işleviyle bilir. Kurum içinde ast ve üst arasındaki iletişim işlevi rolünü üstlenir.

Kurum İçi İletişim Amaçları

Kurumların hedef grupları kurum içi ve kurum dışı olarak ikiye ayrılır. Kurum içi denilen kesim çalışanlar olduğu için kendileri kurumun en değerli varlıklarıdır. Kurum içinde çalışanlar kurumu hem içeriden hem dışarıdan gözlemledikleri için etkileri büyüktür. Kurum içi iletişimin muhattabı olan çalışanlar sebebiyle kurum içi iletişim ve amaçları kritik önem arz eder. Kurum içinde iletişim  gerçekleştirmenin amaçları sıralanacak olursa:

 • Kurum amaç ve politikasının çalışan tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Bilgilendirmelerle kurumun çalışanlar tarafından daha iyi tanınmasını sağlamak,
 • Çalışanları yönetime bilgi ve geri bildirim sağlaması için motive etmek,
 • Çalışanlarda aidiyet ve sadakat duygusunu ön plana çıkarmak,
 • Doğru iletişim aracını kullanıp istenen mesajı doğru iletebilmek,
 • Kurumda söylentileri dinlemek ve bilgi dolaşımıyla belirsizliğin azalmasını sağlamak,
 • Yeni mevzuatlar hakkında çalışanları bilgilendirerek hata yapılmasını önlemek,
 • Kurum içerisinde “Biz” sadakatini etkin kılmak,
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasında karşılıklı iletişimin gelişimine özendirmek,
 • Çalışanlara duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edeceği bir ortam yaratmaktır.

Kurum İçi İletişim Araçları

                                                     Kurum içi iletişimde geri bildirimin gücünden yararlanın.

Kurum içi iletişimde çalışanlara aitlik hissi verdiği için bu doğrultuda kullanılan araçlar önemlidir. Kurum içi iletişimde çok sayıda araç veya iletişim ortamı kullanılır. Bu iletişim faaliyetlerinin sayısal olarak ne kadar fazla olduğu değil, aslında ne kadar etkili olduğu önemlidir. Bu nedenle kurum içi iletişim araçlarının etkinliği, mesajın en kısa sürede ve en anlaşılır şekilde iletilmesiyle ölçülür.  Peki kurum içinde iletişim araçları nelerdir?

 • Broşürler, bülten, el kitapları ve posterler
 • Geri bildirim, anket gibi uygulamalar içeren yazılımlar
 • İletişim elçileri
 • Mektuplar ve e-postalar
 • Duyuru panoları ve afişler
 • Bildiri ve genelgeler
 • İç iletişim dergileri
 • Planlı özel gün kutlamaları
 • Eğitim ve seminerler
 • Ödül ve motivasyon programları
 • Dilek kutuları ve anketler
 • Telefon, radyo, televizyon
 • Intranet
 • Web sayfası

Kurum İçi İletişimi Artırmak İçin Öneriler

 • Kurumsal iletişim için kurum temelleri açık olarak tanımlanmalı,
 • Kurumsal iletişim becerilerini özellikle yazma becerisini geliştirmeye odaklanmalı,
 • Yetenekli ve üst düzey iletişim yöneticilerini kuruma kazandırmalı,
 • Özellikle kriz anlarında iletişim liderlerine güvenmeli,
 • Kurum içinde iletişim yönetim aracı olarak kullanılmalı,
 • Kurum içi iletişim organizyonları düzenlemeli. Kurum içi iletişim örnekleri; toplantı, briefing, motivasyon programı dışında bovling turnuvası, doğa yürüyüşü, barbekü partisi, şirket yemeği gibi.
 • Kurumsal iletişim için gerektiği yerde profesyonel destek almaktan çekinmemeli,
 • İletişim çalışmaları programlı ve düzenli olacak şekilde takip edilmeli,
 • Kurum içinde hitap edilecek olan hedef gruplar etkin olarak tanımlanmalı,
 • İletişim kanallarını teknolojik gelişmelere entegre ederek güncellemelidir.

Son içerikler