Performans Değerlendirme Soruları – Hangi Sorular Sorulmalı?

performans değerlendirme soruları

Performans değerlendirme soruları ile işletme belirlenen zaman dilimlerinde çalışan performanslarının ölçümlerini sağlayabilir. Performans incelemesi esnasında sorulan soruların cevaplarıyla işletme, gelecek yılın nasıl geçeceğine veya nasıl sonuçlanacağına karar verebilir. Performans incelemesinde yöneticinin çalışana, çalışanın yöneticiye sorması gereken performans değerlendirme soruları ile ilgili çıkarımları sizler için derledik.

Değişen ve gelişen trendler sonucunda dijital dönüşüm ile performans değerlendirme sistemi de bu durumdan nasibini almış, değişim rüzgarına kapılmıştır. Geçmişte performans değerlendirme incelemelerinde “bu yılki performansınızı nasıl değerlendirirsiniz?” gibi klişe sorular sorulurken günümüzde artık işverenler çalışanları daha iyi anlamak adına derinlere inerek sorularını yöneltir.

Yöneticinin Sorması Gereken Performans Değerlendirme Soruları

Performans değerlendirme sırasında yöneticinin çalışanına sorması önerilen sorular aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Bu yıl veya bu çeyrekte kendinizle gurur duyduğunuz durum nedir?

Bu soru ile çalışanlar, gururları ve başarılarıyla yüceltilebilir. Aynı şekilde çalışanlara bu soru sayesinde güven duygusu aşılanabilir. Performans değerlendirme incelemesi bu soru ile pozitif seyredecek ve aslında bir yandan da çalışanın işinden ne kadar memnun olduğu işveren tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek.

İşinizi daha iyi yapmanıza engel olacak problemler nelerdi?

Çalışanın tam performans sergilemesine engel olan araçlar, kaynaklar veya kişiler hakkında bu soruyla çalışan konuşmaya teşvik edilir. Bu sorunun cevabı doğrultusunda ise gelecek yıl için çalışan performansının etkili ve verimli olması adına daha iyi bir çalışma ortamı yaratılması hedeflenir.

Takım çalışması için daha iyi kullanabileceğiniz becerileriniz neler?

Performans değerlendirme sırasında sorulacak bu soru ile işverenler, çalışanların bireysel ve takım çalışmaları konusundaki pozisyonlarını tekrardan gözden geçirme şansı bulacak. Takım içerisinde yer alan bireyler liderlik özellikleri fazla olsa bile liderlik etme fırsatı bulamamış olabilirler. Bunun yanında çalışanlardan biri o yıl önemli bir yetkinlik kursuna katılmış ve bunu çalışanın işveren önünde sergileme fırsatı olmamış olabilir. Bu nedenle işverenin bu keşfedilmemiş cevherleri bu soru yardımıyla fark etmesi mümkün olabilir.

Geçen çeyrekte hangi hedeflerinize ulaşamadınız? Daha iyi yapabilmeyi hedeflediğiniz şeyler var mı?

İşletme içinde her çalışan kendisine biçilen rolü en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. Çalışanların hangi konularda eksik olduğu veya neyi daha iyi yapabilecekleri aslında bu sorunun cevabında saklı olabilir. Performans değerlendime soruları içerisinde yer alan bu önemli soru ile çalışanların sahip olduğu sorunlar bilinir ve bunların üzerinden gelmeleri için çalışanlar motive edilebilir. 

Gelecek çeyrek için sizin, ekibin ve şirketin hedefleri neler?

Performans değerlendirme soruları içerisinde bu soruda genelde çalışanlar kendi hedeflerini belirtse bile ekip ve şirket hedefleri için soruyu cevapsız bırakırlar. Bunun sebebi sorunun cevabını bilmiyor olmaları veya kendi hedefleri ile şirket hedeflerini bağdaştıramıyor olmaları olabilir. Burada yöneticinin görevi, performans yönetimi sayesinde çalışan hedeflerinin şirket hedefleriyle uyum yakalamasını sağlamak olmalıdır. 

Çalışanın Sorması Gereken Performans Değerlendirme Soruları

Performans değerlendirme sırasında çalışanın yöneticisine sorması önerilen sorular aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Bu yıl veya bu çeyrekte benimle ilgili gurur duyduğunuz durum nedir?

Bu performans değerlendirme sorusu ile yöneticinin çalışanların işlerini ne kadar yakından takip ettiğini veya başarmış olduğu hedeflerle ilgili çalışanı takdir edip etmediği anlaşılabilir. Çalışan bu sayede yaptığı işin gözden kaçıp kaçmadığını da kontrol edebilir.

Gelecek çeyrekte neyi daha farklı veya daha iyi yapmalıyım?

Yöneticilerin çalışanlardan yüzde yüz memnun olduğu bir tabloyla nadiren karşılaşılır. İlla ki yöneticinin çalışandan her zaman daha iyi, daha yüksek beklentileri olacaktır. Bu soru sayesinde çalışanlar, yöneticilerin veya şirketin kendilerinden olan beklentisini ölçebilir ve bu beklentileri karşılamak için kendilerine fikir edinebilir.

Kendime hangi ek becerileri katmalıyım?

Geçmiş performansın değerlendirildiği bir ortamda çalışan, kendini sürekli yenilemeye ve geliştirmeye odaklı olabilir. Bu nedenle çalışan olarak yöneticilere hangi alanlarda eğitimler alınması, becerilerin nasıl geliştirilmesi gerektiği konusu danışılabilir ve hedefler doğrultusunda yönetici ile fikir alışverişi sağlanabilir.

Gelecek çeyrek için şirkette ve ekipte nasıl değişiklikler olacak?

Performans değerlendirme soruları ile aslında çalışan gelecek zaman diliminde kafasında oluşabileceğini öngördüğü tüm belirsizlikleri yok etmek ister. Bu nedenle şirket ile ilgili gerçekleşmesi beklenen değişiklikleri yakından takip etmelidir. Çünkü yönetimin alacağı her bir yeni karar, çalışanın pozisyonunu, tazminatını veya iş yerinde geleceğini etkileyebilir durumdadır.

Şirket için yapabileceğim başka bir şey var mı?

Performans değerlendirme soruları ile aslında yalnızca çalışan istek ve ihtiyaçları ölçülmez. Aynı zamanda amaç; yönetim ve iş gücü arasındaki köprüyü, iletişimi güçlendirmektir. Önemli olan işveren veya yönetici ile çalışan arasındaki ilişki ağının geliştirilmesidir. Çalışanın bu soruyu yöneticiye sorması şirketi önemsediğini gösterir ve yönetici gözünde olumlu bir izlenim yaratır.

1 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × 1 =