Ana SayfaİK AkademiDevlet Memurlarının İzinleri

Devlet Memurlarının İzinleri

Yazar

Tarih

Kategori

Devlet memurlarının izinleri en sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Her türlü sosyal durum gözetilerek yasal çerçeveler ile belirlenen bu izinlerin tümü yasalarla belirleniyor ve korunmaktadır. Devlet memurlarının hangi durumlarda ne kadar süre ile izin kullanacakları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmektedir. Memurlara dair tüm izin sürelerini ve şartlarını okuyucularımız için inceledik.

Devlet Memurlarının Yıllık İzin Süreleri

Devlet memurlarının yıllık olarak kaç gün izin yapacakları kıdem süreleri ile ilişkilidir. Kanuna göre hizmet süresi 1 ile 10 yıl arasında olan memurlar 20 gün izin kullanabilmektedir. Hizmet süresi 10 yıldan fazla olan devlet memurları yılda 30 gün süre ile izinli sayılırlar. Memurlar izin sürelerinin bittiği günün ertesi günü iş başı yapmak zorundadır. 

Ancak zorunlu hallerde gidiş ve geliş sürelerine en çok ikişer gün daha eklenmektedir. Birbirini izleyen iki yılın izni eğer kullanılmadıysa bir arada verilmektedir. Ancak birbirini takip eden cari iki yıl haricinde önceki yılların izinleri eklenmemektedir.

Devlet Memurlarında Doğum İzni Kullanımı Nasıl Olmaktadır?

Devlet memurlarının doğum izinleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda detaylı olarak açıklanmıştır. Buna göre kadın memurlar doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta süreyle izinli sayılırlar. Çoğul gebelik olması durumunda ise doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta izin daha eklenmektedir.

Kadın memur doktor raporuyla sağlık durumunun uygun olduğunu belgelemesi durumunda doğumundan 3 hafta öncesine kadar çalışır. Doğuma 3 hafta kala her şartta izne ayrılmaktadır. Memurun çalıştığı fazla süre doğum sonrası izin süresine eklenmektedir. Eğer doğum erken gerçekleşirse memurun kullanmadığı izin süresi doğum sonrası izin süresine eklenimektedir. 

Eğer memur doğum sırasında hayatını kaybederse memur olan babaya anneye öngörülen süre kadar izin verilmektedir. Memurun evlat edinmesi durumunda evlat edinmenin gerçekleştiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilmektedir.

Doğum izni bittikten sonra kadın memura çocuğunu emzirmesi için süt izni kullandırılmaktadır. Bu izin doğum izninin bitiminden itibaren 6 ay süre ile günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise günde 1,5 saattir. Süt izninin günün hangi saatlerinde ve günde kaç kez kullanılacağı annenin tercihine bağlıdır. 

Doğum sonrasında analık izni  bitiminde kadın memurun istemesine bağlı olarak süt izni olmaksızın birinci doğumda 2 ay süreyle, ikinci doğumda 4 ay süreyle, sonraki her doğumda ise 6 ay süreyle olmak üzere günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma izni verilebilmektedir. Çoğul doğum olması durumunda bu sürelere birer ay ilave süre eklenmektedir.

Memurlara en az yüzde 70 oranında engelli çocuğa sahip olma durumunda izin verilebilmektedir. Bu izin süresi bir yıl içinde toptan veya parça parça kullanılmak üzere 10 gündür. Ayrıca anne ve babanın ikisinin de memur olması durumunda bu izin sadece birisi tarafından kullanılabilmektedir.

Devlet Memurlarının Hastalık İzinleri

Devlet memurlarının hastalık halinde kullanacakları izin süreleri detaylı olarak belirlenmiştir. Buna göre kanser, verem gibi uzun süreli hastalıklarda memur 18 aya kadar izin kullanabilmektedir. Bu izin süresi uzun süreli tedavi gerektiren rahatsızlıklarda kullandırılmaktadır. Akıl hastalığı ve ruhsal bunalım da bu izin türünün içinde değerlendirilmektedir. 18 aylık izin süresi boyunca memurun özlük hakları aynı şekilde korunmaktadır.

10 yıldan az hizmet süresi olanlara 6, 10 yıldan fazla olanlara 12 ay izin kullandırılmaktadır. Görevi sırasında görevinden dolayı saldırıya uğrayan ve yaralanan memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Bu konuda bir süre kısıtlaması yoktur. Memurlar bu sürede tüm özlük haklarından yararlanmaya devam eder.

Memurların birinci derece yakınlarına refakat edebilmeleri de izinli sayıldıkları durumlar arasındadır. Buna göre bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık raporuyla ispatlamaları durumunda 3 ay süreyle izin verilmektedir. Gerekli görülmesi durumunda bu süre bir kat arttırılabilmektedir. Memurun refakat iznine ayrılabilmesi için refakat durumunu belgelendiren belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.

Devlet Memurlarının Ücretsiz İzin Hakkı

Devlet memurlarının izinleri ile ilgili en merak edilen konulardan birisi de ücretsiz izin konusudur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurları belirli koşulları sağlamak koşuluyla ücretsiz kullanabilirler. Ayrıca 18 aylık uzun süreli tedavi bitimlerinin ardından istemeleri halinde 18 ay daha ücretsiz izin verilmektedir.

Eşi doğum yapan erkek memura doğum tarihinden itibaren 24 ay süreyle ücretsiz izin verilmektedir. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memura da 24 aya kadar ücretsiz izin verilmektedir. Her iki eşinde memur olması durumunda 24 aylık süre birbirini takip edecek şekilde kullandırılmaktadır.

Yurtdışına görevli olarak gönderilen memurların eşleri aylıksız olarak izinli sayılmaktadır. Yurtdışına görevlendirilen memurun en az 6 ay süreyle görevlendirilmiş olması gerekir. 5 yıl süreyle görev yapan devlet memurları memuriyet hayatları boyunca en fazla 1 yıl olmak şartıyla ücretsiz izne ayrılabilmektedir. Bu süre en fazla 2 parçaya bölünebilmektedir. Ücretsiz izin süresinin bitiminde en fazla 10 gün içinde görevine dönmeyen devlet memuru istifa etmiş sayılmaktadır. Askerlik görevini yapan memurlar da ücretsiz olarak izne ayrılmış kabul edilmektedir. Ayrıca askerlik görevinin bitiminden itibaren 10 gün süre içinde görevine başlamayan memurlar da aynı şekilde istifa etmiş kabul edilmektedir.

Son içerikler