Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır? Uzaktan Çalışma ve Veri Güvenliği

Bilgi güvenliği, işletmelerin birçoğunun yeniden uzaktan çalışmaya geçtiği şu günlerde tekrar gündeminde yer bulan bir çalışma alanıdır. Pandemi süreciyle birlikte evden çalışmaya geçen işletme sayısının artması sonucunda bilgi ve veri güvenliği konusunda endişeler de doğru orantılı şekilde artmıştır. Artık dijital ortamda güvenlik sağlama herkes için en birincil hedefler arasında kendine yer bulmuştur.

İşletmeler için uzaktan çalışma sürecinde; dijital güvenlik, bilgi güvenliği ve veri güvenliği, fiziksel güvenlik kadar kritik bir durum haline gelmiştir. Bilgi güvenliği teknolojisi; bilginin izinsiz şekilde el değiştirmesi, izinsiz olarak kullanımı, hasar verilmesi veya yok edilmesi gibi tüm süreçleri kapsamaktadır. Peki uzaktan çalışmada işletmeler dijital ortamda bilgi ve veri güvenliğini nasıl sağlar?

Dijital güvenlik stratejileriniz mevcut mu?

Dijital güvenliğin önemi, çağın ve zamanın gerekliliklerine uygun olarak hızlanan dijital dönüşüm süreciyle her geçen gün artar. Teknolojik gelişmelerin sağlamış olduğu; bilgi güvenliği, veri güvenliği, şifre bilimi (kriptoloji), IoT güvenliği, siber güvenlik gibi kavramlar dijital güvenlik çatısı altında toplanabilir. Bu alt kavramlar çerçevesinde aslında işletmeler dijital güvenlik stratejilerini oluşturmalılar.

Uzaktan çalışma ile birlikte işletmelerde değerli ve gizli bilgiler elektronik ortama daha hızlı taşınır duruma geldi. Hızlanan dijital dönüşüm yanında IoT, yapay zeka, 5G ve makine öğrenimi gibi teknolojilerle bilgi güvenliği ciddi anlamda tehdit altına girdi. Böyle bir ortamda işletmelerin çıkaracağı ders ise dijital dönüşüm yaşanırken işletmeleri için sağlıklı dijital güvenlik stratejilerinin belirlenmesi olacaktır.

Uzaktan çalışma güvenlik prosedürleriniz hazır mı?

İşletmeler, uzaktan çalışma sırasında güvenliklerini nasıl sağlayacaklarını bir yol haritasıyla belirlemelidir. Uzaktan çalışanların hangi verilere erişimlerinin olacağı, erişim sunucularının nasıl çalışacağı ve yönetileceği, erişim cihazlarının kontrolünün nasıl sağlanacağı gibi soruların içeriği netleştirilmelidir. Bunların yanında operasyon ve erişim süreçlerini yönetirken veri güvenliğinin nasıl sağlanacağının da prosedürü hazırlanmalıdır. 

IoT iletişiminiz güvenli halde mi?

IoT (nesnelerin interneti) teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte bilgi güvenliği sebebiyle bu cihazların güvenliğini sağlamak da çok önemli hale geldi. İlerleyen yıllarda IoT teknolojisinin daha da yaygınlaşacağı düşünüldüğünde güvenilir bir ortamın oluşturulması nesnelerin interneti adına hem güvenli veri kullanımı hem de veri transferi sağlayacaktır. Bu nedenle IoT iletişimlerinin güvenli duruma getirilmesi oldukça önem arz eder.

Kişisel veri güvenliği için güçlü şifrelemelere sahip misiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 2016’da ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 2018’de yürürlüğe girmesi sonrası kişisel veri güvenliği ihlaline karşı yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede işletmelerin özellikle insan kaynakları yönetimlerinin her türlü kişisel bilgi barındıran veriyi güçlü şifreleme teknolojileri sayesinde koruması kaçınılmaz hale geliyor.

Mobil uygulamalarınızı güvenli duruma getirdiniz mi?

İşletmelerin bilgi güvenliği ve veri güvenliği sağlarken bunu yalnızca kişisel bilgisayarlar üzerinden değil mobil cihazlar üzerinden de sağlaması gerekiyor. Çünkü mobil cihaz kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor ve bununla birlikte ihlaller de artıyor. Durum böyle olunca bilgi güvenliğini sağlamak için mobil cihazları güçlü uçtan uca şifreleme yöntemiyle korumak işletmeler için zorunluluk arz ediyor.

Veri güvenliği konusunda çalışanlarınız bilgi sahibi mi?

Çalışanlar yalnızca uzaktan çalışma esnasında değil her zaman veri güvenliğini sağlama konusunda bilgilendirilmelidir. Çünkü oltalama (phishing) veya siber saldırıya karşı çalışanların dikkatli olması, veri güvenliğini sağlamak için tuzağa düşmemesi gerekir. İşletmelerin siber güvenlik ve bilgi güvenliği konusunda ciddi tedbirler alması ve çalışanları bu tedbirler konusunda periyodik olarak bilgilendirmesi çok önemlidir. 

İşletme dosyalarınız güvende mi?

Bilgi güvenliği konusunda en önemli unsurlardan biri her gün üzerinde onlarca çalışma yapılan ve veri işlenen dosyaların güvende olup olmadığıdır. İşletme için kritik önem arz eden her bir dosyanın yazılım şifrelemenin yanında donanımsal şifrelemenin de yapılması gerekir. Böylelikle dosyalar saklanırken işletme bilgileri üst düzey korumaya alınmış olunur.

Veri tabanı sistemleriniz güvenilir ortamda mı?

Uzaktan çalışma sürecinde işletmelerin aklına takılan ve onları huzursuz eden en önemli maddelerden biri de işletme veri tabanı sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasıdır. İnternet üzerinde veri tabanına erişebilen uygulamaların sayısı arttıkça veri tabanları için alınan önlemler yetersiz kalmaya başlıyor ve bilgi güvenliği ihlalleri yaşanıyor. Bu nedenle işletmeler için veri tabanı güvenliği sağlamak kritik önem arz eder duruma geliyor.

1 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ten + ten =