Ana SayfaİK AkademiŞirket Kültürü Nedir?

Şirket Kültürü Nedir?

Yazar

Tarih

Kategori

Şirket kültürü, değerler bütünü olmasının yanında bir organizasyonda işlerin nasıl yürüdüğünün herkes tarafından bilinen şekli, toplam davranışlar ve vizyondur. Kültür pek çok kişi için soyut ve belirsiz bir kavram olduğu kadar da değerlidir. Yöneticiler ve insan kaynakları yönetimi açısından, bir şirketin başarı ya da başarısızlığının temel belirleyicisi konumundadır.

Şirket kültürünün, günümüzde ilgi çekici ve eğlenceli bulunması yeni yetenekleri şirkete çekebilir. Çalışanları daha iyi performans göstermeleri için motive edebilir. Güçlü, pozitif ve yerleşik kültüre sahip olan şirket çalışanlarının daha iyi performans gösterdiği, daha üretken ve karlı çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle şirket kültürünün güçlü olduğu kadar kalıcı da olması başarı için kritik önem arz eder.

Aşağıda “şirket kültürü tanımı, şirket kültürü nedir, şirket kültürü oluşturma, kültür nasıl oluşturulur, şirket kültürüne uyum, kültür nasıl kalıcı hale getirilir…” gibi birçok sorunun cevabını bulabileceğiniz gibi, kültürün kalıcı hale getirilebilmesi için sizlere önerileri de derledik.

Şirket Kültürü Nedir?

Şirket kültürü, organizasyon ortamına katkıda bulunan insan davranış biçimleri, bu davranış biçimlerini kazanmanın yolları, değerleri ve paylaşılan vizyonun toplamı şeklinde tanımlanabilir. Şirket kültürü, iş yerinin ve ortamın değerini açıkça ortaya koyar ve ortak bir vizyon etrafında herkesi hedefe yönelik çalışmaya yönlendirir. Ayrıca bu kavrama katkı sağlayan faktörlerden bazıları; vizyon, sistem, dil, değer, norm, alışkanlık ve inançtır.

Şirket kültürünün kalıcı hale gelmesi için öneriler nelerdir?

Değer ve Davranışlar Tanımlanmalı

Şirket kültürünün, çalışma ortamında oluşturulması ve kalıcı hale getirilebilmesi için yöneticilerin veya liderlerin çalışanlardan bekledikleri değer ve davranışları tanımlamaları gerekir. Beklenilen değer ve davranışlar, yöneticiler ve çalışanların davranışlarıyla ilişkilendirilebilir olmalıdır. Temizlik personelinden en üst düzey yöneticiye kadar herkesin bu davranışların farkında olması ve eyleme geçirebilmesi sonucunda şirket kültüründe kalıcılık sağlanır.

Kültürün Benimsenmesi Sağlanmalı

Kurum kültürünün benimsenmesini sağlamak için kurum içinde güçlü ve görünür askerlere sahip olunmalıdır. Yöneticiler ve yönetim kurulunun öncelikli olarak kurum kültürünü sahiplenmesi gerekir. Ayrıca organizasyon kültürü ve bunun performans üzerindeki etkisini analiz etmek için de şirket kültürünü benimsemek ve benimsetmek şarttır. İstikrarlı performans hedefleri ve stratejileri için tüm çalışanların bu bilinçte olması gereklidir.

Şirket Kültürü Stratejiler İle Uyumlu Hale Getirmeli

Kurum kültürü, stratejilerle ve başta insan kaynakları yönetim süreçleri olmak üzere şirket içi tüm süreçlerle uyumlu hale getirilmelidir. Misyon, vizyon ve şirket değerleri ile işe alım, puantaj takibi, izin yönetimi, geri bildirim, performans değerlendirme ve eğitimler de dahil olmak üzere tüm İK süreçleri uyumlu olmalıdır. Kültürü kalıcı kılmak için tüm bunlar ciddi önem arz ediyor. İdenfit insan kaynakları yönetimi modülleriyle İK stratejierinizi kurum kültürüyle uyumlu ve güvenilir olarak hayata geçirebilirsiniz.

insan kaynakları yönetimi

Kültür İle Hesap Verilebilirlik Birbirine Bağlanmalı

Kültürü kurum içinde yerleştirebilmek için öncelikle onun, hesap verilebilirlik ile ilişkili olması sağlanmalıdır. Çünkü kriz anlarında şirket değer ve davranışları hayat kurtarıcı şekilde rol alabilir. Bir kriz yaşandığı anda kurum kültürüne yapmış olunan yatırımların meyvesi yenebilir, kriz avantaja çevrilerek o olay içinden kolaylıkla çıkılabilir. Hepsi kültürün benimsenmesi ve arka planda şirket kalkanı olmasından ötürüdür.

Şirket Kültürünün Değişmez Maddeleri Belirlenmeli

Kurum içinde kültür değişikliği düşünüldüğü taktirde mevcut kültür içinde nelerin korunması gerektiği önemlidir. Bunlar detaylıca not alınmalı ve olası şirket birleşmeleri veya satın alımlar sırasında yöneticilerin hangi konuları ön planda tutacağı açıkça belirlenmelidir. Ayrıca insan kaynakları yönetimi, bu konuları çözme ve kültürü koruma aşamasında kritik öneme sahiptir.

Kültürü Markanızla Eşleştirmeli

Şirket kültürü, markanızla birlikte hem iş yerinde hem de pazar alanında sık sık konuşulmalıdır. Aslında burada bahsedilen şirket kültüründen herkesin haberdar olmasıdır. Marka bilinirliği kadar şirket kültüründen de pazarda bahsedilmesi kritik önem arz eder. Bu konuda insan kaynakları yönetimi ve pazarlama departmanlarının sıkı ortaklık ilişkisi çerçevesinde çalışması beklenir.  

Kültüre Zaman Vermeli

Kültürün şirket içinde yerleşmesi, benimsenmesi için ona zaman tanınmalıdır. Çünkü soyut kavramların insan zihninde oluşması ve insan zihnine yerleşmesi zaman alabilir. Benimsenmesi bazen aylar bazen yıllar sürebilen şirket kültürü, herkes için farklı senaryolar halinde seyredebilir. Burada önemli arz eden nokta, sahip olunan ve sahip olmak istenilen şirket kültürüne ulaşabilmek için alınan yol ve zamanın farkında olmaktır.

Şirket Kültürüne Yatırım Yapmalı

Kültüre yatırım yapmak için bir şeyleri ya da birileri beklenmemelidir. Çünkü şirket kültürünün oluşması ve benimsenmesi başlı başına uzun soluklu bir süreçtir. Fırsatlar dahilinde herhangi bir kaynak, personel veya proje beklenmeden kültüre yatırım yapılmaya başlanmalı ve her daim yatırım yapılmaya devam edilmelidir. Özellikle İK yönetiminde yer alınıyorsa bu onlar için bitmeyen ve sürekli güncellenen bir süreçtir.

Son içerikler