Ana SayfaGüncel Bilgiler5 Yaygın İnsan Kaynakları Yönetimi Sorunu 

5 Yaygın İnsan Kaynakları Yönetimi Sorunu 

Yazar

Tarih

Kategori

İnsan kaynakları yönetimi sorunu denildiğinde sizin aklınızda ilk beliren ne oldu? Belli belirsiz olasılıklar mı yoksa ard arda sıralanan ciddi sorunlar mı? İKY, uzun yıllardır iş dünyasının tam odağında yer alıyor. Bir operasyonun en değerli kaynağı olan insan kaynağına odaklanan İKY, birçok farklı uzmanlık alanını buluşturuyor. Çalışanların özlük hakları, ücretleri, izin yönetimleri, mesleki gelişimleri ve dahası…

İKY departmanlarının sergilediği hatalı bir tutum ise şirket ekosistemini doğrudan etkiliyor. Farklı odak gruplarıyla çalışan İKY ekiplerinin olası hatalara karşı dikkatli davranmaları bu nedenle önem taşıyor. Biz de sizin için konuya el attık ve en çok karşılaşılan 5 İKY Sorununu derledik. Hadi, birlikte keşfedelim!

İşe Alım Sürecinde Yapılan Hatalar

İK biriminin bir şirket için yönettiği en önemli görevlerden birisi olan işe alım süreci şirketin iş akışkanlığını sağlamak adına son derece önemlidir. İşe alım yapılacak pozisyon ile ilgili uygun adayların seçilmesi ve işe angaje edilmesi oldukça hassas bir süreçtir. İşe alınacak adaylarda aranan yetenek ve yeterliliklerin pozisyonun ihtiyaç duyduğu özellikler ile örtüşmesi İK açısından önemli bir etkendir. Bunu sağlamak adına öncelikle pozisyona yönelik ihtiyaç analizinin iyi yapılması gerekir. Bunun için aynı pozisyonda çalışan diğer çalışanların bilgi ve tecrübelerine başvurulabilir. Pozisyon için gerekli yeterlilikler belirlendikten sonra sıradaki adım yetenek havuzundan en iyi adayların belirlenmesidir.

Bunun için de adayların pozisyonun gerekliliklerini iyi anlayabilecekleri iş ilanları hazırlamak gerekir. İKY açısından yapılan en yaygın hatalardan birisi işe alım sürecini yeterince detaylı ve şeffaf yürütmemektir. Pozisyonun özelliklerini detaylı anlatmayan, adayda aranan özellikleri açıkça betimlemeyen iş ilanları zaman ve emek kaybı anlamına gelir. Aranan niteliğe uygun olmayan adayların pozisyona başvuruda bulunması İKY birimine ekstra iş yükü bindirerek gereksiz efor harcanmasına neden olur. Bunun önüne geçmek adına işe alım sürecinin detaylı planlanması ve uygulanması son derece önemlidir.

Yasal Mevzuatın Takibinden Kaynaklanan Hatalar

İnsan Kaynakları Yönetimi Sorunu denildiğinde akla ilk gelenlerden birisi de yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlardır. İKY birimleri çalışanların emeklilik, maaş, SGK, izin süreleri gibi pek çok özlük hakkını takip etmektedir. Bahsi geçen bu konular oldukça dinamik başlıklar olup kanun koyucu tarafından üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. Örneğin; özlük hakları ile ilgili konularda yapılan bir hata şirketi kanunen oldukça zor bir durumda bırakacaktır. Bu noktada İKY biriminin hukuksal olarak iyi bir takipçi olması gerekir. Ayrıca İKY ekibinin özellikle SGK yönetmeliklerini takip etmesi de oldukça faydalı bir yönelim olacaktır. Böylece hem çalışanların hak kaybına uğramasını engellenir hem de hukuksal sorunlar önlenir.

Çalışan Sürekliliğinin Sağlanamaması

İnsan kaynakları açısından yapılan en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada İKY birimleri nitelikli elemanların şirket bünyesinde kalmalarını sağlamak için çalışmalar yapmalıdır. Şirketin faaliyet yürüttüğü alanla ilgili tecrübesi olan bir çalışanı kaybetmek organizasyon açısından son derece olumsuzdur.

Bunun önüne geçmek adına çalışanların kuruma duydukları aidiyet hissini arttıracak çalışmalar yapılmalıdır. Çalışanlar arası iletişim iyi olduğu, duygusal ve fiziksel olarak önemsendikleri bir kurum atmosferi yaratasılması gerekir. İş gücü devir hızı dünyada oldukça önemsenen bir kavramdır. Çalışanların ortalama çalışma süresini arttırmak İKY açısından pek çok sorunun önüne geçmeye de yarayacaktır.

Sosyal Haklar Konusunda Yeterince Çalışma Yapmamak

Çalışanların motivasyonlarını ve ilgilerini diri tutmak İKY açısından önemli bir görevdir. İşe karşı motivasyonlarını kaybeden çalışanların verimliliklerinin düşmesi şirketin tamamını sıkıntıya sokacak bir durumdur. Bunun önüne geçmek adına İKY olarak yürütülebilecek bazı tamamlayıcı çalışmalar vardır.

Devletin öngördüğü sosyal haklara ek olarak bazı avantajlar tanınan çalışanların çalışma motivasyonlarında artış yaşanması beklenebilir. Bunun için bazı özel kurum ve kuruluşlar ile çalışan indirimi anlaşmaları yapılmalıdır. İKY önderliğinde yürütülecek protokoller olumlu bir kurumsal iklim yaratmak adına etkili olacaktır.

Yetersiz Mentorluk Faaliyetleri 

Özellikle yöneticilerin bilgi ve becerilerini aktarma konusunda isteksiz olması çalışanların gelişimleri açısından son derece olumsuz bir tutumdur. Mentorluk olarak adlandırılan bu durum kurumsal bir model oturtmak adına son derece önemlidir. 

Mentorluk rolü yürütmesi beklenen kişileri kanalize etmesi gereken birim ise elbette İKY birimidir. Bunun için kişileri buluşturmak adına çeşitli kurumsal toplantılar organize edilmelidir. Şirket bünyesinde yürütülebilecek hizmet içi eğitim çalışmaları toplam kalite artışı açısından son derece önemlidir. Çalışanlar arası bilgi alışverişi şirketin olası çalışan ihtiyacı açısından verimli bir seçim olacaktır. Kurumsal hafızanın nesiller arası aktarılması iyi işleyen ve köklü bir şirket modeli oluşturmak adına önemlidir. 

Son içerikler