İnsan Kaynaklarında Veri Analizi – İK Uygulamaları

veri analizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Veri analizi, insan kaynaklarında dataların doğru şekilde yorumlanarak geri bildirim döngüsü içerisine dahil edilmesi sonucunda İK uzmanlarına yardımcı olur. Çünkü milyonlarca verinin toplanması ve yorumlanması insan kaynakları için oldukça zorlu ve zaman gerektiren bir süreçtir. Veri analizi sayesinde süreçlerin pratik işlemesi adına İK, kurumsal performansı, çalışan katılımını veya verimliliği artırmak için bazı uygulamalardan yararlanır. 

İnsan kaynakları yönetimi verilerinin bu uygulamalarla ve doğru metriklerle analiz edilmesi, İK’nın daha verimli kullanılmasını ve nihayetinde de bu durum işletmenin başarısını getirecektir. Veri analizi için İK’nın yararlandığı bu uygulamalardan birkaç örneği ve insan kaynakları veri analizinde dikkat edilmesi gereken başlıca noktaları sizler için derledik. Öyleyse İK veri analizinde nelere dikkat edilmelidir?

İK Veri Analizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sonuçlara ve Davranışlara Odaklanmalı

İK veri analizi yaklaşımlarından biri, işletmede yer alan bireylerin faaliyetlerini göz önünde bulundurur. Örneğin; cevaplanan aramalar, yazılan kod satırları veya eğitim programlarının aslında ölçümlenmesi kolaydır. Fakat değeri oldukça sınırlıdır. İşletmelerin bu noktada kurumsal hedefleriyle ilişkili olacak şekilde hareket etmeleri önemlidir. İşletmeler, tam olarak neyi ölçmek istediklerine ve hangi konularda geri bildirimlere ihtiyaç duyduklarına doğru karar vermelidirler.

Veri analizi konusunda işletmeler, daha hızlı geri bildirimler almak için öncelikli olan ölçümlerine odaklanmalıdır. Gidilen yolun dolaylı olmasındansa sonuç ve davranış odaklı olarak doğrudan gidilecek yol tercih edilmelidir. Çalışan memnuniyeti, işletmeye katılmak isteyen kişi sayısı, yazılım teslimat süresi gibi örnekler işletme kültürüyle ve hedefleriyle doğrudan ilişkili olacağı için analizde bu konulara odaklanılmalıdır.

Yapay Zeka Kullanarak Geri Bildirim Sağlamalı 

Dijital dönüşüm ve IoT(nesnelerin interneti) sayesinde işletmeler yepyeni performans araçlarına sahip oldu. Böylelikle yapay zeka veya diğer araçların yardımıyla yapılan analizler sonucunda elde edilen geri bildirimler, işletmede herkes için daha da güvenilir bir ortam oluşmasını sağladı. Veri analizlerine yapay zekayı dahil ederek sağlıklı geri bildirimler alan işletmeler, çalışanların verimliliği ve istihdamı konusunda da daha başarılı çıktılar elde edecek gibi görünüyor.

Çalışan Bağlılığının Gerçek Düzeyi Belirlenmeli

Çalışan bağlılığını iyileştirme noktasında İK uzmanları veri analizine başvurabilir. Bu noktada ölçümlemek istedikleri metrikler çok kritiktir. Örneğin; bir çalışanın maliyetleri ile değil işletmeye kattığı değerle ölçümlemek daha doğru olacaktır. Bu nedenle çalışanların özellikle stres durumları, etkileşimleri veya davranışları çalışan bağlılığı üzerinde etkili olacağından ve karar alınmasında büyük önem arz edeceğinden analize mutlaka dahil edilmelidir.

İK Veri Analizi ile Ölçümleri Netleştirmeli

İK veri analitiği ile işletmelerin daha iyi sonuçlar elde edebilmesi için, uzmanlar tarafından daha önce yapılmış olan araştırma veya analizlerin kullanılması tavsiye edilir. Sebebi ise analiz içerisinde genellikle kanıta dayalı yaklaşımların baz alınması gerekliliğidir. Kanıta dayalı yaklaşımlarla daha sağlam temeller oluşturmak için analizde ölçek kullanımı en iyi araçlardan biridir. Bu sayede ölçümler daha da netlik kazanacaktır.

Örnek İK Veri Analizi Uygulamaları

Dijital dönüşüm ile rekabetin kızıştığı iş dünyasında rakiplerin dahi ürün ve hizmetleri birbirlerine benzer hale gelmeye başlamıştır. Bu nedenle işletmeler birbirlerinden küçük farklarla öne çıkmaya, bu yarışı sırtlamaya çalışırlar. Bu noktada da maliyetlerini düşürerek ve hizmet kalitelerini artırarak yola devam etmek isterler. İşte insan kaynakları veri analizi uygulamaları işletmelerin burada ihtiyaçlarına cevap verir.

İnsan kaynakları yönetimi alanında ölçümlenmesi beklenen ve mümkün olan; personel ücretlerine ilişkin maliyetler, kıdem tazminatı maliyetleri, çalışan sayısı, çalışma süresi, turnover oranı gibi birçok metrik mevcuttur. Bu veriler İK uzmanı isteğine, işletme büyüklüğüne veya işletmenin kullandığı İK yazılımının veri tabanı hacmine bağlı olarak değişecek, artıp azalacaktır. İK uzmanlarının oldukça işine yarayan İK veri analizi uygulamalarından birkaçı aşağıdaki gibidir:

  • Performansa dayalı ücretlendirme analizi: Bu analiz yöntemi düşük işten ayrılma ve düşük işe alım maliyeti gibi kazançlar sağlarken yetenekli personelin işletmede çalışmaya devam etmesini sağlar, 
  • İş gücü kaybı analizi: İzin günleri, kıdem, ücret, görev gibi metriklerin ölçülüp detaylı raporlarla yöneticilere sunulması ile iş gücü kaybının en aza indirilmesi amaçlanır,
  • Turnover analizi: Çalışanın işten ayrılmasını ölçümleyen bu analiz işletme İK başarısı için en önemli analiz olduğu gibi en sık kullanılan analizlerden de biridir. Bu analiz sayesinde işverenler işten ayrılma ihtimali olan personel hakkında önceden bilgi sahibi olur ve ona göre hızlıca reaksiyon alabilir.
  • Personel verimliliği analizi: Ücret artışları veya terfiler için en sık başvurulan analizlerden biridir. 
  • Eğitim ve geliştirme yatırımlarının iyileştirilmesi analizi: Her İK uzmanı veya yönetici personele yapmış olduğu eğitim yatırımının geri dönüşü olup olmadığını görmek ister. Burada yapılan eğitim maliyetleri ve eğitim verimliliği karşılaştırmalı olarak incelenebilir.
  • Gereksiz fazla mesai harcamaları analizi: İşletmede fazla mesailerin iş kalitesini nasıl etkilediği yönünde incelemeler yapılmasını sağlayan analiz ile gerekli görülürse fazla mesai süreleri azaltılabilir.
1 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × five =