Ana SayfaİK AkademiEngelli Dostu Ofisler İçin Öneriler

Engelli Dostu Ofisler İçin Öneriler

Yazar

Tarih

Kategori

Engelli dostu ofisler yaratmak istek değil bir gereklilik. Çünkü ekipler kapsayıcılığı ve çeşitliliği kadar güçlü ve verimli! Özel gereksinimli pek çok birey bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile iş hayatının birçok farklı alanına önemli katkılar sunmaktadır. Peki, iş gücünün önemli ve ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylere yönelik olarak ofis ortamında neler yapılabilir? Ofis ortamını engelli çalışanların kullanımına uygun hale getirmek ve davranışlar konusunda dikkatli olmak bu çabanın ilk nüveleri olarak sayılabilir. Yazımızda engelli dostu ofis ortamları oluşturmak için dikkate alabileceğiniz pek çok öneriyi inceleyebilirsiniz.

Fiziksel Donanımınızı Engelli Bireylerin Kullanımına Uygun Hale Getirin

Engelli dostu bir ofis ortamı yaratmak için ilk olarak engelli bireylerin çalıştığı ortamları onların kullanımına uyumlu hale getirmektir. Bunun için alınabilecek bazı teknik önlemler alınmalıdır. Örneğin; tekerlekli sandalye kullanan bireylere yönelik olarak rampalar yapılmalıdır. Bunun yanında engelli kullanımına uygun tuvalet yapılması da ilk atılması gereken adımlar dahilindedir. Engelli çalışanların kullandığı ofis gereçlerinin ihtiyaçlara özel nitelikte olması da konforlu bir çalışma ortamı sunar.

Ekibinizi Engelli Çalışma Arkadaşları Konusunda Bilgilendirin

Ekip üyeleri engelli bireyler ile aynı ortamda çalışmanın incelikleri hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Bu konuda ekibinizi bilgilendirmek lider pozisyonunun gereği size düşecektir. Özellikle İKY departmanının destekleri ile ekibinize nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verebilirsiniz. Maalesef bilinçsizlikten ya da eğitimsizlikten dolayı engelli bireyler hayatın pek çok alanında ayrımcı ifadelere maruz kalabilmektedir. İşyerlerinde bu tarz ayrımcı ifadelerin kullanılması mobbing kapsamına girer. Mobbing ise cezai yaptırım gerektiren bir davranıştır. 

İşyerinde çalışan kişileri bu tarz ifadeleri kullanmamaları konusunda uyarmanız yerinde bir davranış olacaktır. Gerekirse bu konuda çeşitli eğitimler de düzenleyebilirsiniz. Ofansif söylemlerin empati yoksunluğu ile ilişkili olduğu konusunda bilgilendirilen çalışanlar bu konuda daha dikkatli olacaktır. 

Engelli İstihdamı ile İlgili Yasaları ve Uygulamaları İyi Öğrenin

Engelli çalışanların özlük hakları diğer çalışanlardan pek çok konuda ayrışmaktadır. Bu konuda özellikle İKY departmanın yasal süreci çok iyi takip etmesi gereklidir. Sigortalılık süresi, prim ödemeleri ve izinler gibi farklı uygulamalara sahip olan engelli istihdamına dair yasal çerçevenin iyi oturtulması gereklidir. Bu yasal çerçevede bazı konuların gözden kaçması durumunda engelli çalışanların hak kayıpları olabilmektedir. Bu konularla muhatap olmamak adına yasal sürecin iyi takip edilmesinde fayda vardır.

Engelli Dostu Ofis Ortamı Oluştururken Paydaşların Fikrini Alın

Ofis ortamında engelli çalışanlar hakkında yapacağınız iyileştirme çalışmaları hakkında doğrudan fikirlerine başvurmak yerinde bir davranış olacaktır. Ofis düzeni ile ilgili yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak en nitelikli yönlendirmeleri bu kişiler yapacaktır. Dolayısıyla ofiste tepeden inme kararlar almak yerine bu çalışanlar ile istişare görüşmeleri yapmanızda fayda vardır.

Acil Durum Eylem Planı Hazırlayın

Bütün önlemler alınsa bile engelli bireylerin çalıştığı bir ortamda beklenmedik ani durumlar ortaya çıkabilir. Buna karşı hangi durumda ne yapılacağı, hangi ekiplerin hangi görevle ilgileneceği önceden belirlenmelidir. Yani bir kriz anında sürecin nasıl yürütüleceği ile ilgili olarak önceden tüm paydaşlar hazırlık olmalıdır. Bunun yanı sıra çalışanların sağlık verilerinin düzenli biçimde kayıt altına alınması bu noktada fayda sağlayacaktır.

Engelli Çalışanlara Karşı Destekleyici Olun

Yazının başında da belirttiğimiz gibi engelli çalışanlar gerçekten büyük potansiyelli ve ayrıcalıklı katkılar sunabilirler. Bunun için engelli çalışanlarınızı yüreklendirmelisiniz. Bu konuda zaman zaman yapacağınız bire bir motivasyon konuşmaları oldukça etkili olacaktır. Neticede her çalışan motive edilmekten hoşlanır. Kendisindeki potansiyele ve beklentiler konusunda geri dönüt alan çalışanlarınızın sürece katılma konusundaki isteği artacaktır.

Çeşitliliği Kurum Kültürü Haline Getirin

Çeşitlilik ve kimse tarafından yargılanmadığı ve zenginlik olarak algılandığı bir iklimi inşa etmek en önemli kavramlardan birisidir. Bu noktada bunun alışkanlık ve kurumsal bir kültür haline gelmesi için gereken adımlar atılmalıdır. Eğer bu konuda başarı sağlanırsa şirketin marka değeri ve toplum nezdindeki prestijinde çok büyük artılar yakalanacaktır. Bunun yanında çalışma barışı anlamında da çok önemli başarılar sağlanacaktır.

Son içerikler