Ana SayfaGüncel Bilgilerİşçi Maaş Bordrosu ve İmzalanması

İşçi Maaş Bordrosu ve İmzalanması

Yazar

Tarih

Kategori

İşçi maaş bordrosu, çalışanların bir aylık çalışmaları karşılığında aldığı ücreti detayları ile gösteren belgedir. Maaş bordrosunda çalışana ait gelir ve giderler, işveren tarafından ödenen sigorta primleri ayrıntılı olarak gösterilir. Ayrıca resmi olarak her ay işveren tarafından düzenlenmesi zorunludur. Maaş bordrosu kanuni olarak emredici bir belge niteliğindedir. Çalışanlara ait en önemli belgelerden olan maaş bordrosu ile ilgili tüm bilmeniz gerekenleri bu yazıda bulabilirsiniz.

Maaş Bordrosunda Hangi Veriler Bulunur?

Her ay her bir çalışan için düzenlenmesi zorunlu olan maaş bordrosunda çalışanın o aya ait olan tüm gelirleri, kesintiler, bayram ve tatil gibi günlere ait veriler ile tüm sigorta primi ödemeleri ayrıntılı olarak gösterir. Tüm bunlara ek olarak çalışanların maaş bordrosunda vergi kalemleri, nafaka bilgileri, avans mahsubu ve icra kesintileri gibi veriler yer alır. Maaş bordrosunda yer alması gereken verilerin ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi yasal olarak zorunludur. Aksi durumda işverenin hukuki olarak sorumluluğu doğar. 

Çalışan Bordrosunu İmzalamak Zorunda Mıdır?

İş kanununun ilgili maddelerine göre çalışanlar istedikleri zaman ilgili aya ait bordrosunu inceleme hakkına sahiptir. Burada yaptıkları incelemeler sonucunda eğer bir haksızlık ya da yanlışlık söz konusu ise bunun düzeltilmesini talep ederler. Maaş bordroları çalışan ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda mahkemeler tarafından birinci derecede delil olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca iş kanununa göre çalışanlar her ay maaş bordrolarına imza atmak zorundadır. İmza alma işlemi iki türlüdür. Birincisi her işçi için kendisine ait olan maaş bordro nüshasının altına ıslak imza atılması şeklindedir. İkincisi ise işyerinde çalışan her çalışanın isminin olduğu bordro listesine imza atmak şeklindedir. İki uygulama da kanunidir. 

İşçi Maaş Bordrosunda Banka Dekontu Uygulaması

Çalışanların maaşlarını banka hesaplarına yatıran işletmeler için maaş bordrosuna imza zorunluluğu yoktur. Uyuşmazlık durumunda iş mahkemeleri banka hesap hareketlerini gösteren dekontları birinci derece delil olarak kabul etmektedir. Ancak ücretler bankaya yatsa da işletmeler çalışanlara hangi ücret kalemleri için ödeme yapıldığını gösteren ödeme pusulalarını düzenlemek ve saklamak zorundadır. 

İşveren ve çalışan arasında mahkeme sürecinde iş müfettişleri işverenden ödeme pusulalarını görmeyi talep eder. Banka ödeme dekontu ile ödeme pusulasındaki verilerin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Ayrıca çalışan mahkemeye delil olarak banka hesap hareketini belge olarak gösterebilir. Bu durumda ödenen miktar ödeme pusulası ile karşılaştırılır. Eğer burada bir uyumsuzluk varsa çalışan bu durumu şahit göstererek ispatlamalıdır. 

İşçi Maaş Bordrosunda Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Çalışanların maaş bordrolarında yer alması gereken bilgiler arasında bu bilgiler yer alır.

Kimlik bilgileri,

Ait olduğu dönem bilgisi,

SGK Sicil No,

Tüm gelir bilgileri ve tüm kesintiler,

Çalışma süresi ve ücreti, fazla çalışma ücreti,

Bayram ve resmi tatil çalışma ücreti,

sigorta primi bulunmaktadır. Bunun yanında ödeme günü ve işveren kaşesi de mutlaka bordroda bulunmalıdır. 

İşçi Maaş Bordrosu Düzenlememenin Cezası Nedir?

İşçi maaş bordrosu düzenlememek kanuni olarak bir suçtur ve cezai yaptırımı vardır. Bu ceza 2023 yılı için 4.253,4 TL’dir. Bu miktar asgari ücretin tam yarısı kadardır. Bu ceza düzenlenmeyen bir çalışanın bordrosu için uygulanır. 20 çalışanı olan bir iş yeri maaş bordrosu düzenlenmezse bu ceza 20 katı olarak uygulanır.

Son içerikler

spot_img