Ana SayfaİK AkademiYemek Kartlarının SGK Primi İstisnası Değişikliği 2023

Yemek Kartlarının SGK Primi İstisnası Değişikliği 2023

Yazar

Tarih

Kategori

Yemek kartlarının SGK primi istisnası değişikliği, yemek bedeli, çalışanlara sağlanan yemek hizmetlerinin vergi ve prim muafiyetleri ile ilgili bir kavramdır. Çalışanlara sağlanan yemek bedelleri, SGK primlerinden ve gelir vergisinden istisna tutulur. SGK yönetmeliği açısından çalışanın çalıştığı gün sayısının dikkate alındığı yemek kartı hesaplamasında formül asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanmaktadır.  12.05.2010 tarihli genelgeye göre yemek bedeli hesaplanmasında asgari ücretin yüzde altısının yemek verilen gün sayısıyla çarpılmasına dayanan bir formül kullanılmaktaydı. Ancak 11.11.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile bu durum değişti. Yemek kartlarının SGK primi istisnası değişikliği hakkında tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Yemek Kartlarının SGK Primi İstisnası Değişikliği Nasıl Hesaplanmalıdır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2022 yılında yapılan değişiklik neticesinde asgari ücretin yüzde altısına denk gelen yemek kartı primi hesaplama katsayısı günlük asgari ücretin %23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir. Buna göre işverenler açısından 2022 yılının aralık ayından önce yemek bedeli olarak düşülen yüzde altılık istisna oranı %23,65 oranına yükseltilmiştir.

Prime Esas Kazanca Dahil Edilmeyen Yemek Bedelleri Nelerdir?

Sigortalıların prime esas kazancına dahil edilmeyecek yemek bedelleri, Türkiye’deki mevzuata göre belirlenen sınırlar dahilinde belirli koşullar altında sağlanan yemek yardımlarıdır. Bu bedeller, SGK primlerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz ve istisna tutulur. Yani işveren aşağıda sayılan şartları sağlıyorsa yemek bedeli prime dahil edilemez.

Bu durumlardan ilki işyerinde sağlanan yemek olanakları ile ilgilidir. Sigortalının çalıştığı işyerindeki yemek tesislerinde sağlanan yemek bedelleri, prime esas kazanca dahil edilmez. Ancak, bu bedellerin tam olarak veya kısmen işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İkinci olarak ise yemek kartı veya yemek .eki gibi olanaklar gelmektedir. Sigortalıya yemek kartı veya yemek çeki şeklinde verilen yemek bedelleri prime esas kazanca dahil edilmez. Bu yemek bedelleri, yukarıda bahsedilen yüzde 23,65’lik sınırdan fazla olduğunda SGK primi hesaplamalarında dikkate alınır.

Yemek bedellerinin prime esas kazanca dahil edilmeme sınırları, yıl içerisinde SGK tarafından belirlenen ve güncellenen tutarlarla sınırlıdır. Bu konuda yıl içinde mevzuat değişikliği olabilmektedir. Bu nedenle güncel mevzuatı SGK’nın resmi web sitesinden ve diğer resmi kanallardan takip etmekte fayda vardır. Aksi durumda yemek kartlarının SGK primi istisnası değişikliğinin yanlış hesaplanması gibi durumlar meydana gelir.

Prime Esas Kazanca Dahil Edilen Yemek Bedelleri Nelerdir?

Prime esas kazanca dahil edilen yemek bedellerinin hesaplanmasında şu formüller kullanılır:

Günlük İstisna Tutarı = Brüt Günlük Asgari Ücret x % 23,65 

Aylık İstisna Tutarı = Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı x Günlük İstisna Tutarı 

Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli = Ödenen Yemek Bedeli – İstisna Tutarı

Bu formül ile hesaplanan miktarlar prime esas kazanca dahil edilebilmektedir. 

Örneğin sigortalı çalışanına çalıştığı ay için 2000 lira yemek bedeli ödeyen işveren için günlük istisna tutarı 78,90 TL, aylık istisna tutarı 1.735,80 TL, prime esas kazanca dahil edilecek yemek bedeli ise 264,20 TL.

Burada önemli bir konu olarak yemek kartlarının ve çeklerinin kullanımı dikkat çekmektedir. Buna göre yemek kartlarına ve çeklerine yüklenen bedellerin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların/çeklerin/kuponların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir. Alışveriş amacıyla kullanılan kartların ve çeklerin sigorta priminden istisna tutulması mümkün değildir. 

İşveren Çalışanına Yemek Yardımı Yapmak Zorunda Mıdır?

Türkiye’deki işverenlerin çalışanlarına yemek kartı veya benzeri yemek yardımları sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. İşverenler, yemek yardımı yapma kararını serbestçe verebilirler. Yasalar, işverenlere yemek yardımı sağlama zorunluluğu getirmemektedir. Ancak, bazı sektörlerde veya bazı işyerlerinde, yemek imkanlarının sağlanması yaygın bir uygulama olur. 

Bu durum, çalışma sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya işyeri uygulamalarıyla belirlenir. Yemek yardımı, yemek kartı, yemek çeki, yemek tesisleri veya diğer yöntemlerle sağlanır.

İşverenlerin yemek yardımı politikaları ve uygulamaları işverene özgüdür ve kanunlarla belirlenmiş bir zorunluluk bulunmaz. Ancak, bazı vergi ve prim avantajları sağlayabilen yemek yardımları için belirli düzenlemeler ve sınırlamalar olur. Bu nedenle, işverenlerin yemek yardımı sağlamadan önce ilgili mevzuatı dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Ve gerektiğinde uzman danışmanlardan destek almaları önem taşıyor.

Yemek Yardımı Bordroda Gösterilmeli mi?

Yemek yardımı, bordroda ayrı bir ödeme olarak gösterilebileceği gibi, bordroda hiçbir şekilde yer almayabilir. Ancak, bazı işverenler yemek yardımını bordroda göstermeyi tercih eder. Bu durum, işverenin tercihine ve şirket politikalarına bağlıdır. Yemek yardımının bordroda gösterilmesi, işverenin şeffaflık politikasına ve çalışanların yemek yardımı konusunda bilgilendirilmesine yardımcı olur. 

Öte yandan, vergi ve SGK prim avantajlarından yararlanmak isteyen işverenlerin yemek yardımını bordroda göstermeleri gerekir. Bu avantajlardan yararlanmak için mevzuata ve belirlenen sınırlamalara uygun olarak yemek yardımının beyan edilmesi gerekir. İşveren ve çalışan arasında konu ile ilgili bir ihtilaf durumunda SGK tarafından inceleme başlatılır.

İnceleme aşamasında müfettişler tarafından yemek bedelinin ödenmesi ile ilgili ödenen paralar belgelendirilmelidir. Bu noktada çalışanlara ödenen yemek bedellerinin bordroda olması işveren açısından kuvvetli bir delil teşkil eder.

Yemek kartlarının SGK primi istisnası değişikliği dosyamızın sonuna geldik. idenfit ile keşfe devam edin!

Son içerikler