Ana SayfaİK AkademiYabancı Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası 2023

Yabancı Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası 2023

Yazar

Tarih

Kategori

Yabancı kaçak işçi çalıştırma cezası, 2023 yılı bedeli 35.816 TL! Peki bu ceza hangi şartlarda uygulanıyor? Yabancı kaçak işçi çalıştıran işverenlere nasıl yaptırımlar uygulanıyor? Tüm bu detaylara hakim olmak için sayfayı aşağı doğru kaydırmayı unutmayın!

Yabancı Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası Nedir?

Yabancı kaçak işçi çalıştırma cezası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalıştırılmaları kanunen yasak olan kişilerin kayıt dışı biçimde çalıştırılması halinde uygulanan cezadır. Dolayısıyla kaçak yabancıların resmi başvurular ve izinler alınmadan çalıştırılması ağır maddi yaptırımlar getirmektedir.

Kaçak Olarak Çalıştırılan İşçilere Uygulanan Yaptırımlar Nelerdir?

Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışan yabancı işçilere idari olarak 14.319 TL para cezası uygulanır. Bu ceza miktarı her yıl yapılan düzenlemeler ile arttırılmaktadır. Ayrıca para cezasına ek olarak kaçak çalıştığı tespit edilen yabancı işçiler ülkeden sınır dışı edilirler. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 35.816 TL para cezası uygulanır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus devletin her bir çalışan için ayrı ayrı cezalar kestiğidir. Bu bağlamda çok sayıda kaçak işçi çalıştıran işverene katlanan miktarlarda ceza kesildiğidir. Para cezası alan işyerinin aynı yıl içinde tekrar kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilirse; para cezası bir kat artırımlı uygulanır.

İşyeri Sahibi Olan Kaçak Yabancıların Durumu

Çalışma izni olmadan işyeri sahibi olan kaçak yabancılar da farklı cezai yaptırımlara tabidir. Bununla birlikte sigortasız olarak Türk işçi çalıştıran yabancıya da para cezası uygulanır. Çalışma izni olmadan işyeri çalıştıran kişilerin işyerleri mühürlenir. Yabancılar, işyeri açmak ya da bir başkasının yanında çalışmak için çalışma izni belgesi almalıdır. Bu belgeyi alan yabancıların ülke sınırları içerisinde ticari faaliyetlerde bulunmasında sakınca yoktur. Çalışma izni belgesi alan yabancıların da sigorta bildirimlerinin en kısa sürede Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapması gerekir.

Çalışma İzni Statüsünden Bağımsız Çalışabilen Yabancı İşçiler

Bazı yabancıların özel durumlar gereği çalışma izni olmadan ticari faaliyetlerde bulunma ve çalışma hakları bulunmaktadır. Bunun en bariz örneği Türkiye’nin taraf bulunduğu uluslararası anlaşmalar gereği çalışma izninden muaf tutulan kişilerdir. Çeşitli uluslararası proje ve konsorsiyum çalışmalar kapsamında çalışacak kişilerin de çalışma izni almasına gerek yoktur. Ayrıca uluslararası ortaklı bilimsel araştırma ve proje çalışmaları da bu kapsamdadır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunan yabancı antrenör ve futbolcular da çalışma izni olmadan çalışabilirler. Yabancı araştırmacılar da bu kapsamdadır. Türkiye’ye fuar ve sirklerde gösteri yapmak üzere gelen yabancılar en fazla 6 ay boyunca olmak kaydıyla çalışma izni olmadan ülkemizde görev alır.

Yabancı Kaçak İşçilerin Sınır Dışı İşlemleri

İzinsiz olarak çalışan yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilir. Bununla birlikte yabancı kaçak işçilerin sınır dışı edilmeleri için gereken masraflar kaçak işçilerin çalıştığı işyerinden rücu edilir. Bu da yabancı kaçakların iş yerlerine açtığı maddi külfetlerden bir diğeridir. Yabancıları kaçak olarak işçi olarak çalıştıran iş yerlerine geriye dönük olarak ceza kesilir. İşyerlerinin yabancıları kaçak olarak çalıştırması ile ilgili tahkikatı ve incelemeyi Sosyal Güvenlik Kurumu yürütür. Buna göre geriye dönük olarak 5 yıllık bir süre için yabancı kaçak çalıştırma durumu incelenir. Ayrıca yabancıların kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilirse, işyerine kanunda öngörülen miktarlarda ceza uygulanır.

Kaçak İşçiler Nereye Şikayet Edilmelidir?

Yabancıların kaçak olarak çalıştırılması ile ilgili olarak yetkili mercilere şikayet edilmelidir. Bu noktada şikayet etmek için çeşitli yollar vardır. Bunlardan ilki ALO 170 hattıdır. Yabancıları kaçak olarak çalıştıran işyerleri haftanın her günü ve saat kaç olursa olsun bu numara üzerinden şikayet edilebilmektedir.  Ayrıca bu işyerleri Sosyal Sigorta Kurumu’nun bölge müdürlüklerine de şikayet edilebilmektedir. Ardından yapılması gereken tek şey konuyu özetleyen bir dilekçeyi SGK müdürlüğüne elden teslim etmektir. Ardından yetkililer konu ile ilgili tahkikat başlatacaktır. 

Yabancı işçileri kaçak olarak çalıştırılması suçtur ve yasalar bu konuda çeşitli cezalar öngörmektedir. Yabancıları kaçak olarak çalıştıran işyerleri cezalara rağmen bu suçu işlemeye devam ederlerse kalıcı olarak kapatılarak ticaretten men edilebilirler. 

Son içerikler