Gıda Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Yazılımı

gıda sektörü

Gıda sektöründe insan kaynakları yönetimi, ana iş kolunun yanında tedarikçilerin de dahil olduğu büyük bir endüstriyi yönetmek anlamına gelir. Gıda sektöründeki bir işletmenin kısa veya uzun vadeli hedeflerine doğru istikrarlı şekilde ilerleyebilmesi için insan kaynakları ve iş gücü yönetiminin sağlam metriklerle tutarlı şekilde yapılandırılması ve sürdürülmesi gerekir. 

Gıda sektörü gibi hacimsel olarak geniş bir endüstride, sahip olunan iş gücünün en verimli ve sağlıklı şekilde yönetilmesi, işletmelerin büyüme hedefleri doğrultusunda kritik önem arz eder. Büyümenin verimli ve etkili şekilde gerçekleşmesi için insan kaynağının doğru ellerde, etkili şekilde yoğrulması gerekir. Eğer İK yönetiminde aksaklık yaşanacak olursa bu durum büyüme önünde de engel teşkil edecektir.

İnsan kaynakları yönetiminin önemi, dinamik ve büyümekte olan gıda sektöründeki işletmelerin küçük işletmelerini büyütüp dev büyük tesisler haline getirmesiyle daha da önemli hale gelir. Emek ve müşteri ile temas yoğun özelliğe sahip olunan bu sektörde, işletme başarısının sağlanması ve sürdürülebilir olması için işe alım ve yetenek yönetiminin en iyi şekilde yapılması gerekir.

Gıda Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi ve Önemi

Yiyecek ve içecek sektörü olarak da nitelendirilebilen gıda sektöründe, çalışanların yeterli özelliklere sahip, işe alımda gerekli kriterlerden geçmiş ve motivasyonu yüksek kişilerden oluşması oldukça önemlidir. Gıda gibi yoğun rekabet ortamının yaşandığı bir sektörde, stratejik hedeflere doğru ilerlerken doğru ekip arkadaşlarıyla veya çalışanlarla ilerlemek mutlaka işletmenin avantajına olacaktır.

İnsan kaynakları yönetimi çerçevesinde yapılan her hata yiyecek ve içecek sektöründe işletmenin rakiplerine karşı konumunu sarstığı gibi büyüme yolunda da işletmeye engeller teşkil eder. Örneğin; plansız işe alım süreçleri, çalışanlara yapılan yatırımların yetersiz olması veya dokümantasyon süreçlerindeki aksaklıklar gıda işletmesinin büyümesinin önünde birer engeldir. Bu nedenle İK yönetimi süreçlerinin 360 derece, sorunsuz ve hızlı ilerletilmesi gerekir.

Gıda Sektöründeki İşletmeler İçin İK Yazılımının Önemi

Gıda sektöründeki işletmeler için bu denli önem arz eden İK yönetiminin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için İK yazılımı hayati konumdadır. Özellikle bu sektörde işletmelerin iş yapış biçimlerine paralel şekilde dış kaynak ve taşeron kullanımı tercih edilir. Hatta dış kaynak, yemek, güvenlik veya idari işlerin bir kısmı için tercih konusu olurken, sahadaki işler için ise taşeron kullanılması tercih konusudur.

İK yazılımı, tam da bu noktada gıda sektörü özelinde işletmelerin kurtarıcısı konumundadır. Dış kaynaklar ve taşeron kullanımı, organizasyon olarak insan kaynakları yönetimini kolaylaştırır. Fakat operasyonel süreçlere ise ilave yükler getirir. İşte yiyecek ve içecek perakendesinde süreçler üzerindeki bu ilave yükleri alacak olan hiç şüphesiz; İK yazılımıdır.

İhracat açısından büyük öneme sahip gıda perakendesi, iş gücü devir oranının (turnover rate) en yüksek olduğu sektörlerden biridir. Bu nedenle işletmede kullanılacak bir İK yazılımı ile 360 derece insan kaynakları yönetimi en pratik şekilde çözüme kavuşturulabilir. Performans yönetimi ve geri bildirim modülleriyle işletme lehine olacak şekilde turnover rate, bununla doğru orantılı olarak da işletme maliyetleri azalacaktır.

Gıda Sektörü İçin İK Yazılımları ve Çeşitleri

İK yazılımları, gıda sektöründe insan kaynakları yönetimi için ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını doğru konumlandırabilmek için gereklidir. Sektör endüstrisi gereği her işletmede devasa bir insan kaynağı barındırmaktadır. Bu nedenle işletme içinde iş gücünün doğru planlanması ve düzenli şekilde kontrolünün sağlanması gerekir. İK yönetiminin verimliliği için işletmelerin en güçlü silahı İK yazılımlarının çeşitleri nelerdir?

  • İşe Alım: Gıda sektöründe, iş gücü devir oranı yüksek olduğu için işe alımlar kritik öneme sahiptir. İşe alım modülü ile açık pozisyonlar belirlenebilir, özgeçmiş havuzları oluşturulabilir, özgeçmişlerin hangi kanal aracılığıyla ulaştığı, hangi departmanların işe alıma ihtiyaç duyduğu, olumlu adaylarla sürece devam edilmesi ve olumsuz adayların ise kara listeye alınması gibi tüm süreçler gerçekleştirilebilir.
  • İş Gücü: En hassas olan sektörlerden biri olan gıda, iş gücünün en yoğun olarak rol aldığı alanlardan biridir. İş gücü yönetimi modülü ile çalışanların ücretli veya ücretsiz, hastalık, evlilik gibi izinleri yönetilebilir. Çalışanların çalışma saatleri planlanabilir, çalışan fazla mesaileri pratik olarak hesaplanabilir.  
  • Performans: Gıda sektöründe performans değerlendirmeyi, periyodik olarak KPI ile ölçmeyi İK yönetimi altında performans değerlendirme modülü ile İK yazılımı sağlar. Süreç içerisinde çalışanlar daha iyi ve yakından tanınır, hedef ve yetkinliklerin değerlendirilmesi sonucunda çalışanlar ödüllendirilebilir veya iyileştirme için eğitimlere yönlendirilebilir.
  • Geri Bildirim: Gıda sektörü çalışanlarının daha verimli ve üretken çalışması, çalışan bağlılığı ve çalışan katılımını artırmaya yönelik kullanılır. Geri bildirim modülü ile ekibin ruh hali değerlendirilebilir, mutlu çalışanlar ve işletme içi motivasyon sağlanabilir.
  • Eğitim: İşletmede, yiyecek ve içecek sektörü özelinde çalışanlar eğitim materyalleriyle desteklenebilir, yeni çalışanlar için ise eğitimler ve kurum kültürü tanıtımları organize edilebilir.

İdenfit’in Gıda Sektöründeki Referansları

İdenfit’in gıda sektöründe verdiği hizmetler ve referansları için sektörler sayfalarımızdan gıda sektörü sayfamızı inceleyebilirsiniz.

2 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 4 =