Ana SayfaİK AkademiPerformans Yönetimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Performans Yönetimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Yazar

Tarih

Kategori

Performans yönetimi, günümüzde büyük değişim rüzgarları içerisinde kendine yer edinirken eski yöntemleri zamanla geride bırakıyor. Önceki sistemler yılda bir ya da iki kez çalışan performans hedeflerini değerlendirmiş ve pek başarı sağlayamamıştır. Şirketler ise dijital dönüşüme ayak uydurarak yıl içerisinde çalışan performansının ve motivasyonunun artması, çalışan yeteneklerinin gelişmesi için performans yönetimi üzerine daha fazla düşmeye başlamışlardır.

Performans yönetimi, işletmeler için başarıya giden yoldaki en etkili faktörlerin başında geliyor. Aslında başarıyı yakalamak için önemli olan; doğru hedefler koyarak o hedefler doğrultusunda sağlıklı bir planlama gerçekleştirmektir. Ayrıca yeni yetenekleri işletmenize dahil ettiğiniz zaman onu en doğru yerde ve en etkin şekilde kullanabilmek de oldukça önemlidir. Peki performans yönetimi nedir? Performans yönetim sistemi nasıl kurulur?

Performans Yönetimi Nedir?

Performans yönetimi; işletmenin finansal yapısı dahil olmak üzere tüm kaynakları ile geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yönetilmesini ve takip edilmesini sağlayan sistemdir. Performans yönetim süreci, çalışanların pozisyon ve yetkinliklerine uygun şekilde hedeflerinin belirlendiği, ölçüldüğü ve objektif olarak sonuçlandığı bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Ayrıca süreç içerisinde tüm organizasyonunun performansında iyileştirmeler hedeflenmektedir.

Performans Yönetimi Neden Önemli?

İşletmeler, her geçen gün rekabetin yoğunlaştığı iş dünyasında hedefler belirlemek ve onlara ulaşmak zorundadır. Burada onlara yardımcı olacak olan performans yönetim sistemidir. Çünkü bu sistem, işletmelerin belirledikleri hedeflere ne kadar yaklaştıklarını gösterir. Performans yönetimi ile kurumların kaynak ihtiyacının belirlenmesi, yürütülen faaliyetlerin gidişatının görülmesi ve performans eğilimlerinin öğrenilmesi de oldukça önemlidir.

Performans Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

İşletmeler açısından yönetim süreçleri, geleceğe yönelik belirlemiş oldukları hedefler doğrultusunda başarılı olup olmadıklarını tespit edebilmek adına önem arz eder. İşletmeler, performans yönetimi ile hedeflerine giden yolda kendilerinin nerede olduğunu görebilir ve hedeflerine ulaşmak için yol haritalarını doğru şekilde çizebilir. Performans yönetim sisteminin bunlara ek olarak amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışanların yeteneklerini geliştirerek kaliteli iş gücü yaratmak.
 • Çalışanların performans yönetim sistemine bağlılığını sağlamak.
 • Kurum kültürü oluşturmak ve güçlendirmek.
 • İşletme içerisindeki tüm çalışanları adil şekilde ödüllendirmek.
 • Organizasyon performansını artırmak.
 • Etkili ve verimli gruplar geliştirerek ekip potansiyelini artırmak.

Idenfit performans yönetim modülü geleneksel yöntemlerden farklı olarak, performans değerlendirmelerini periyodik zaman dilimlerinde KPI (Anahtar Performans Göstergesi) oluşturacak şekilde yapmanıza olanak sağlar. Idenfit performans yönetimi modülünde, performans şablon seçimiyle, panele hedef (kpi) ve yetkinlikler (competence) tanımlayabilirsiniz. Performans modülü ve daha fazla insan kaynakları modülü için Idenfit insan kaynakları yazılımından faydalanabilirsiniz.

Performans Yönetiminin Aşamaları Nelerdir?

Performans yönetimi aşamaları yanında performans değerlendirme yöntemleri her işletme için farklı temel dinamikler içerebilir. Çünkü her işletmenin işleyiş biçimi ve içerisinde bulunduğu sektör farklı aşamalara ihtiyaç duyulmasına sebep olabilir. Etkili bir performans yönetim sistemi; öncelikle performansı belirler, ardından ölçme ve değerlendirme yapar ve son olarak performans sonuçlarına ilişkin geri bildirimler verir. Performans yönetim sistemi temel olarak aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Performans Planlama: Yönetici ve çalışan arasında dönem başında yapılan hedef belirleme süreçlerini kapsar. Hedefler belirlenirken performans kriterleri ve işletme stratejik hedefleri göz önünde bulundurulur.
 • Performans Ölçme: Performans kriterlerinin planlandıktan sonra çalışan performansının ölçümlendiği aşamadır.
 • Geri Bildirim: Değerlendirme süreci içerisinde bir ara görüşme ile gidişat yorumlanır. Çalışana olumlu ve olumsuz geri bildirimler verilir. Dönem sonu hedefleri için çalışan motive edilir.
 • Performans Değerlendirme: Bu aşamada verilerin sonuçları toparlanır ve değerlendirilir. Performans değerlendirme süreci içerisinde dönem başında belirlenen hedeflere uygunluğuna göre sonuçlar derecelendirilir. 360 derece performans değerlendirme, performans yönetiminin altında yer alan konulardan biridir.
 • Sonuçların Kullanılması: Bu aşamada değerlendirme sonuçları analiz edilerek sonuçların eğitim, ücretlendirme, kariyer veya terfi gibi konularda yöneticilere yardımcı olması sağlanır.

Performans Yönetiminin Yararları Nelerdir?

Performans yönetiminin, çalışanların gelişimlerine katkı sağlamak ve işletmeyi daha yukarılara taşımak dışında işletmeye daha birçok katkısı mevcuttur. Bu sistem, iki yönlü ve sürekli iletişime dayanarak yönetici ve çalışan işbirliğiyle performansı artırmayı ve geliştirmeyi hedefler. Bu nedenle performans yönetiminin hem çalışan hem de yönetici için yararı söz konusudur. Çalışanlara yararı;

 • Yöneticilerinin kendileri hakkındaki düşüncelerini ve beklentilerini daha iyi bilir.
 • Bireysel performansları ile ilgili eksik ve gelişime açık yönlerini keşfeder.
 • Kariyer planlamalarını ve çalışan gelişimlerini eğitimlerle destekleme imkanı bulur.
 • İşletme içerisinde sorumluluk ve rol alma yetenekleri gelişir.
 • Çalışan ve yönetici arasındaki iletişim güçlenir.
 • Performans sonuçları ve geri bildirimlerle özgüvenleri gelişir.
 • Süreç sonucunda başarılarıyla ödüllendirilirler.

Yöneticilere yararı;

 • Planlama ve kontrol işlevlerinde daha aktif rol oynarlar.
 • Çalışanlarının gelişime açık veya eksik olan yönlerinde çalışanların gelişimine yardımcı olabilirler.
 • Performans yönetimi sayesinde yönetsel becerileri daha çok gelişir.
 • Çalışanların işlerindeki performansını gördükçe yetkilendirme işlerini daha kolay yaparlar.
 • Çalışanlarıyla aralarındaki iletişim güçlenir.

Son içerikler