İşe Alım Sürecinde En Sık Yapılan Hatalar ve Çözümleri

işe alımda yapılan hatalar

Şirketler için uzun vadeli katkı sunabilecek personeli bulmak son derece önemli bir konudur. İnsan kaynakları departmanları başta olmak üzere şirketlerin ilgili birimleri stratejik gelişme hedeflerine uygun işe alım süreçleri tertip etmek için büyük bir çaba gösterir. Peki tüm süreçleri olumsuz etkileyen işe alım sürecinde yapılan hatalar nelerdir? Aynı zamanda uzun vadede işletmelere büyük zararlar verebilecek bu hataların çözümleri nasıl olmalı? Sizin için derledik.

İşe Alım Sürecinde En Sık Yapılan Hatalar

Modern yaşamda işe alım süreçleri hakkında her şey giderek daha profesyonel bir şekilde işlemeye başlasa da bazı önemli hatalar yapılmaya devam etmektedir. Hatalar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Şirketin ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespit edilmemesi ve sürecin sağlıklı bir plan çerçevesinde işletilmemesi
 • İşe alım süreçlerinde destek alınan firmalarla doğru ve şeffaf bir iletişim kurulamaması
 • Mülakatı gerçekleştirmek üzere doğru kişinin tayin edilememesi
 • Yanlış mülakat sorularıyla adayların yetkinliklerinin doğru bir şekilde ölçülememesi
 • İşe alım süreçlerinin gereğinden fazla uzaması ve bu sebeple yetkinliğe sahip adayların kaybedilmesi
 • Şirket içinde dengelerin yeterince gözetilmemesi ve adaylara gereken önemin verilmemesi
 • Adaylara geri bildirimde bulunulmaması

İşe Alım Süreci Başarısızlığa Mahkûm Olmamalı

İşe alım sürecinin temelinde yapılan hatalar, sürecin başlangıçtan itibaren başarısızlığa mahkûm olmasına neden olur. İnsan kaynakları departmanları başta olmak üzere şirket profesyonellerinin işe alım süreçlerinde iyileştirme ve geliştirme hakkında doğru reaksiyonları alması, şirketin uzun vadeli kazanımları açısından son derece kritiktir. Doğru çalışanı bulmanın ve onu mutlu etmenin şirketin gelişmesi için olmazsa olmaz koşullardan olduğu asla unutulmamalıdır. İnsana ve emeğe verilen değer, kurumu mutlaka yüceltecek ve şirketin başarısının önünü açacaktır.

İşe Alım Sürecinde Yapılan Hatalar ve Çözümleri

işe alım
HATASIZ İŞE ALIMIN TÜM KADEMELERİ İÇİN IDENFİT

İşe alım süreçlerindeki basit hatalar uzun vadede telafisi güç sorunlara dönüşür. Bu sebeple sürecin, iyi düşünülmüş bir plan dâhilinde, profesyonelce yürütülmesi son derece önemlidir. İşe alım süreçlerindeki hataların çözüm yolları şu şekilde sıralanabilir:

 • Gelişen ve dijitalleşen dünyada işe alım süreçleri de değişimden nasibini alır. Süreçlerin dijital çağın gereklilikleri göz önünde bulundurularak ilerlemesi son derece önemli.
 • İşe alım ve mülakat süreçlerinde görev alacak personel, mülakat teknikleri konusunda eğitimden geçmiş, bilgi sahibi biri olmalı.
 • İşe alım görüşmelerinde sadece İK departmanından değil, işe alım yapılacak departmandan yetkililerin de yer alması doğru personelin belirlenmesinde kilit rol oynar.
 • Doğru aday havuzuna ulaşıldığından emin olunması, ilgili pozisyonun yeterliliklerini yerine getirebilecek bir adayla yüz yüze gelme ihtimalini artırır.
 • Mülakat için görüşme tarihinin sürekli değiştirilmesi ve adayların mülakat öncesi uzun süre bekletilmesi olumsuz bir intiba yaratır ve doğru adaylarla iletişime geçilmesini engeller.
 • Sürecin bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmesi hem şeffaflık hem de etkinlik adına büyük fayda sağlar.
 • Adayın yetkinlikleri yanında bir birey olarak tanınması ve işe alımda hobiler gibi konularda da kişinin sosyal yanı ile de ilgili ufak bir bilgi sahibi olunması daha sosyal ve mekanik olmayan bir işe alım tarzı oluşturarak çalışan motivasyonu üzerinde olumlu etki bırakır.

Doğru Aday Havuzuna Ulaşıldığından Emin Olunmalı

Pek çok insan, kendisini ispat edebileceği ve sahiplenebileceği bir işin hayalini kurar. Aslında şirketlerin ve İK departmanlarının da amacı benzer bir şekilde kuruma katkı sağlayacak adayları bulmak ve istihdam etmektir. Bu noktada doğru adayla doğru işi buluşturmak büyük önem taşır. İş arayışında olan tecrübeli ya da tecrübesiz adaylarla birlikte daha iyi kariyer olanaklarını değerlendirmek isteyen adayların da mevcut olduğu unutulmamalıdır.

Şirketler açık pozisyonlar için araştırma yaparken mevcut durumda bir işi olmakla birlikte daha iyi bir seçenek için iş değişikliği yapabilecek seviyedeki adayları da göz önünde bulundurmalı. Bu tür adaylara ulaşmak için doğru havuzlar kullanılması gerekir. Yetkin ve tecrübeli kişilere ulaşmak için dijital mecraların da son derece etkili bir yol olduğu akılda tutulmalıdır.

Idenfit işe alım modülüyle İK departmanı olarak, işe alım sürecini oluşturan açık pozisyonların belirlenmesi ve arayışın farklı kanallarda paylaşılması, özgeçmiş havuzlarının oluşturulması, bu özgeçmişlerin hangi kanaldan geldiğinin belirlenmesi, hangi departmanın bu alıma ihtiyaç duyduğunun tespiti, olumlu adayların bir sonraki sürece geçirilmesi ya da olumsuz adayların blackliste alınması gibi çok kademeli işlerin altından kolaylıkla kalkarsınız.

Çalışanlara Gerçekçi Sözler Verilmeli

Şirketlerin ve profesyonellerin sık yaptığı hatalardan biri de adaylara tutulamayacak sözler vermesidir. Bu durum orta ve uzun vadede hem kuruma sadakati olumsuz yönde etkiler ve hayal kırıklığı yaratır hem de dışarıya dönük olumsuz bir imaj oluşmasına sebep olur.

Şirketlerin gerçekçi değerlendirmeler ve taahhütler yapması her iki taraf için de çok daha sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlar. Kurum kültürünün yerleşmesi ve çalışanların sadakatinin gelişmesi için geleceğe dönük planlar doğru bir şekilde aktarılmalı ve verilen sözler yerine getirilmelidir. Süreç içerisinde verilen sözlerin yerine getirilmesiyle ilgili aksaklıklar yaşanması durumunda ise işveren ve çalışan arasındaki diyalog yolları açık olmalıdır.

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 1 =