Kpi Örnekleri – (Anahtar Performans Göstergesi Örnekleri)

kpi nedir

Kpi (Key Performance Indicator) Nedir? 

Kpi örnekleri açıklamak için öncelikle Kpi kavramını incelemek gerekir. Kpi “Key Performance Indicator” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Kpi açılımı, “Anahtar Performans Göstergesi” anlamına gelir. Aslında ulaşılmak istenen hedefi ölçümleyen değer olarak tanımlanır. Şirketlerin, belirlediği hedeflere ulaşmak için ortaya koymuş oldukları performansların göstergesidir. Bu analiz yöntemini yalnızca büyük şirketler değil, şahıslar dahi bireysel olarak kendi işlerini daha iyi çözümlemek ve yönetmek için uygulayabilir. 

KPI, şirket hedeflerini konu aldığı için aynı zamanda da hedeflerin kontrol altına alınmasına katkı sağlar. İşletme içerisinde çalışan performanslarını ve hedefleri gerçekleştirme oranlarını sayısal olarak verilerle kayıt altında tutar. Bu da KPI analiz yönteminin güvenirliğini ortaya koyar. KPI’lar her zaman sayısal veriler vermez, istenirse sektöre göre olumlu ve olumsuz veriler de elde edilebilir.  Kpi hakkında detaylı bilgi için Key Performance Indicator (KPI) Nedir ve Nasıl Belirlenir? yazımıza göz atabilirsiniz.

Kpi Neden Önemli?

KPI, takım çalışması ve şirket kültürünün oluşması için gerekli olan parametrelerden biridir. Belirlenen hedefler doğrultusunda performans göstermek ve bunun ölçümlenebiliyor oluşu her açıdan işletmeye katkı sağlayacaktır. İşletme başarısı ve hedefleri için büyük farklar yaratma potansiyeline sahip anahtar performans göstergesi, işletmenin bitiş bayrağına doğru ilerlemesini ölçmeye yardımcı olur.

KPI’lar, iş süreçlerinin verimli veya verimsiz olduğunu görmenizi sağlar ve sonuçlar karşısında kontroller sağlayıp hızla reaksiyon almanıza yardımcı olur. İşletme olarak operasyonlar hakkında ayrıntılı geri bildirim sağladığı için iş hedefleri veya çalışanlar değişse bile operasyonların tutarlı kalmasına olanak sağlar. Veriye dayalı olarak çalışma kültürü geliştirdiği için karar alımlarında hız kazanmaya teşvik eder.

Şirketlerin okyanusun ortasında kaldığını düşünün. Karaya yani uzun veya kısa vadeli hedeflere ulaşmalarında KPI onlar için pusula görevi görecektir. Çünkü şirket olarak başarı, işlerinde kendi kapasitelerini ne kadar iyi bildikleriyle alakalıdır. Sorunlarını veya eksik yönlerini ne kadar iyi bilirse şirketler, operasyonlarını planlarken verimliliklerini o kadar arttıracaklardır. Bu sayede hedefe giden yolda nerede olduklarını daha iyi göreceklerdir.

Kpi İçin Hangi Sorular Cevaplanmalı?

Performans yönetimi ile direkt ilgili olan Kpi (Anahtar performans göstergesi)için aşağıdaki sorular cevaplanmalı:

 • Ölçülecek olan ne?
 • Hangi sayısal değerler kullanılacak? (zaman, para…)
 • Ölçümler hangi sıklıkla yapılacak?
 • Bu ölçümlerin hazırlanmasından kim sorumlu?
 • Ölçümler ne kadar detaylı hazırlanacak?
 • Ölçümlerde nasıl daraltmaya gidilecek? (dokümanlar, kaynaklar…)
 • Kıyaslama yapmak için sektörde bulunan işletmeler hangileri?
 • Değerler stratejik hedefler ile uyum sağlıyor mu?

Kpi Türleri Nelerdir?

İşletmeler, belirli kuruluş hedefleri ve stratejileri doğrultusunda farklı anahtar performans göstergeleri tercih edebilir. KPI seçiminde, her işletme her departman kendisine en uygun olan KPI türünü seçmek isteyecektir. Çünkü her anahtar performans göstergesinin görevi ve amacı birbirinden farklıdır. Bu KPI türleri, niteliksel ve niceliksel olabildiği gibi geleceği öngören veya geçmişle alakalı da olabilir. Başlıca KPI türleri aşağıdaki şekildedir:

 • Pazarlama
 • Satış
 • Finansal
 • İşletme
 • Proje Yönetimi

Kpi Örnekleri 


Performans Yönetiminden Geri Bildirime İnsan Kaynaklarında Kpi için Gereken Tüm Modüller İdenfit’te!

Kpi örnekleri, kıyaslama ve karşılaştırma için kullanılan ve her sektör için ayrı ayrı sınıflandırılan öğelerdir. Çünkü her sektörün ölçümlemek istediği değerler veya karşılaştırmak istediği maddeler birbirinden farklıdır. Bu sebeple aşağıda insan kaynakları, pazarlama, satış, finansal, proje yönetimi, e-ticaret, sosyal medya, operasyonel ve müşteri hizmetleri gibi birbirinden farklı alanlarda şirket hedef örneklerine yer verilmiştir:

İnsan Kaynakları Kpi Örnekleri

 • Çalışan memnuniyet endeksi
 • Çalışan başına düşen eğitim saati
 • İşe alım süresi
 • Çalışan bağlılığı seviyesi
 • Çalışan devir hızı
 • Ortalama çalışma süresi
 • Maaş rekabet oranı
 • Özlük hakları maliyetleri
 • Açık pozisyonlara yanıt oranı

Pazarlama Kpi Örnekleri

Hangi ürünlerin satışının yapıldığı, ürünleri kimlerin aldığı, nasıl satın aldıkları veya neden satın aldıkları gibi soruların cevabı için pazarlama KPI’ları kullanılır. Peki başlıca pazarlama KPI’ları hangileridir?

 • Sitede geçirilen süre
 • Site trafiği
 • Ortalama oturum süresi
 • Trafik kaynağı
 • E-posta açma oranı
 • Blog trafiği
 • Tıklanma
 • Sosyal medya katılımı
 • Mobil site trafiği
 • Yeni ziyaretçiler ve geri gelen ziyaretçiler
 • Çıkma oranı
 • Ziyaret başına sayfa görüntüleme sayısı

Satış Kpi Örnekleri

İşletmenin gelir ve dönüşümler açısından hangi durumda olduğunu satış KPI’ları gösterir. Satışlar için anahtar performans göstergeleri nelerdir: 

 • Satış
 • Ortalama sipariş boyutu
 • Ortalama marj
 • İşlem sayısı
 • Dönüşüm oranı
 • Müşteri edinme maliyeti (CAC)
 • Kaptırma oranı
 • Ziyaretçi başına gelir (RPV)
 • Rekabetçi fiyatlandırma
 • Müşteri yaşam boyu değeri (CLV)
 • Ürün İlişkisi
 • Envanter seviyeleri
 • Ürün yakınlığı
 • Satılan malların maliyeti (COGS)
 • Yeni müşteri ve geri dönün müşteri siparişleri
 • Alışveriş sepeti terk etme oranı
 • Brüt kar

Finansal Kpi Örnekleri:

 • Net kar marjı
 • Brüt kar
 • Faaliyet kar marjı
 • Borç-Öz sermaye oranı
 • Öz sermaye getiri oranı (ROE)
 • Aktif karlılığı (ROA)
 • Hissedar getirisi
 • Yatırımın geri dönüşü (ROI)
 • Yıllık gelir artış oranı
 • Vergi ve amortisman öncesi kar

Proje Yönetimi Kpi Örnekleri: Proje yönetimi KPI’ları, ekiplerin performanslarını ölçmeniz ve ekiplerin ne kadar iyi çalıştığını görebilmeniz için önemlidir. Bu anahtar performans göstergeleri hedeflere ulaşmak için yol gösterici niteliktedir.

 • Bütçe
 • Maliyet farkı
 • Yatırım getirisi (YG)
 • Çalışılan saatler
 • Maliyet performans endeksi (MPE)

E-Ticaret Kpi Örnekleri: Hemen çıkma oranı, alışveriş yapılan anahtar kelimeler, sipariş sayısı, sepet ortalaması, dönüşüm oranı, ziyaretçi sayısı.

Sosyal Medya Kpi Örnekleri: Görüntülenme sayısı, erişim sayısı, takipçi sayısı, beğeni ve etkileşimler, tıklanma, paylaşılma, yorumlar.

Operasyonel Kpi Örnekleri: Kalite endeksi, fire oranı, yeniden işleme seviyesi, toplam ekipman verimliliği, kapasite kullanım oranı, terminlere uyma oranı, sevkiyat dakiklik oranı, kesintisiz hizmet süresi.

Müşteri hizmetleri Kpi Örnekleri: İsabet oranı, müşteri hizmetleri e-posta sayısı, çevre destek puanı (NPS), aktif sorunlar, birikmeler, hizmet atama oranı, ilk yanıt süresi, müşteri memnuniyeti puanı (CSAT).

Kpi Ortak Özellikleri Nedir?

Anahtar performans göstergelerinin (KPI) ortak özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Zamana bağlı olması: Anahtar performans göstergeleri ölçümlerini zaman dilimine bağlı olarak yaparız. Örneğin; “geçen haftaya göre, geçen aya göre, geçen yıla göre” gibi. Bu nedenle KPI’lar belirli zaman aralıklarını ifade etmelidir.
 • Ulaşılabilir olması: İşletmeler, gerçekçi hedefler koymalıdır. Örneğin; her ay sürekli olarak %100 büyüme söz konusu olmayabilir. Bu nedenle gerçekçi hedefler koyulmadığı taktirde KPI kullanımı sonuç vermeyecektir. 
 • Ölçülebilir olması: Anahtar performans göstergeleri ölçülebilir olmalıdır. Çünkü ölçemediğimiz hiçbir veriden yararlanamayız, verileri karşılaştıramayız ve dolayısıyla da kullanamayız.

Kpi’larınız SMART Hedefler İle Uyumlu mu?

Kpi belirlerken ölçme ve değerlendirmeleriniz SMART hedeflerle uyum içerisinde olmalıdır:

 • Specific: Hedefiniz belirgin ve net değerlerden oluşmalı.
 • Measurable: Süreciniz ve işleyişiniz ölçülebilir olmalı.
 • Achievable: Hedefiniz ulaşılabilir seviyede olmalı.
 • Relevant: Hedefiniz işletmenin organizasyon yapısıyla uyum içinde olmalı.
 • Time-Bound: Hedefinize ulaşmak için belirlediğiniz zaman aralığı yeterli olmalı.

Kpi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

 • Anahtar performans göstergeleri, takibi kolay olması için yalnızca yönetilebilir ve gerekli sayıda göstergeden oluşmalı.
 • Kpi, işletmenin organizasyon yapısına uyumlu ve istenildiği zaman değiştirilebilir veya geliştirilebilir olmalı.
 • Veri toplama aşaması oldukça ulaşılabilir ve kolay olarak tasarlanmalı.
 • Anahtar performans göstergeleri, işletmeye ait girdi, çıktı ve sonuçların kritik bölümlerine önem vermeli.
 • ISO 22400 standartlarına göre KPI; isim, kimlik, açıklama, kapsam, formül, ölçü birimi, aralık ve eğilim gibi bilgileri içermeli.
 • Kpi her şeyden önce bütünüyle organizasyonda yer alan kişiler tarafından anlaşılmalı ve sahiplenilmeli.
1 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixteen − 13 =