Ana SayfaİK Akademi360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemi Nedir?

360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemi Nedir?

Yazar

Tarih

Kategori

360 derece performans değerlendirme, hem insan kaynakları hem de yönetim süreçleri açısından oldukça önemlidir. İşletmeler, geçerli ve güvenilir bir performans değerlendirme yöntemiyle işletme içerisindeki gücü yönetmek isterler. Bu nedenle çalışanların işlerini daha verimli ve etkili bir şekilde sürdürebilmesi için insan kaynaklarında performans değerlendirme yöntemleri zamanla olmazsa olmaz aşamalar haline gelmiştir.

360 derece performans değerlendirme yöntemi ile çalışanlar ekip arkadaşları, yöneticileri, astları, iç ve dış müşterileri gibi birçok kanal tarafından değerlendirilir.  Bu değerlendirme sonucunda çalışanların performans ve yetkinlik seviyeleri konusunda son derece objektif bulgular elde edilir. Böylelikle şeffaf şekilde gerçekleşen performans değerlendirme ile işletmeler verimlilik artışı sağlamış olur.

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYİ IDENFİT İLE YAPIN!

Geleneksel performans değerlendirme yönteminden farklı olarak 360 derece performans değerlendirme yönteminde, yalnızca yönetici çalışanı değerlendirip geri bildirim vermiyor, aynı anda birçok kişi geri bildirim verip değerlendirmeye katılıyor. Öyleyse bu değerlendirme, çalışanın ekibi, yöneticisi, astı, iç ve dış müşterisi tarafından performansını ölçmek amacıyla yapılan değerlendirme olarak tanımlanabilir.

Idenfit performans değerlendirme modülü insan kaynaklarının işini bu noktada kolaylaştırıyor. Idenfit yazılımı, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, performans değerlendirmelerini periyodik zaman dilimlerinde KPI (Anahtar Performans Göstergesi) oluşturacak şekilde 360 derece yapmanıza olanak sağlar.

Performans değerlendirmesi birebir yapılabileceği gibi; Idenfit kişinin astı, kendisi, eşiti ve üstü tarafından değerlendirilme imkanı sunarak performans değerlemesini 360 derece yapar. 360 derece performans değerlendirmesi çalışanlarınızın gerçek performanslarını hesaplayarak adil bir süreç yönetmenize yardımcı olur.

360 Derece Performans Değerlendirmenin Amacı Nedir?

360 derece performans değerlendirmesinin amacı öncelikli olarak, işletme içerisindeki her çalışanın en objektif şekilde değerlendirilmesidir. Aynı zamanda çalışanların gelişimine en doğru şekilde katkı sağlayarak onların verimliliklerini arttırmak ise nihai hedeflerdendir. Ayrıca takım çalışmasını ve iletişim ilişkisini güçlendirmek, kişisel farkındalığı ve çalışan motivasyonunu arttırmak, çalışanlara kişisel gelişim için destek sağlamak bu yöntemin diğer amaçları arasında yer alır.

360 Derece Performans Değerlendirme Yönteminin Avantajları

360 derece performans değerlendirme yöntemi ile geleneksel performans değerlendirme yönteminde karşılaşılan birçok problem ortadan kalkmıştır. Özellikle geleneksel performans değerlendirme yönteminde, yöneticinin çalışanına karşı önyargılı şekilde değerlendirme yapabilmesi söz konusu olduğu için sonuçlar güvenilir bulunmaz. Bu ve bunun gibi birçok dezavantajı ortadan kaldırmayı hedefleyen 360 derece performans değerlendirmenin avantajları şunlardır:

  • Objektif ve Kapsamlı Geri Bildirim: Çalışanın birçok kanaldan geri bildirim alıp değerlendiriliyor olması, bu yöntemin daha objektif, güvenilir ve kapsamlı olmasını sağlıyor. Geleneksel sisteme nazaran oldukça sağlıklı sonuçlar elde ediliyor. Ayrıca performansın daha kapsamlı şekilde ölçülüyor olması işletmenin verimliliğinin artması açısından da büyük bir artı olarak görülüyor.
  • Kişisel Gelişim ve Eğitime Destek: 360 derece performans değerlendirme yöntemi ile çalışanların eksik oldukları alanlar kolaylıkla belirleniyor. Ayrıca kişisel gelişim ve eğitim programlarının organize edilebilmesi için yeterli veri toplanıyor. Böylelikle işletmelerde ihtiyaç dahilinde olan kişiler gerekli eğitimlerle destekleniyor.
  • Ayrımcılık Riskinin Azalması: Bu değerlendirme süreci ast, üst, ekip arkadaşı, tedarikçi veya müşteri fark etmeksizin gerçekleştiği için ayrımcılığın yanıltıcı riskini ortadan kaldırır. Sebebi ise değerlendirmeye katılanların konumunun, pozisyonunun veya herhangi bir özelliğinin hiçbir öneminin olmamasıdır.
  • Kurum İçi İletişimin Güçlenmesi: Çalışanların 360 derece performans değerlendirmeyle birbirlerini değerlendirmesi kurum içinde iletişimi arttırır ve güçlendirir. Aynı zamanda daha verimli çalışmalarını sağladığı için iletişim artarken takım ruhu da gelişir. Böylelikle sağlıklı kurulan iletişim sayesinde takım çalışmasının meyveleri toplanabilir.
  • Kariyer Gelişiminde Sorumluluk Alma: Çalışanlar, 360 derece performans değerlendirmeyle kişisel kariyer gelişimlerine katkı sağlayabilir. Bunun yanında geri bildirim sistemi sayesinde çalışanlar, kariyerleri hakkında daha faydalı ve doğru kararlar alabilir.
  • Zamandan Tasarruf Sağlanması: Günümüzde tüm işveren ve işçiler için zaman kavramının ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yoktur. Dijital platformda gerçekleştirilen 360 derece performans değerlendirmeyle işletmeler zamandan tasarruf ederek kazanç sağlamış oluyorlar.
  • Ürün ve Hizmet Kalitesinin Artması: Hizmeti kullananların yani müşterilerin de bu değerlendirme süreci içerisinde yer alıyor oluşu ürünün ve hizmetin kalitesini arttıracaktır. Çünkü müşteriden gelen geri bildirim çalışanlara hizmetin kalitesi konusunda son derece yardımcı olacak ve çalışan performansını arttırarak müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışacaktır.

Son içerikler

spot_img