Sosyal Sorumluluk Projeleri – Kurumsal Şirketlerden Örnekler

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, kişisel çıkar gütmeden tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak insanlığa yararlı olacak şekilde hazırlanan faaliyetlerdir. En birincil amacı ise toplumsal fayda sağlamaktır. Aynı şekilde şirketlerin de küreselleşen dünyada daha iyi bir toplum, daha iyi bir çevre için savaş veriyor olması da “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” olarak adlandırılır.

Türkiye gün geçtikçe “sosyal sorumluluk” bilincinin giderek ivme kazandığı bir ülke konumuna geliyor. Özellikle kurumsal şirketler, sosyal sorumluluk projeleri için eskisinden daha fazla zaman ve bütçe ayırıyor. Hatta Z kuşağı diye tabir edilen jenerasyonun alışverişlerinde KSS projelerine destek veren şirketleri daha çok tercih ettiği görülüyor. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

KSS, kurumların veya toplumla ilişkili olan grupların daha iyi bir toplum, daha iyi bir çevre için gönüllü olarak faaliyetleri ve iletişim süreçleridir. Sosyal sorumluluk süreçleri, kurumların uzun soluklu stratejik çıkarlarını ortaya koyar. Kurumların marka imajını güçlendirdiği gibi, kurum kültürünü ve bilinirliğini de pekiştirir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Tarihçesi

“Sosyal sorumluluk” kavramı, işletmeler açısından yirmi yılı aşkın süre önce ekonomik anlamda kar etmek amacıyla kullanılırken son yıllarda topluma faydalı olmak amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır.  Aslında KSS kavramına, ilk olarak 19. yüzyılda ABD’de bir üniversitenin ders programında yer verildiği söylenmektedir. Ardından ders kitaplarına konu olmuş hatta bu kavram yıllar geçtikçe şirketlere sıçramıştır.  

Şirketler 1900’lü yıllarda git gide büyümüş, seri üretime geçerken üretici ile tüketici arasındaki mesafe zamanla açılmıştır. İşte tam bu noktada aradaki ilişkinin ve güvenin sağlanması adına adımlar atılması gerekmiştir. Burada karşımıza sosyal sorumluluk projeleri çıkıyor. Nitekim o yıllarda KSS’ye değer veren şirketlerin bu yarışta atak yapıp öne geçtiği görülüyor.

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tarihine bakıldığında aslında Osmanlı döneminden beri “hayırseverlik” kavramı çerçevesinde sosyal sorumluluk uygulamalarının gerçekleştiği görülüyor. 1980’lerden itibaren ise bu hayırseverlik etkisi devletten şirketlere geçiyor. Günümüze gelindiğinde şirketler, kendi web sayfalarında “kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz” başlığı ile KSS faaliyetlerine detaylı şekilde yer veriyor. 

Sosyal Sorumluluk Projelerive Faydaları

Kurumsal sosyal sorumluluk, tüketici zihninde olumlu çağrışımların yer etmesine olanak sağlayan bir tür algı sürecidir. Şirketler veya kurumlar, gerçekleştirmiş oldukları KSS projeleri ile tüketici nezdinde güven ve sadakat gibi soyut değerler kazanırlar. Peki burada kazanılan değer ve kurumsal itibarın yanında sosyal sorumluluk faaliyetlerinin şirket için başka ne gibi faydaları mevcuttur?

  • Birçok farklı pazar fırsatı sağlar,
  • Müşteri ve çalışan sadakati artar,
  • Rakiplere karşı rekabet avantajı elde edilir,
  • Şirket itibarı oluşturur ve geliştirilmesine katkı sağlar,
  • İyi niyetin geliştirilip yayılmasına destek olur,
  • İlişkili kurumlar için birçok yarar sağlar.

Kurumsal Şirketlerden Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumsal şirketler, yıllardır toplumsal sorumluluk anlamında adeta birbirleriyle yarış halindeler. Sağlıktan eğitime, spordan çevreye kadar birçok alanda toplumsal fayda üretmek ve sürdürülebilir kılmak adına projeler geliştiriyorlar. Kurumsal şirketlerin hem toplumsal sorunlara çözüm üretmek hem de iyi niyeti yaymak için geliştirdikleri KSS projelerine örnekler:

  • Mercedes-Benz: KSS alanında şirket, oldukça dikkatli ve özenli davranıyor. Sürdürülebilir ve uzun soluklu olan birçok projesi mevcuttur. Mercedes-Benz KSS projelerinden bazıları; “Her Kızımız Bir Yıldız” projesiyle istihdamda kadın-erkek eşitliğini destekliyor, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” ve “Mercedes-Benz StartUP” projeleriyle ise gençlerin yanında oluyor.
  • Kaspersky: Şirket çevre, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmış ve günümüzde atmaya da devam ediyor. Sağlık kuruluşlarını ve çalışanlarını siber tehditlerden korumak, down sendromlu çocukları spor faaliyetlerinde desteklemek, düşük gelirli ailelere ve yetimhanelere yardım eli uzatmak şirketin sosyal sorumluluk faaliyetlerinden bazılarıdır. 
  • UNICEF: Bir sosyal sorumluluk kampanyasında, elinde su tabancası tutan bir kız çocuğu kullanmıştır. Burada temadan çıkarılması gereken mesaj; kötü su kaynaklarının insanlığa zarar verdiği, temizlenmesi gerektiği ve Ortadoğu’da çocuk yaşta insanların ellerine silah verilmemesi gerektiğidir.
  • Microsoft: Çevreyi korumak, gelecek nesillere temiz aktarabilmek adına Microsoft, önleyicilerle nehirlerdeki plastik ve diğer atıklarını izini sürecek bir makine öğrenimi oluşturdu. Bu makine öğrenimi ile Microsoft, sosyal sorumluluk çerçevesinde okyanusları temizlemek için birçok kuruluşa yardım ediyor.
1 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 13 =