Ana SayfaGüncel Bilgilerİnsan Kaynakları Trendleri Sözlüğü - 2023

İnsan Kaynakları Trendleri Sözlüğü – 2023

Yazar

Tarih

Kategori

2023 yılına veda etmeye hazırlanırken bu yılın İKY açısından bir muhasebesini yapmak istedik. Her şeyi çok hızlı tüketmemizden yola çıkarak acaba bu yıl hangi insan kaynakları trendlerini deneyimledik. Ve hatta unuttuk noktasından hareketle sizlere 2023 insan kaynakları trendlerinden oluşan bir sözlük hazırlamaya karar verdik. 2023 insan kaynakları trendleri sözlüğümüz ile herkese keyifli okumalar dileriz.

Çeşitlilik ve Dahililik: Çeşitlilik, bir grup veya topluluk içinde bulunan farklı özellikleri, arka planları, becerileri, deneyimleri ve perspektifleri ifade eder. Bu farklılıklar cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel yönelim, engellilik durumu, din, dil, eğitim düzeyi gibi birçok faktörü kapsayabilir.

Dahililik, çeşitliliğin yalnızca farklılıkları kabul etmekle değil, aynı zamanda bu farklılıklara saygı göstermek, onları desteklemek ve herkesin eşit bir şekilde katılımını sağlamak anlamına gelir. Dahil bir ortam, herkesin kendini rahat hissedebileceği, görüşlerini özgürce ifade edebileceği ve potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyabileceği bir ortamı ifade eder.

Mental Sağlık ve Refah: Mental sağlık ve refah, bireylerin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden iyi olmalarını ifade eden kavramlardır. İki terim birbirini tamamlayan ancak birbirinden biraz farklı olan önemli kavramlardır.

Mental sağlık, bireyin psikolojik ve duygusal durumunu ifade eder. Böylece kişinin stresle başa çıkma yeteneği, duygusal denge ve ilişkileriyle olan etkileşimini içerir.

Mental refah, bireyin yaşamının genel tatmin, huzur ve anlam düzeyini ifade eder. Bu kavram, pozitif duyguları deneyimleme, kendini ifade etme, amacını bulma ve yaşamında anlam arayışını içerir.

Her iki kavram da bireyin genel yaşam kalitesini etkileyen önemli unsurlardır. Sağlıklı bir mental durum, bireyin günlük yaşamla başa çıkma yeteneklerini artırır. İlişkilerini güçlendirir ve genel yaşam tatminini artırır. Mental sağlık ve refah, bireylerin sadece psikolojik sorunlardan kaçınmalarını değil pozitif bir yaşam deneyimi yaşamalarını hedefler.

Dijital İK

Dijital İK (Dijital İnsan Kaynakları), geleneksel insan kaynakları yönetimi süreçlerini dijital teknolojilerle entegre eden bir yaklaşımı ifade eder. Bu, insan kaynakları alanındaki süreçlerin, veri analitiği, yapay zeka, otomasyon, bulut bilişim, mobil teknoloji ve diğer dijital araçlarla desteklenmesini içerir. Dijital İK, insan kaynakları profesyonellerine, işverenlere ve çalışanlara daha etkili, verimli ve stratejik bir şekilde hizmet sunma amacını taşır. 2023 yılı insan kaynakları trendleri dendiğinde dijital İK’dan bahsetmemek mümkün değil.

Yapay Zeka ve Veri Analitiği

Yapay Zeka (YZ) ve Veri Analitiği, bilgisayar sistemlerini kullanarak büyük veri setlerini analiz etmek anlamına geliyor. Desenleri tanıma, öngörülerde bulunma gibi iki önemli teknoloji ve bilgi alanını içeriyor.

Yapay Zeka ve Veri Analitiği, birbirleriyle sıkça entegre edilir. Örneğin, Yapay Zeka, Veri Analitiği süreçlerini otomatize etmek ve daha karmaşık modeller oluşturmak için kullanılabilir. Veri Analitiği ise Yapay Zeka sistemlerine eğitim verileri sağlamak ve algoritmaların performansını değerlendirmek için kullanılır. Ayrıca her ikisi de iş dünyasında daha iyi kararlar almak için güçlü araçlardır.

Esnek Çalışma Modelleri

Esnek çalışma modelleri, geleneksel 9-5 ofis saatlerinden saparak, çalışanlara daha fazla esneklik sağlayan düzenlemeleri ifade ediyor. Bu modeller, işletmelerin ve çalışanların değişen ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamayı amaçlar. 

Esnek çalışma modelleri, işletmelerin daha çeşitli bir yetenek havuzuna erişmelerini, çalışan memnuniyetini artırmalarını ve iş performansını iyileştirmelerini sağlar. Ancak, etkili bir şekilde uygulanabilmeleri için planlama ve yönetim gerektirirler.

ESG Raporlama

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporlama, bir şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim performansının raporlama sürecini ifade ediyor. ESG, şirketleri sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk konularında değerlendirmek için kullanılan bir çerçevedir.

Ayrıca yatırımcılar, paydaşlar ve toplumun genelinde şirketin sürdürülebilirlik çabalarını anlamak için kullanılıyor. Bunun yanı sıra değerlendirmek amacıyla da kullanılıyor. Bu raporlar, şirketin çevresel etkileri, sosyal sorumlulukları, iş ahlakı, yönetişim uygulamalarını içerir. 

DEI in the Spotlight

Bu ifade, “Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılımın Odak Noktasında” anlamına gelir. DEI, bir organizasyonun içinde çeşitliliği, eşitliği ve katılımı teşvik etmek için kullanılan bir kısaltmadır. Bu kavramlar, bir işyerinde veya toplulukta farklı arka planlara, yeteneklere, deneyimlere ve bakış açılarına sahip olan bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve katılım sağlamalarını amaçlar. Çeşitlilik, eşitlik ve katılım konularına özel bir vurgu yaptığını belirtir. Bu vurgu, kuruluşun stratejik hedeflerine, kültürüne ve değerlerine odaklanır. Çeşitlilik ve eşitlik konularını güçlendirmeye ve herkesin katılımını teşvik etmeye yönelik çabalarını vurgular.

İK için Tahminsel Analitik

İK için Tahminsel Analitik, insan kaynakları yönetimi alanında veri analitiğinin kullanılmasıyla ilgilidir. Bu sayede bir organizasyonun İK süreçlerini daha etkili ve veri odaklı hale getirmeyi amaçlar. 2023 yılı insan kaynakları trendleri sözlüğü ile birlikte İK departmanları, veri analitiği ve tahminsel analitik araçlarını kullanarak insan kaynaklarıyla ilgili konularda geleceği tahmin etmeye ve stratejik kararlar almaya yönelebilir.

The End Of BS Jobs

“The End of BS Jobs” ifadesi, “gereksiz, anlamsız işlerin sonu” anlamına geliyor. Bununla birlikte iş dünyasında zaman içinde ortaya çıkan işlevsiz iş süreçleriyle ilgili eleştiriyi yansıtıyor. Belirli bir işin anlamsız olduğunu düşünen çalışanlar, bu tür işlere yönelik eleştirilerde bulunabiliyor. Böylece genellikle “BS Jobs” olarak adlandırılıyor.

Tapping Into The Hidden Workforce

“Tapping into the Hidden Workforce” ifadesi, işgücü piyasasında görmezden gelinen potansiyel çalışanları ifade eder. Bu ifade işe alım süreçlerine dahil edilmemiş ve göz ardı edilmiş yetenekleri temsil ediyor.

“Tapping into the Hidden Workforce” ifadesi, organizasyonların bu potansiyel çalışan gruplarına odaklanır. Çeşitliliği artırmayı, yetenek havuzunu genişletmeyi ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeyi amaçlayan bir stratejiyi ifade eder. Böylece işgücü planlaması, işe alım süreçleri ve şirket kültürü gibi unsurları içerir. Çeşitlilik ve kapsayıcılık prensipleriyle, organizasyonlar daha geniş bir yetenek havuzundan faydalanır.

Son içerikler

spot_img